Aktualności

KONTAKT W SPRAWACH STUDENCKICH (Egzamin B2; zapisy na zajęcia) – kliknij tutaj

Egzamin B2 ACERT 1.02.2020    –    informacje      terminarz

Egzamin C1 Academic –  1.02.2020   –   informacje     terminarz

Egzamin B2 dla studentów niestacjonarnych 19.01.2020   –   terminarz  

Plany zajęć i harmonogramy

Test diagnostyczny

Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020

Język obcy dla pracowników PW    plan zajęć    zgłoszenie

Komisja Egzaminacyjna – przepisywanie ocen i wpisy z egzaminów

Konsultacje językowe dla pracowników PW  –    zasady prowadzenia     terminy konsultacji

The Foreign Language Centre website for students of English-medium studies

International Students Ombudsman at Foreign Language Centre!

UWAGA !! Egzamin certyfikatowy z języka polskiego – informacje o zapisach

Informacje dla studentów rozpoczynających lektoraty języków obcych

Terminy zajęć dla repetentówtabela po polsku,   tabela po ang.,   instrukcja

kursy36godzin

Ośrodek Języka Angielskiego SJO PW oferuje: SEMESTRALNE KURSY PRZYGOTOWUJĄCE do EGZAMINU B2 ACERT –  więcej informacji na stronie: https://www.oja.sjo.pw.edu.pl/kursy-semestralne-b2

PRZEPISYWANIE OCEN ZA ZAJĘCIA:
Począwszy od semestru letniego 2015/2016 Studium Języków Obcych nie przepisuje ocen za zajęcia języków obcych, zaliczone na innych Wydziałach PW lub uczelniach.
Wyjątek stanowią oceny, zdobyte w ramach programu Erasmus Plus oraz oceny studentów, którzy przerwali studia i zaczynają studia od nowa, a poprzednio mieli zaliczone jakieś zajęcia z języków obcych.
Oceny z egzaminu B2 są przepisywane na dotychczasowych zasadach.

Wykaz uznawanych certyfikatów

Karta Zaliczeń Studenta – Języki Obce

Polityka poszanowania prawa autorskiego w SJO PW – dla studentów