Aktualności

KONTAKT W SPRAWACH STUDENCKICH (Egzamin B2; zapisy na zajęcia) – kliknij tutaj

Drodzy Studenci,
jeśli chcą Państwo odwiedzić nas osobiście w Dziale ds. Studenckich, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie mailowe i umówienie wizyty w SJO. Będziemy Państwa przyjmować jedynie w sytuacjach, których nie da się przeprowadzić na odległość. 
email: katarzyna.melaniuk@pw.edu.pl lub elzbieta.chrzczonowska@pw.edu.pl
Dziękujemy za zrozumienie sytuacji.

!     Informacja o zdalnym egzaminie B2 ACERT 1.09.2020        

!     Online C1 Academic Exam 1.09.2020     

!     Zdalny egzamin B2 dla studentów niestacjonarnych  5.09.2020  –   informacje      

Komisja Egzaminacyjna – przepisywanie ocen i wpisy z egzaminów 

Dyżury w sesji letniej 2019/2020

Dyżury Kierownictwa w sesji letniej 2019/2020

Informacja dla studentów w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego od 16.03 do 29.05.
For English press here

Test diagnostyczny

Język obcy dla pracowników PW    plan zajęć    zgłoszenie

Konsultacje językowe dla pracowników PW  –    zasady prowadzenia     terminy konsultacji

The Foreign Language Centre website for students of English-medium studies

International Students Ombudsman at Foreign Language Centre!

UWAGA !! Egzamin certyfikatowy z języka polskiego – informacje o zapisach

Informacje dla studentów rozpoczynających lektoraty języków obcych

Terminy zajęć dla repetentówtabela po polsku,   tabela po ang.,   instrukcja

kursy36godzin

Ośrodek Języka Angielskiego SJO PW oferuje: SEMESTRALNE KURSY PRZYGOTOWUJĄCE do EGZAMINU B2 ACERT –  więcej informacji na stronie: https://www.oja.sjo.pw.edu.pl/kursy-semestralne-b2

PRZEPISYWANIE OCEN ZA ZAJĘCIA:
Począwszy od semestru letniego 2015/2016 Studium Języków Obcych nie przepisuje ocen za zajęcia języków obcych, zaliczone na innych Wydziałach PW lub uczelniach.
Wyjątek stanowią oceny, zdobyte w ramach programu Erasmus Plus oraz oceny studentów, którzy przerwali studia i zaczynają studia od nowa, a poprzednio mieli zaliczone jakieś zajęcia z języków obcych.
Oceny z egzaminu B2 są przepisywane na dotychczasowych zasadach.

Wykaz uznawanych certyfikatów

Karta Zaliczeń Studenta – Języki Obce

RODO

Polityka poszanowania prawa autorskiego w SJO PW – dla studentów