Zamówienia publiczne

Ogłoszenia aktualne:
Dostawa podręczników do nauki języka hiszpańskiego
Organizacja i obsługa spotkań okolicznościowych dla uczestników kursów dokształcających prowadzonych w Studium Języków Obcych PW w 2020 r.

Ogłoszenia archiwalne:
Usługa przeprowadzenia zajęć języka polskiego w ramach kursów organizowanych przez Studium Języków Obcych PW
Usługa przeprowadzenia zajęć języka angielskiego w ramach kursów organizowanych przez Studium Języków Obcych PW
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek wraz z usługą serwisową urządzeń
Usługi rekrutacyjne prowadzone w celu pozyskania uczestników na 600-godzinny przygotowawczy kurs języka angielskiego dla obcokrajowców
Dostawa sprzętu komputerowego
Usługa przeprowadzenia egzaminów C1 Advanced (CAE) i IELTS Academic przez certyfikowany ośrodek egzaminacyjny
Usługa przeprowadzenia zajęć z języka polskiego dla Uczestników językowych kursów dokształcających dla obcokrajowców prowadzonych w Studium Języków Obcych PW
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek oraz papieru biurowego, wraz z usługą serwisową urządzeń
Dostawa podręczników do nauki języka angielskiego i polskiego
Organizacja i obsługa spotkań okolicznościowych dla uczestników kursów dokształcających prowadzonych w Studium Języków Obcych PW w 2019 r.
Dostawa podręczników do nauki języka angielskiego. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w związku z realizacją zadania 32 projektu pn. „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 (Nr POWR.03.05.00-00-Z306/17)
Usługa przeprowadzenia zajęć z języka polskiego dla Uczestników językowych kursów dokształcających dla obcokrajowców prowadzonych w Studium Języków Obcych
Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla Uczestników językowych kursów dokształcających dla obcokrajowców prowadzonych w Studium Języków Obcych PW
Usługi rekrutacyjne prowadzone w celu pozyskania uczestników językowych kursów dokształcających
Usługi rekrutacyjne prowadzone w celu pozyskania uczestników językowych kursów dokształcających
Organizacja spotkań okolicznościowych dla uczestników kursów prowadzonych w SJO PW
Sukcesywna dostawa materiałów do nauki języka polskiego i języka angielskiego

Plany postępowań:
2018