Co to jest certyfikat ACERT?

Ogólnopolski akademicki certyfikat językowy wydawany po zdaniu egzaminu zatwierdzonego przez organizację SERMO – Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych w Polsce. Egzamin ten jest pisany na uczelniach zgodnie z profilem danej uczelni, ale według standardów i procedur ustalonych przez SERMO. W każdej sesji egzaminy uczelniane przechodzą weryfikację SERMO, otrzymują prawo umieszczenia logo SERMO na arkuszu egzaminacyjnym oraz prawo wydawania certyfikatów ACERT.

Certyfikat ACERT opatrzony jest logo SJO PW, SERMO, NULTE (Network of University Language Testers in Europe) oraz CercleS.

Co daje certyfikat ACERT?

ACERT jest uznawany we wszystkich uczelniach w Polsce należących do SERMO oraz w krajach Unii Europejskiej, z którymi SERMO zawarło już umowę o wzajemnej uznawalności egzaminów.

Certyfikat ACERT w języku polskim i angielskim wydawany jest na życzenie studenta. Opłata za wydanie certyfikatu jest zgodna z cennikiem PW i wynosi 25 zł.

Ważne

Studenci, którzy zaliczyli egzamin B2 ACERT certyfikatem zewnętrznym, nie mogą ubiegać się o wystawienie certyfikatu ACERT.

Warunki uzyskania certyfikatu ACERT

Warunkiem zdania egzaminu B2 jest uzyskanie z części pisemnej minimum 44 punktów na 80 możliwych, a z części ustnej minimum 11 punktów na 20 możliwych. 

By otrzymać Certyfikat Acert B2 należy dodatkowo spełnić następujący warunek:

 • z każdej z czterech części składowych egzaminu pisemnego:
  • rozumienie ze słuchu
  • rozumienie tekstu pisanego
  • funkcjonalne użycie struktur gramatycznych i słownictwa
  • pisanie

należy uzyskać minimum 10 punktów na 20 możliwych.

Płatność za certyfikat ACERT

Aby uzyskać certyfikat, proszę przesłać potwierdzenie wpłaty 25 zł na adres: studenci.sjo@pw.edu.pl wraz z informacją o numerze albumu.

 • Dane do płatności

  Numer konta SJO PW:
  PEKAO IV O. w Warszawie

  65 1240 1053 5111 6420 0010 0091