Lektoraty z języków obcych – poziomy biegłości językowej i odpowiadające im moduły oraz programy nauczania

Język angielski

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Język chiński

Język francuski

Język hiszpański

Język japoński

  • Programy i podręczniki – poziom A1: M1-M3

Język niemiecki

Studia stacjonarne

  • Lektoraty modułowe przed egzaminem B2 – poziomy: A1-B2

Studia niestacjonarne

  • Lektoraty modułowe przed egzaminem B2 – poziomy: A2-B2

Język polski

Język rosyjski

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

  • Lektoraty modułowe przed egzaminem B2, poziomy B1-B2: M9, M10, M11, M12

Język włoski

Język szwedzki