Studium Języków Obcych oferuje Wydziałom wsparcie w zakresie metodyki nauczania w języku angielskim. Obejmuje ono następujące działania:

 • Obserwację zajęć prowadzonych w języku angielskim
 • Omówienie zajęć z prowadzącym
 • Raport dla Dziekana Wydziału
 • Zajęcia z metodyki nauczania w języku angielskim dla pracowników Wydziału

Zasady przeprowadzania wsparcia językowego

 1. Dziekan Wydziału wystawia Zlecenie, które zawiera następujące informacje:
  • rodzaj zajęć
  • termin
  • miejsce zajęć, 
  • prowadzący

Zlecenie wysyłane jest na adres sjo@pw.edu.pl z dopiskiem Wsparcie językowe zlecenie.
Jednocześnie Dziekan Wydziału informuje Prowadzącego zajęcia o przeprowadzeniu procedury wsparcia językowego.

 1. Dyrektor SJO wyznacza osobę, która przeprowadzi postępowanie (metodyk).
 2. Metodyk ustala z Prowadzącym zajęcia termin odbycia procedury i omówienia zajęć.
 3. Metodyk sporządza Raport i przekazuje go Dziekanowi Wydziału nie później, niż 14 dni od przeprowadzenia procedury wsparcia.
 4. Dziekan Wydziału podejmuje decyzję o ewentualnych dalszych działaniach mających na celu wdrożenie zaleceń Metodyka.