Aktualności

KONTAKT W SPRAWACH STUDENCKICH (Egzamin B2; zapisy na zajęcia) – kliknij tutaj

Dyżur mgr Anny Wojtaś z dnia 16 października 2018 został przeniesiony na dzień 19 października 2018 na godzinę 12:30 do 13:30

Plany zajęć i harmonogramy

!  Dodatkowe zajęcia z języka chińskiego  !

Zapisy na zajęcia z języków obcych  Sprawdź stan zapisów – sprawdź LT     sprawdź inne języki

Oferta LT         Oferta inne języki

Język polski  (Polish courses)  –  zapisy  (registration)    oferta    informacje o zapisach    registration extended / zapisy przedłużone

Magisterskie – informacje o zapisach i rozkłady zajęć

German in English for English language studies students M1/A1– 30 hrs. on Wednesday at 16:00-17:30 (main Campus WUT).  Registration for classes in room 419 in the WUT Main Building until October 19th  or via e-mail to: katarzyna.melaniuk@pw.edu.pl

Extra classes of exam English for students who failed the C1 Academic Exam or have never taken it and still have free of charge language hours (or were assigned extra hours by their Deans). Tuesday, 10.15-11.45 – to sign up send an email to: joanna.kozuchowska@pw.edu.pl

Bezpłatne kursy z języka angielskiego

Dyżury w semestrze zimowym 2018/19

Język obcy dla pracowników PW    plan zajęć   zgłoszenie

Komisja Egzaminacyjna – przepisywanie ocen i wpisy z egzaminów

Konsultacje językowe dla pracowników PW  –    zasady prowadzenia     terminy konsultacji

Terminy zajęć dla repetentów – tabela po polsku,   tabela po ang.

The Foreign Language Centre website for students of English-medium studies

International Students Ombudsman at Foreign Language Centre!

Test diagnostyczny

UWAGA !! Egzamin certyfikatowy z języka polskiego – informacje o zapisach

Informacje dla studentów rozpoczynających lektoraty języków obcych

kursy36godzin

Ośrodek Języka Angielskiego SJO PW oferuje: SEMESTRALNE KURSY PRZYGOTOWUJĄCE do EGZAMINU B2 –  więcej informacji na stronie: https://www.oja.sjo.pw.edu.pl/kursy-semestralne-b2

PRZEPISYWANIE OCEN ZA ZAJĘCIA:
Począwszy od semestru letniego 2015/2016 Studium Języków Obcych nie przepisuje ocen za zajęcia języków obcych, zaliczone na innych Wydziałach PW lub uczelniach.
Wyjątek stanowią oceny, zdobyte w ramach programu Erasmus Plus oraz oceny studentów, którzy przerwali studia i zaczynają studia od nowa, a poprzednio mieli zaliczone jakieś zajęcia z języków obcych.
Oceny z egzaminu B2 są przepisywane na dotychczasowych zasadach.

Wykaz uznawanych certyfikatów

NOWOŚĆ! Karta Zaliczeń Studenta – Języki Obce

Do studentów rosyjskojęzycznych !!

Paid courses of English for International Students