Ogłoszenia aktualne: Ogłoszenia archiwalne: Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z usługą ich montażu w pomieszczeniach…


Author:
logo
SJO PW

Ogłoszenia aktualne:

Ogłoszenia archiwalne:

Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z usługą ich montażu w pomieszczeniach biurowych SJO

Dostawa podręczników do nauki języka hiszpańskiego

Organizacja i obsługa spotkań okolicznościowych dla uczestników kursów dokształcających prowadzonych w Studium Języków Obcych PW w 2020 r.

Usługa przeprowadzenia zajęć języka polskiego w ramach kursów organizowanych przez Studium Języków Obcych PW

Usługa przeprowadzenia zajęć języka angielskiego w ramach kursów organizowanych przez Studium Języków Obcych PW

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek wraz z usługą serwisową urządzeń

Usługi rekrutacyjne prowadzone w celu pozyskania uczestników na 600-godzinny przygotowawczy kurs języka angielskiego dla obcokrajowców

Dostawa sprzętu komputerowego

Usługa przeprowadzenia egzaminów C1 Advanced (CAE) i IELTS Academic przez certyfikowany ośrodek egzaminacyjny

Usługa przeprowadzenia zajęć z języka polskiego dla Uczestników językowych kursów dokształcających dla obcokrajowców prowadzonych w Studium Języków Obcych PW

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek oraz papieru biurowego, wraz z usługą serwisową urządzeń

Dostawa podręczników do nauki języka angielskiego i polskiego

Organizacja i obsługa spotkań okolicznościowych dla uczestników kursów dokształcających prowadzonych w Studium Języków Obcych PW w 2019 r.

Dostawa podręczników do nauki języka angielskiego. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w związku z realizacją zadania 32 projektu pn. „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 (Nr POWR.03.05.00-00-Z306/17)

Usługa przeprowadzenia zajęć z języka polskiego dla Uczestników językowych kursów dokształcających dla obcokrajowców prowadzonych w Studium Języków Obcych

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla Uczestników językowych kursów dokształcających dla obcokrajowców prowadzonych w Studium Języków Obcych PW

Usługi rekrutacyjne prowadzone w celu pozyskania uczestników językowych kursów dokształcających

Usługi rekrutacyjne prowadzone w celu pozyskania uczestników językowych kursów dokształcających

Organizacja spotkań okolicznościowych dla uczestników kursów prowadzonych w SJO PW

Sukcesywna dostawa materiałów do nauki języka polskiego i języka angielskiego