Aktualności

KONTAKT W SPRAWACH STUDENCKICH (Egzamin B2; zapisy na zajęcia) – kliknij tutaj

Zapisy na lektoraty w semestrze letnim 2018/2019
studia stacjonarne   –   terminarz zapisów     oferta     nowy link do zapisów     stan zapisów
studia magisterskie  –   zapisy od 18.02.2019 w USOSweb
studia doktoranckie   –   informacje

Zapisy na zajęcia z języka polskiego    link do zapisów

Academic English Exam preparatory class for students who need extra practice (Tuesday, 10.15-11.45); to enroll send an email to joanna.kozuchowska@pw.edu.pl

Plany zajęć i harmonogramy

Dyżury w semestrze letnim 2018/19

Bezpłatne kursy z języka angielskiego

Język obcy dla pracowników PW    plan zajęć   zgłoszenie

Komisja Egzaminacyjna – przepisywanie ocen i wpisy z egzaminów

Konsultacje językowe dla pracowników PW  –    zasady prowadzenia     terminy konsultacji

Terminy zajęć dla repetentów – tabela po polsku,   tabela po ang.

The Foreign Language Centre website for students of English-medium studies

International Students Ombudsman at Foreign Language Centre!

Test diagnostyczny

UWAGA !! Egzamin certyfikatowy z języka polskiego – informacje o zapisach

Informacje dla studentów rozpoczynających lektoraty języków obcych

kursy36godzin

Ośrodek Języka Angielskiego SJO PW oferuje: SEMESTRALNE KURSY PRZYGOTOWUJĄCE do EGZAMINU B2 –  więcej informacji na stronie: https://www.oja.sjo.pw.edu.pl/kursy-semestralne-b2

PRZEPISYWANIE OCEN ZA ZAJĘCIA:
Począwszy od semestru letniego 2015/2016 Studium Języków Obcych nie przepisuje ocen za zajęcia języków obcych, zaliczone na innych Wydziałach PW lub uczelniach.
Wyjątek stanowią oceny, zdobyte w ramach programu Erasmus Plus oraz oceny studentów, którzy przerwali studia i zaczynają studia od nowa, a poprzednio mieli zaliczone jakieś zajęcia z języków obcych.
Oceny z egzaminu B2 są przepisywane na dotychczasowych zasadach.

Wykaz uznawanych certyfikatów

NOWOŚĆ! Karta Zaliczeń Studenta – Języki Obce

Paid courses of English for International Students