WydziałImię i nazwiskoAdres e-mail
WAiNSmgr Anita Pawłowskaanita.pawlowska@pw.edu.pl
ARCHITEKTURYdr Magdalena Walentamagdalena.walenta@pw.edu.pl
ARCHITEKTURY – studia anglojęzycznedr Magdalena Walentamagdalena.walenta@pw.edu.pl
CHEMICZNYmgr Aleksandra Januszewskaaleksandra.januszewska@pw.edu.pl
EITImgr Katarzyna Wesołowskakatarzyna.wesolowska@pw.edu.pl
EITI – studia anglojęzycznemgr Małgorzata Słomczyńskamalgorzata.slomczynska@pw.edu.pl
ELEKTRYCZNYmgr Aleksandra Urbańska-Ryszkiewiczaleksandra.ryszkiewicz@pw.edu.pl
ELEKTRYCZNY – studia anglojęzycznemgr Bożena Przybyłabozena.przybyla@pw.edu.pl
FIZYKImgr Agnieszka Pisarekagnieszka.pisarek@pw.edu.pl
GiK / GPmgr Michał Okólskimichal.okolski@pw.edu.pl
INŻYNIERII CHEMICZNEJmgr Katarzyna Kaliszewskakatarzyna.kaliszewska@pw.edu.pl
INŻYNIERII LĄDOWEJmgr Witold Chromcewiczwitold.chromcewicz@pw.edu.pl
INŻYNIERII LĄDOWEJ – studia anglojęzycznemgr Małgorzata Wujecmalgorzata.wujec@pw.edu.pl
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJmgr Beata Burzecbeata.burzec@pw.edu.pl
INŻYNIERII PRODUKCJIdr Aleksandra Filipowiczaleksandra.filipowicz@pw.edu.pl
INSTALACJI BUDOWLANYCH,HYDROTECHNIKI I INŻ. ŚRODOWISKAmgr Inez Szachułowiczinez.szachulowicz@pw.edu.pl
INSTALACJI BUDOWLANYCH,HYDROTECHNIKI I INŻ. ŚRODOWISKA – studia anglojęzycznemgr Małgorzata Wujecmalgorzata.wujec@pw.edu.pl
MECHATRONIKImgr Magdalena Lokwencmagdalena.lokwenc@pw.edu.pl
MECHATRONIKA – studia anglojęzycznemgr Joanna Szymańskajoanna.szymanska@pw.edu.pl
MEiLmgr Olga Pławskaolga.plawska@pw.edu.pl
MEiL – studia anglojęzycznemgr Olga Pławskaolga.plawska@pw.edu.pl
MiNImgr Agnieszka Pisarekagnieszka.pisarek@pw.edu.pl
MiNI – studia anglojęzycznemgr Aneta Dunnaneta.dunn@pw.edu.pl
SIMRmgr Katarzyna Smarzykkatarzyna.smarzyk@pw.edu.pl
SIMR – studia anglojęzycznemgr Joanna Szymańskajoanna.szymanska@pw.edu.pl
TRANSPORTUmgr Ewa Kubiszewa.kubisz@pw.edu.pl
ZARZĄDZANIAmgr Jerzy Teodorowiczjerzy.teodorowicz@pw.edu.pl
WSZYSTKIE WYDZIAŁY – STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE I NIESTACJONARNEmgr Adam Felińskiadam.felinski@pw.edu.pl