Studium Języków Obcych prowadzi zajęcia językowe dla studentów 18 wydziałów Politechniki Warszawskiej.…


Author:
logo
SJO PW

Studium Języków Obcych prowadzi zajęcia językowe dla studentów 18 wydziałów Politechniki Warszawskiej. Studenci studiów I stopnia przygotowują się do obowiązkowego egzaminu na poziomie B2 na zajęciach lektoratowych od M6 do M13 (od poziomu B1 do B2). Przynależność do grupy na odpowiednim poziomie zależna jest od wyniku testu diagnostycznego, który przeprowadzany jest na platformie Moodle przed rozpoczęciem zajęć.

Po zdaniu obowiązkowego egzaminu B2 na studentów czeka oferta lektoratów tematycznych (na poziomie B2+ i wyższym) oraz zajęć z innych języków od poziomu A1. Ogromnym zainteresowaniem wśród studentów Politechniki Warszawskiej cieszą się zajęcia z języka hiszpańskiego, japońskiego i chińskiego. Liczba godzin zajęć językowych, które studenci są zobowiązani zrealizować w ramach programu swoich studiów, uzależniona jest od wydziału.

Wszystkie oceny, które student zdobywa w Studium Języków Obcych, powinny znaleźć się na karcie zaliczeń studenta. Jest to podstawowy dokument poświadczający zrealizowane w SJO PW zajęcia.