Aktualności

KONTAKT W SPRAWACH STUDENCKICH (Egzamin B2; zapisy na zajęcia) – kliknij tutaj

Dyżur z mgr Lucyną Skwarko w dniu 12 grudnia 2018 został ODWOŁANY

Dyżur mgr Anny Wojtaś z dnia 11 grudnia 2018 został przeniesiony na dzień 13 grudnia 2018 na godzinę 12:30 do 13:30

Zapisy do grup j. angielski B1, B2 (USOS)       Informacje     instrukcja

Egzamin B2 26.01.19  –  informacje

Egzamin C1 Academic 26.01.19  –  informacje

Egzamin ACERT 26.01.19  –  opis egzaminu ACERT    informacje    przykładowy egzamin

Plany zajęć i harmonogramy

XX Olimpiada Języka Angielskiego

XIV Olimpiada Języka Niemieckiego

Dyżury w semestrze zimowym 2018/19

Bezpłatne kursy z języka angielskiego

Język obcy dla pracowników PW    plan zajęć   zgłoszenie

Komisja Egzaminacyjna – przepisywanie ocen i wpisy z egzaminów

Konsultacje językowe dla pracowników PW  –    zasady prowadzenia     terminy konsultacji

Terminy zajęć dla repetentów – tabela po polsku,   tabela po ang.

The Foreign Language Centre website for students of English-medium studies

International Students Ombudsman at Foreign Language Centre!

Test diagnostyczny

UWAGA !! Egzamin certyfikatowy z języka polskiego – informacje o zapisach

Informacje dla studentów rozpoczynających lektoraty języków obcych

kursy36godzin

Ośrodek Języka Angielskiego SJO PW oferuje: SEMESTRALNE KURSY PRZYGOTOWUJĄCE do EGZAMINU B2 –  więcej informacji na stronie: https://www.oja.sjo.pw.edu.pl/kursy-semestralne-b2

PRZEPISYWANIE OCEN ZA ZAJĘCIA:
Począwszy od semestru letniego 2015/2016 Studium Języków Obcych nie przepisuje ocen za zajęcia języków obcych, zaliczone na innych Wydziałach PW lub uczelniach.
Wyjątek stanowią oceny, zdobyte w ramach programu Erasmus Plus oraz oceny studentów, którzy przerwali studia i zaczynają studia od nowa, a poprzednio mieli zaliczone jakieś zajęcia z języków obcych.
Oceny z egzaminu B2 są przepisywane na dotychczasowych zasadach.

Wykaz uznawanych certyfikatów

NOWOŚĆ! Karta Zaliczeń Studenta – Języki Obce

Do studentów rosyjskojęzycznych !!

Paid courses of English for International Students