Ogłoszenia aktualne: Ogłoszenia archiwalne: Usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć z języka polskiego w ramach kursów…


Author:
logo
SJO PW

Ogłoszenia aktualne:

Ogłoszenia archiwalne:

Usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć z języka polskiego w ramach kursów organizowanych przez Studium Języków Obcych PW

Usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach kursów organizowanych przez Studium Języków Obcych PW

Usługa polegająca na kompleksowej organizacji w celu zapewnienia udziału w zagranicznym kursie z języka angielskiego na Malcie dla pracowników administracyjnych

Usługa polegająca na kompleksowej organizacji w celu zapewnienia udziału w zagranicznym kursie z języka angielskiego na Malcie dla pracowników administracyjnych

Usługa polegająca na kompleksowej organizacji w celu zapewnienia udziału w zagranicznym kursie metodycznym z języka angielskiego na Malcie dla pracowników dydaktycznych

Usługa polegająca na kompleksowej organizacji w celu zapewnienia udziału w zagranicznym kursie z języka angielskiego na Malcie dla pracowników administracyjnych

Usługi rekrutacyjne realizowane w celu pozyskania uczestników na intensywny kurs języka angielskiego dla obcokrajowców prowadzony w Studium Języków Obcych PW

Usługa przeprowadzenia i oceny zdalnych egzaminów językowych LanguageCert

Dostawa podręczników do nauki języka angielskiego na potrzeby Studium Języków Obcych PW

Usługa przeprowadzenia egzaminu DELE A2 dla uczestników kursu języka hiszpańskiego przez certyfikowany ośrodek egzaminacyjny

Usługa przeprowadzenia egzaminu DELF A2 dla uczestników kursu języka francuskiego przez certyfikowany ośrodek egzaminacyjny

Usługa przeprowadzenia egzaminu Japanese Language Proficiency Test N5 dla uczestników kursu języka japońskiego przez certyfikowany ośrodek egzaminacyjny

Usługa przeprowadzenia egzaminu Instytutu Goethego B2 dla uczestników kursu języka niemieckiego przez certyfikowany ośrodek egzaminacyjny

Usługa przeprowadzenia egzaminu CILS Uno (B1) dla uczestników kursu języka włoskiego przez certyfikowany ośrodek egzaminacyjny

Dostawa podręczników do nauki języka polskiego na potrzeby Studium Języków Obcych PW

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek wraz z usługą serwisową urządzeń

Zakup papieru biurowego na potrzeby Studium Języków Obcych PW wraz z dostawą

Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z usługą ich montażu w pomieszczeniach biurowych SJO

Dostawa podręczników do nauki języka hiszpańskiego

Organizacja i obsługa spotkań okolicznościowych dla uczestników kursów dokształcających prowadzonych w Studium Języków Obcych PW w 2020 r.

Usługa przeprowadzenia zajęć języka polskiego w ramach kursów organizowanych przez Studium Języków Obcych PW

Usługa przeprowadzenia zajęć języka angielskiego w ramach kursów organizowanych przez Studium Języków Obcych PW

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek wraz z usługą serwisową urządzeń

Usługi rekrutacyjne prowadzone w celu pozyskania uczestników na 600-godzinny przygotowawczy kurs języka angielskiego dla obcokrajowców

Dostawa sprzętu komputerowego

Usługa przeprowadzenia egzaminów C1 Advanced (CAE) i IELTS Academic przez certyfikowany ośrodek egzaminacyjny

Usługa przeprowadzenia zajęć z języka polskiego dla Uczestników językowych kursów dokształcających dla obcokrajowców prowadzonych w Studium Języków Obcych PW

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek oraz papieru biurowego, wraz z usługą serwisową urządzeń

Dostawa podręczników do nauki języka angielskiego i polskiego

Organizacja i obsługa spotkań okolicznościowych dla uczestników kursów dokształcających prowadzonych w Studium Języków Obcych PW w 2019 r.

Dostawa podręczników do nauki języka angielskiego. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w związku z realizacją zadania 32 projektu pn. „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 (Nr POWR.03.05.00-00-Z306/17)

Usługa przeprowadzenia zajęć z języka polskiego dla Uczestników językowych kursów dokształcających dla obcokrajowców prowadzonych w Studium Języków Obcych

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla Uczestników językowych kursów dokształcających dla obcokrajowców prowadzonych w Studium Języków Obcych PW

Usługi rekrutacyjne prowadzone w celu pozyskania uczestników językowych kursów dokształcających

Usługi rekrutacyjne prowadzone w celu pozyskania uczestników językowych kursów dokształcających

Organizacja spotkań okolicznościowych dla uczestników kursów prowadzonych w SJO PW

Sukcesywna dostawa materiałów do nauki języka polskiego i języka angielskiego

Plany postępowań:

2020