Weryfikacja znajomości nowożytnego języka obcego na poziomie B2 odbywa się w SJO PW.

  1. Druk skierowania należy pobrać ze Szkoły Doktorskiej i dostarczyć do Beaty Pawelczyk, tel. (22) 234 73 99, email: beata.pawelczyk@pw.edu.pl
  2. Weryfikacja poziomu bez egzaminu może nastąpić, jeśli słuchacz Szkoły Doktorskiej posiada certyfikat z listy https://www.sjo.pw.edu.pl/egzaminy/inne/uznawane-certyfikaty-zewnetrzne/.
  3. Dla osób bez certyfikatu organizowana jest weryfikacja posiadanego poziomu (online, MS Teams).

Składa się z trzech części:

  • przedstawienie siebie, pytania o badania, pracę naukową,
  • czytanie i tłumaczenie 2 fragmentów tekstów źródłowych,
  • pytania o przyszłość naukową/biznesową.