Co to jest certyfikat ACERT?

Ogólnopolski akademicki certyfikat językowy wydawany po zdaniu egzaminu zatwierdzonego przez organizację SERMO – Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych w Polsce. Egzamin ten jest pisany na uczelniach zgodnie z profilem danej uczelni, ale według standardów i procedur ustalonych przez SERMO. W każdej sesji egzaminy uczelniane przechodzą weryfikację SERMO, otrzymują prawo umieszczenia logo SERMO na arkuszu egzaminacyjnym oraz prawo wydawania certyfikatów ACERT.

Certyfikat ACERT opatrzony jest logo SJO PW, SERMO, NULTE (Network of University Language Testers in Europe) oraz CercleS.

Co daje certyfikat ACERT?

ACERT jest uznawany we wszystkich uczelniach w Polsce należących do SERMO oraz w krajach Unii Europejskiej, z którymi SERMO zawarło już umowę o wzajemnej uznawalności egzaminów.

Certyfikat ACERT w języku polskim i angielskim wydawany jest na życzenie studenta. Opłata za wydanie certyfikatu jest zgodna z cennikiem PW i wynosi 20 zł (od 1.10.2020 r.).