WydziałImię i nazwiskoAdres e-mail
WAiNSmgr Anita Pawłowskaanita.pawlowska@pw.edu.pl
ARCHITEKTURYmgr Adam Stankiewiczadam.stankiewicz@pw.edu.pl
ARCHITEKTURY – studia anglojęzycznemgr Adam Stankiewiczadam.stankiewicz@pw.edu.pl
CHEMICZNYmgr Aleksandra Januszewskaaleksandra.januszewska@pw.edu.pl
EITImgr Anna Zabrockaanna.zabrocka@pw.edu.pl
EITI – studia anglojęzycznemgr Anna Zabrockaanna.zabrocka@pw.edu.pl
ELEKTRYCZNYmgr Dorota Żmijewskadorota.zmijewska@pw.edu.pl
ELEKTRYCZNY – studia anglojęzycznemgr Bożena Przybyłabozena.przybyla@pw.edu.pl
FIZYKImgr Agnieszka Pisarekagnieszka.pisarek@pw.edu.pl
GiK / GPmgr Michał Okólskimichal.okolski@pw.edu.pl
INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJmgr Katarzyna Kaliszewskakatarzyna.kaliszewska@pw.edu.pl
INŻYNIERII LĄDOWEJmgr Jan Szandomirskijan.szandomirski@pw.edu.pl
INŻYNIERII LĄDOWEJ – studia anglojęzycznemgr Małgorzata Wujecmalgorzata.wujec@pw.edu.pl
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJmgr Beata Burzecbeata.burzec@pw.edu.pl
INSTALACJI BUDOWLANYCH,HYDROTECHNIKI I INŻ. ŚRODOWISKAmgr Marcin Kwiecińskimarcin.kwiecinski@pw.edu.pl
INSTALACJI BUDOWLANYCH,HYDROTECHNIKI I INŻ. ŚRODOWISKA – studia anglojęzycznemgr Małgorzata Wujecmalgorzata.wujec@pw.edu.pl
MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY (d. WIP)mgr Arkadiusz Żygadłoarkadiusz.zygadlo@pw.edu.pl
MECHATRONIKImgr Magdalena Lokwencmagdalena.lokwenc@pw.edu.pl
MECHATRONIKA – studia anglojęzycznemgr Joanna Szymańskajoanna.szymanska@pw.edu.pl
MEiLmgr Barbara Szadkowska-Sękbarbara.sek@pw.edu.pl
MEiL – studia anglojęzycznemgr Barbara Szadkowska-Sękbarbara.sek@pw.edu.pl
MiNImgr Agnieszka Pisarekagnieszka.pisarek@pw.edu.pl
MiNI – studia anglojęzycznemgr Aneta Dunnaneta.dunn@pw.edu.pl
SIMRmgr Katarzyna Smarzykkatarzyna.smarzyk@pw.edu.pl
SIMR – studia anglojęzycznemgr Joanna Szymańskajoanna.szymanska@pw.edu.pl
TRANSPORTUmgr Zofia Prokopekzofia.prokopek@pw.edu.pl
ZARZĄDZANIAmgr Jerzy Teodorowiczjerzy.teodorowicz@pw.edu.pl
WSZYSTKIE WYDZIAŁY – STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNEmgr Natalia Janotanatalia.janota@pw.edu.pl