Zasady realizacji zajęć językowych na poszczególnych stopniach studiów są odmienne, dlatego podzieliliśmy je na studia I, II i III stopnia.  Na każdym z wydziałów Politechniki Warszawskiej studentów obowiązuje konkretna liczba godzin języka do realizacji podczas toku studiów. Punkty ECTS przyznawane są przez wydziały i nie są zależne od SJO. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji zajęć językowych SJO PW zostały dokładnie opisane w regulaminach przedmiotu oraz regulaminach zaliczania dla poszczególnych rodzajów i stopni studiów. 

Lektoraty językowe w SJO PW prowadzone są na różnych poziomach biegłości językowej i są oznaczane za pomocą modułów od M1 do M16 (odpowiednio od poziomu A1 do poziomu C2). Prowadzimy również lektoraty specjalistyczne, tzw. lektoraty tematyczne.