Tabela dostępna w pliku do pobrania

Otwórz
WydziałImię i nazwiskoAdres e-mail
ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCHmgr Anita Pawłowskaanita.pawlowska@pw.edu.pl
ARCHITEKTURYdr Magdalena Walentamagdalena.walenta@pw.edu.pl
CHEMICZNYmgr Aleksandra Januszewskaaleksandra.januszewska@pw.edu.pl
EITImgr Katarzyna Wesołowskakatarzyna.wesolowska@pw.edu.pl
EITI – studia anglojęzycznemgr Monika Kulińska-Trigonidimonika.trigonidi@pw.edu.pl
ELEKTRYCZNYmgr Aleksandra Urbańska-Ryszkiewiczaleksandra.ryszkiewicz@pw.edu.pl
ELEKTRYCZNY – studia anglojęzycznemgr Bożena Przybyłabozena.przybyla@pw.edu.pl
FIZYKImgr Anna Krysińskaanna.krysinska@pw.edu.pl
GIK / GPmgr Michał Okólskimichal.okolski@pw.edu.pl
INŻYNIERII CHEMICZNEJmgr Marta Koziejmarta.koziej@pw.edu.pl
INŻYNIERII LĄDOWEJmgr Wiesława Barnaświeslawa.barnas@pw.edu.pl
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJmgr Beata Burzecbeata.burzec@pw.edu.pl
INŻYNIERII PRODUKCJIdr Aleksandra Filipowiczaleksandra.filipowicz@pw.edu.pl
INSTALACJI BUDOWLANYCH,HYDROTECHNIKI I INŻ. ŚRODOWISKAmgr Anna Królanna.krol@pw.edu.pl
INSTALACJI BUDLANYCH,HYDROTECHNIKI I INŻ. ŚRODOWISKA – studia anglojęzycznedr Tobiasz Cwynartobiasz.cwynar@pw.edu.pl
MECHATRONIKImgr Magdalena Lokwencmagdalena.lokwenc@pw.edu.pl
MECHATRONIKA – studia anglojęzycznemgr Joanna Szymańskajoanna.szymanska@pw.edu.pl
MEILmgr Olga Pławskaolga.plawska@pw.edu.pl
MEIL – studia anglojęzycznemgr Olga Pławskaolga.plawska@pw.edu.pl
MINImgr Agnieszka Pisarekagnieszka.pisarek@pw.edu.pl
MINI – studia anglojęzycznemgr Aneta Dunnaneta.dunn@pw.edu.pl
SIMRmgr Katarzyna Smarzykkatarzyna.smarzyk@pw.edu.pl
SIMR – studia anglojęzycznemgr Joanna Szymańskajoanna.szymanska@pw.edu.pl
TRANSPORTUmgr Ewa Kubiszewa.kubisz@pw.edu.pl
ZARZĄDZANIAmgr Anna Dąbrowskaanna.dabrowska@pw.edu.pl
WSZYSTKIE WYDZIAŁY – STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNEmgr Magdalena Pottsmagdalena.potts@pw.edu.pl