W budynku uczelni

O SJO PW

Studium Języków Obcych
Politechniki Warszawskiej

Studium Języków Obcych (SJO) jest jednostką pozawydziałową Politechniki Warszawskiej, działającą w takiej formie nieprzerwanie od 1952 roku. Obecnie SJO zatrudnia 90 nauczycieli 10 języków.

Głównym zadaniem SJO PW jest prowadzenie zajęć dla studentów w ramach godzin przeznaczonych w planie studiów na naukę języków obcych. Prowadzimy kursy na 18 wydziałach PW na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich w formie zajęć programowych przygotowujących do egzaminów, oraz w formie zajęć wybieranych z szerokiej, wielotematycznej oferty kursów poegzaminacyjnych.

Misja

Wsparcie w dążeniu do doskonałości

Misją Studium Języków Obcych PW jest nauczanie języków obcych oraz wsparcie w komunikacji międzykulturowej studentów PW, którzy w przyszłości dołączą do nowoczesnych obywateli Europy. Zajęcia w SJO pomagają w efektywnym zwiększaniu kompetencji językowych i kulturowych studentów PW, co sprzyja ich mobilności tak w obszarze szkolnictwa wyższego, jak i międzynarodowego rynku pracy.

W SJO poświęcamy szczególną uwagę doskonaleniu zawodowemu lektorów oraz podwyższaniu ich kompetencji językowych i metodycznych, aby zgodnie ze strategią Rady Europy promować nauczanie przedmiotów pozajęzykowych w językach obcych (zasada zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego). Przyświeca nam idea społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. 

Studenci podrzucający birety

Szeroka oferta

Bogata oferta lektoratów
oraz kursów z certyfikatami

Na uwagę zasługuje niezwykle bogata oferta Studium w zakresie tzw. Lektoratów Tematycznych (ok. 150 oferowanych na semestr), dostępnych dla studentów, którzy zdali obowiązkowy egzamin na poziomie B2. Są to w głównej mierze zajęcia z języka technicznego stworzone dla studentów poszczególnych wydziałów, czy nawet kierunków.

W strukturze SJO działają też dwie jednostki komercyjne – Ośrodek Języka Angielskiego oraz Ośrodek Języka Polskiego. Jednostki te oferują płatne kursy językowe różnego rodzaju (w tym roczne kursy języka angielskiego i polskiego), przygotowujące obcokrajowców do podjęcia studiów w języku angielskim i polskim. W OJA oferowane są także tzw. Kursy pościgowe dla studentów, którym liczba godzin, przeznaczona w trakcie studiów na naukę języków obcych, nie wystarcza na przygotowanie się do obowiązkowego egzaminu na poziomie B2 z wybranego języka obcego.

Studium Języków Obcych w liczbach

  • 10 tylu języków nauczamy

  • 70 lat nieprzerwanej aktywności

  • 5000 studentów zdających egzamin B2 rocznie

  • 100000+ studentów od początku