Poniżej przedstawione są informacje dla studentów studiów I stopnia poszczególnych wydziałów.

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  Informacje dla studentów IV semestru
  kontynuacja grup przed egzaminem B2

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Administracji i Nauk Społecznych:
  mgr Anita Pawłowska, adres e-mail: anita.pawlowska@pw.edu.pl

  Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki w godz. 8:30-10:00 i w piątki w godz. 14:15-15:45.

  Zapisy: od 22.02.2022 do 27.02.2022 w systemie USOSweb.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2021/2022 Semestr letni 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M8/9 mgr A. Pawłowska grupa M10*/11* mgr J. Mikołajczyk
  6420-GGH60-0SA-0008
  3

  Informacje dla studentów II semestru

  Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki w godz. 10:15-11:45 i w piątki w godz. 12:15-13:45.

  Studenci pierwszego roku zostaną zarejestrowani do grup.

 • Wydział Architektury

  Informacje dla studentów II semestru

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Architektury:
  dr Magdalena Walenta, adres e-mail: magdalena.walenta@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w środy i piątki.

  II semestr – kontynuacja grup przed B2

  Zajęcia będą odbywać się w środy w godz. 8:30-10:00 i w piątki w godz. 10:15-11:45.

  Student samodzielnie rejestruje się do grupy wg tabeli poniżej w USOSweb.

  Rejestracja przez USOSweb w dniach: 22.02.22 do 27.02.22

  Semestr zimowy 2021/2022 Semestr letni 2021/2022 Kod USOS Nr grupy

  grupa M10/11 mgr J. Szandomirski

  grupa M10/11 mgr A. Wojtaś

  grupa M10/11 mgr M. Wujec

  grupa M12/13 mgr A. Wojtaś
  6420-CDH60-0SA-0008
  1

  II semestr – studenci po zdanym egzaminie B2

  dot. lektoratów tematycznych

  Termin zapisów: od 21.02.2022 godz. 6:30 do 27.02.2022 przez USOSweb

  Szczegóły i oferta: https://www.sjo.pw.edu.pl/student/na-biezaco/zapisy-na-zajecia/ zakładka: Lektoraty tematyczne po egzaminie B2.

  Lektorat tematyczny dedykowany studentom Architektury będzie odbywać się w środy 10:15-11:45 i w piątki 8:30-10:00 w sali 307 na Wydziale Architektury.

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zapisów!

 • Wydział Chemiczny

  Informacje dla studentów IV semestru 

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Chemicznym:
  mgr Aleksandra Januszewska, adres e-mail: aleksandra.januszewska@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – we wtorki i w czwartki.

  IV semestr – kontynuacja grup przed B2

  Zajęcia będą odbywać się we wtorek w godz. 8:30 – 10:00 i w czwartek w godz. 10:15-11:45.

  Zapisy: od 22.02.2022 do 27.02.2022 w systemie USOSweb.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2021/2022 Semestr letni 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M8/9 mgr inż. A. Malinowska grupa M10*/11* mgr inż. A. Malinowska 6420-GGH60-0SA-0008 7
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

  Informacja dla studentów IV semestru
  kontynuacja przed egzaminem B2

  Telekomunikacja i Elektronika

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem EiTI:
  mgr Małgorzata Słomczyńska, adres e-mail: malgorzata.slomczynska@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu:

  • w poniedziałki w godz. 8:30-10:00
  • w czwartki w godz. 12:15-13:45

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2021/2022 Semestr letni 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M8/9 mgr M. Słomczyńska grupa M10*/11* mgr A. Pisarek
  6420-GGH60-0SA-0008
  5
 • Wydział Elektryczny

  Informacje dla studentów IV semestru 

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Elektrycznym:
  mgr Magdalena Potts, adres e-mail: magdalena.potts@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu.

  Specjalności: Elektrotechnika; Elektromobilność

  środa godz. 8:30, piątek godz. 10:15

  Specjalności: Automatyka i Robotyka; Informatyka

  wtorek godz. 10:15, środa godz. 10:15

  Zapisy: od 22.02.2022 do 27.02.2022 w systemie USOSweb.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Elektrotechnika i Elektromobilność

  Semestr zimowy 2021/2022 Semestr letni 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M10/11 mgr J. Panasiuk grupa M12/13 mgr J. Panasiuk
  6420-CDH60-0SA-0008
  5
  grupa M10/11 mgr A. Pisarek grupa M12/13 mgr M. Kulińska-Trigonidi
  6420-CDH60-0SA-0008
  6
  grupa M6/7 mgr M. Potts grupa M8/9 mgr M. Potts
  6420-89H60-0SA-0006
  3

  Automatyka i Robotyka; Informatyka

  Semestr zimowy 2021/2022 Semestr letni 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M6/7 mgr M. Kulińska-Trigonidi grupa M8/9 mgr J. Mirowska
  6420-89H60-0SA-0006
  4
  grupa M10/11 mgr M. Okólski grupa M12/13 mgr J. Panasiuk
  6420-CDH60-0SA-0008
  7
  grupa M10/11 mgr A. Pisarek grupa M12/13 mgr A. Pisarek
  6420-CDH60-0SA-0008
  8
  grupa M10/11 mgr M. Witczak grupa M12/13 mgr M. Witczak
  6420-CDH60-0SA-0008
  9
 • Wydział Fizyki

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Fizyki:
  mgr Agnieszka Pisarek, adres e-mail: agnieszka.pisarek@pw.edu.pl

  Informacja dla studentów II semestru przed egzaminem B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu:

  • w środy w godz. 8:30-10:00
  • w czwartki w godz. 14:15-15:45

  Początek zajęć – 2.03.2022

  Studenci, którzy napisali test diagnostyczny, zostali przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie i zarejestrowani w USOSie.

  Studenci, którzy na teście diagnostycznym zdobyli poniżej 45 punktów, proszeni są o kontakt z mgr Magdaleną Potts (magdalena.potts@pw.edu.pl) w celu znalezienia odpowiedniej grupy. Grupa na poziomie B1 nie zostanie utworzona na wydziale z powodu niskiej liczebności.
  Powyższa informacja dotyczy studentów z numerami albumów: 320773, 317067, 304151, 320760, 320560, 319204, 323620, 306043, 274837.

  Informacja dla studentów IV semestru kontynuacja przed egzaminem B2

  Studenci, którzy w poprzednim semestrze uczęszczali na zajęcia na poziomie M8/9 i nie zdali jeszcze egzaminu B2, proszeni są o kontakt z mgr Magdaleną Potts (magdalena.potts@pw.edu.pl) w celu znalezienia odpowiedniej grupy (tj M10*/11*).

 • Wydział Geodezji i Kartografii

  Informacje dla studentów IV semestru

  Koordynator SJO ds. współpracy z wydziałem Geodezji i Kartografii:
  mgr Michał Okólski, adres e-mail: michal.okolski@pw.edu.pl

  Kierunek Geodezja i Kartografia

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu:

  • w środy w godz. 12:15-13:45
  • w czwartki w godz. 10:15-11:45

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2021/2022 Semestr letni 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M8/9 mgr M. Wieczorek grupa M10*/11* mgr M. Okólski
  6420-GGH60-0SA-0008
  6
 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem IBHiIŚ:
  mgr Marcin Kwieciński adres e-mail: marcin.kwiecinski@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w środy i w piątki.

  4 semestr  (lub 2 semestr Biogospodarka)
  Kontynuacja grup przed B2

  Zajęcia będą odbywać się w:

  • środy w godz. 8:30-10:00 i  piątki w godz. 8:30-10:00 (grupy M12/13 i M8/9 COWIG i Biogospodarka)
  • środy w godz. 10:15-11:45 i  piątki w godz. 10:15-11:45 (grupy M12/13 i M8/9 ISIW i OŚ)

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2021/2022 Semestr letni 2021/2022 Kod USOS Nr grupy

  grupa M10/11

  Studenci COWIG i BG

  mgr J. Bańkowska lub mgr J. Bielecki

  grupa M12/13 mgr J. Bańkowska
  6420-CDH60-0SA-0008
  16

  grupa M10/11

  Studenci COWIG i BG

  mgr D. Chromińska lub mgr A. Urbańska-Ryszkiewicz

  grupa M12/13 mgr A. Król
  6420-CDH60-0SA-0008
  17

  grupa M10/11

  Studenci COWIG i BG

  mgr E. Kopryna lub mgr M. Kulińska-Trigonidi

  grupa M12/13 mgr J. Mirowska
  6420-CDH60-0SA-0008
  18
  grupa M10/11
  Studenci ISIW oraz OŚ ze wszystkich grup B2
  grupa M12/13 mgr A. Król
  6420-CDH60-0SA-0008
  19

  grupa M6/7

  Studenci COWIG oraz Biogospodarki z obu grup B1

  grupa M8/9 mgr M. Kwieciński
  6420-89H60-0SA-0006
  8

  grupa M6/7

  Studenci ISIW oraz OŚ z obu grup B1

  grupa M8/9 mgr M. Kwieciński
  6420-89H60-0SA-0006
  9
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem na wydziale ICHiP:
  mgr Katarzyna Kaliszewska, adres e-mail: katarzyna.kaliszewska@pw.edu.pl

 • Wydział Inżynierii Lądowej

  Informacje dla studentów II semestru

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Inżynierii Lądowej:
  mgr Witold Chromcewicz, adres e-mail: witold.chromcewicz@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i w środy.

  IV semestr – kontynuacja grup przed B2

  Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki  w godz. 12:00 -14:00 i w środy  w godz.  10:00-12:00.

  Zapisy: od 22.02.2022 do 27.02.2022 w systemie USOSweb.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2021/2022 Semestr letni 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M6/7 mgr A. Wojtaś grupa M8/9 mgr E. Kubisz
  6420-89H60-0SA-0006
  5
  grupa M10/11 mgr A. Januszewska (gr. 2) grupa M12/13 mgr M. Okólski
  6420-CDH60-0SA-0008
  10
  grupa M10/11 mgr A. Januszewska (gr. 3) grupa M12/13 mgr M. Kraus-Piątek
  6420-CDH60-0SA-0008
  11
  grupa M10/11 mgr. J. Szandomirski (gr. 10) grupa M12/13 mgr W. Chromcewicz
  6420-CDH60-0SA-0008
  12
 • Wydział Inżynierii Materiałowej

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Inżynierii Materiałowej:
  mgr Beata Burzec, adres e-mail: beata.burzec@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu:

  • w poniedziałki w godz. 8:30-10:00 (sala 305)
  • w piątki w godz. 10:15-11:45 (sala 305)

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2021/2022 Semestr letni 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M8/9 mgr A. Feliński grupa M10*/11* mgr A. Feliński
  6420-GGH60-0SA-0008
  4
 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych:
  mgr Agnieszka Pisarek, adres e-mail: agnieszka.pisarek@pw.edu.pl

 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem MEiL:
  mgr Olga Pławska, adres e-mail: olga.plawska@pw.edu.pl

 • Wydział Mechaniczny Technologiczny (d. WIP)

  Informacje dla studentów IV semestru

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Mechanicznym Technologicznym (d. WIP):
  dr Aleksandra Filipowicz, adres e-mail: aleksandra.filipowicz@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i w czwartki.

  IV semestr – kontynuacja grup przed B2

  Zajęcia będą odbywać się w poniedziałek w godz. 8:30-10:00 i w czwartki w godz. 8:30-10:00.

  Zapisy: od 22.02.2022 do 27.02.2022 w systemie USOSweb.

  Student samodzielnie rejestruje się na zajęcia w USOSweb wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2021/2022 Semestr letni 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M8/9 mgr M. Lokwenc grupa M10*/11* mgr M. Lokwenc 6420-GGH60-0SA-0008 1
  grupa M8/9 mgr M. Lokwenc grupa M10*/11* mgr E. Janas 6420-GGH60-0SA-0008 2
 • Wydział Mechatroniki

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Mechatroniki:
  mgr Magdalena Lokwenc, adres e-mail: magdalena.lokwenc@pw.edu.pl

  Rozpoczęcie zajęć: 4.03.2022 (piątek)

  Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu B2 będą odbywać się dwa razy w tygodniu: we wtorki w godz. 10:00-12:00 i w piątki w godz. 8:00-10:00.

  Zapisy: od 22.02.2022 do 27.02.2022 w systemie USOSweb.

  Moduł 8/9

  • prowadzący: mgr Anna Dąbrowska, sala 206

  Moduł 12/13

  • prowadzący: mgr Ewa Drowanowska, sala 716
  • prowadzący: mgr Adam Feliński, wtorek sala 140, piątek sala 146
  • prowadzący: mgr Arkadiusz Żygadło, sala 703

  Student samodzielnie rejestruje się do grupy wg tabeli poniżej w USOSweb.

  Semestr zimowy 2021/2022 Semestr letni 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M 6/7 mgr E. Fronc grupa M8/9 mgr A. Dąbrowska 66420-89H60-0SA-0006 1
  grupa M10/11 mgr A. Żygadło grupa M12/13 mgr A. Żygadło 6420-CDH60-0SA-0008 2
  grupa M10/11 mgr E. Drowanowska grupa M12/13 mgr E. Drowanowska 6420-CDH60-0SA-0008 3
  grupa M10/11 mgr A. Dąbrowska grupa M12/13 mgr A. Feliński 6420-CDH60-0SA-0008 4

  Grupa mgr Magdaleny Lokwenc:

  • studenci z indeksami o numerach: 305239, 313838, 313895, 313935, 313865, 314129, 314822, 314983, 314966

  w semestrze letnim będą mieli zajęcia z mgr Ewą Drowanowską.

  • studenci z indeksami o numerach: 306167, 313829, 314575, 314706, 313794, 314878, 313949

  w semestrze letnim będą mieli zajęcia z mgr. Adamem Felińskim.

  Lektoraty tematyczne po egzaminie B2 (zajęcia w budynku Wydziału Mechatroniki)

  Początek zajęć od 2.03.2022

  • Lektorat tematyczny „Conversational C2 English”
   piątek 8:00-10:00, prowadzący: mgr Jan Ścieński, sala 522
  • Lektorat tematyczny poziom C1, moduł M15
   wtorek 8:30-10:00, prowadzący: mgr Ewa Drowanowska, sala 716
  • Lektorat tematyczny „English: An engineer facing the world of business”
   poniedziałek 12:15-13:45, prowadzący: mgr Adam Feliński, sala 140
   poniedziałek 14:15-15:45, prowadzący: mgr Adam Feliński, sala 140
  • Lektorat tematyczny „English for Robotics”
   wtorek 8:30-10:00, prowadzący: mgr Magdalena Lokwenc, sala 146
  • Lektorat tematyczny ”English for Control Engineering”
   wtorek 10:15-11:45, prowadzący: mgr Magdalena Lokwenc, sala 146
  • Lektorat z języka niemieckiego
   piątek 8:30-10:00, prowadzący: mgr Barnaba Nowakiewicz, sala 244
 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem SiMR:
  mgr Katarzyna Smarzyk, adres e-mail: katarzyna.smarzyk@pw.edu.pl

  Informacje dla studentów 4 semestru

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w środy i i w piątki.

  IV semestr – kontynuacja grup przed B2

  Zajęcia będą odbywać się w środy w godz. 10:00-12:00 lub 12:00-14:00 i w piątki w godz. 10:00-12:00 lub 12:00-14:00.

  Student samodzielnie rejestruje się do grupy wg tabeli poniżej w USOSweb.

  Semestr zimowy 2021/2022 Semestr letni 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M6/7 mgr J. Szymańska

  grupa M8/9 mgr A. Tomaszkiewicz

  Termin zajęć:

  • środa 10:15-11:45, sala 3.6
  • piątek 10:15-11:45, sala 3.3

  Numery albumów:

  313996, 313998, 314107, 314133,
  303360, 314401, 314304, 314198,
  314306, 314322, 314323, 317079,
  314226, 314298, 314257, 314206,
  314386, 314392, 314145

  6420-89H60-0SA-0006
  6
  grupa M6/7 mgr A. Tomaszkiewicz

  grupa M8/9 mgr A. Tomaszkiewicz

  Termin zajęć:

  • środa 12:15-13:45, sala 3.6
  • piątek 12:15-13:45, sala 3.3

  Numery albumów:

  313999, 314045, 314117, 314308,
  314162, 314173, 303519, 314250,
  314266, 314366, 314190, 314468,
  314307, 314472, 306241, 303388,
  314090, 314138, 314149

  6420-89H60-0SA-0006
  7
  grupa M10/11 mgr K. Smarzyk

  grupa M12/13 mgr K. Smarzyk

  Termin zajęć:

  • środa 10:15-11:45, sala 3.8
  • piątek 10:15-11:45, sala 3.8

  Numery albumów:

  314074, 314265, 314310, 303440,
  314092, 313992, 313993, 314105,
  314120, 305185, 314329, 314369,
  303303, 314165, 314103, 314158

  6420-CDH60-0SA-0008
  13
  grupa M10/11
  dr A. Filipowicz

  grupa M12/13 mgr A. Dąbrowska

  Termin zajęć:

  • środa 10:15-11:45, sala 3.3
  • piątek 10:15-11:45, sala 3.14

  Numery albumów:

  314042, 314067, 314086, 314118,
  317085, 314098, 304978, 309265,
  314130, 314135, 313983, 314262,
  314022, 314069, 314109, 314136

  6420-CDH60-0SA-0008
  14
  grupa M10/11
  mgr J. Mikołajczyk
  dr A. Filipowicz

  grupa M12/13 mgr A. Dąbrowska

  Termin zajęć:

  • środa 12:15-13:45, sala 3.3
  • piątek 12:15-13:45, sala 3.14

  Numery albumów:

  314325, 31416, 314276, 314218,
  314218, 314077, 314080, 314192,
  314258, 314279, 314177, 314283,
  314287, 314423, 314314, 314001,
  314398

  6420-CDH60-0SA-0008
  15
 • Wydział Transportu

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Transportu:
  mgr Ewa Kubisz, adres e-mail: ewa.kubisz@pw.edu.pl

 • Wydział Zarządzania

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Zarządzania:
  mgr Jerzy Teodorowicz, adres e-mail: jerzy.teodorowicz@pw.edu.pl

Poniżej przedstawione są informacje dla studentów studiów II stopnia poszczególnych wydziałów.

 • Wydział Elektryczny – studia niestacjonarne

  Lektoraty język angielski specjalistyczny, poziom B2+
  dla studentów II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Elektrycznym na studiach magisterskich:
  mgr Adam Feliński, adres e-mail: adam.felinski@pw.edu.pl

  Zapisy: od 23.02.2022 do 1.03.2022 do godz. 14:00 w systemie USOSweb.

  Początek zajęć: 6.03.2022

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się raz w tygodniu – w niedzielę, w godz. 11:30-13:00.

  Semestr letni 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  Prowadzący: mgr K. Wesołowska 6420-99H18-0NA-0173 1
  Prowadzący: mgr E. Rogalska 6420-99H18-0NA-0173 2
  Prowadzący: mgr A. Stankiewicz 6420-99H18-0NA-0173 3
  Prowadzący: mgr M. Okólski 6420-99H18-0NA-0173 4
 • Wydział Geodezji i Kartografii – studia stacjonarne

  Lektoraty język angielski specjalistyczny, poziom B2+
  dla studentów II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Geodezji i Kartografii na studiach magisterskich:
  mgr Adam Feliński, adres e-mail: adam.felinski@pw.edu.pl

  Zapisy: od 23.02.2022 do 1.03.2022 do godz. 14:00 w systemie USOSweb.

  Początek zajęć: 2.03.2022

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się raz w tygodniu wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2021/2022 Kod USOS Termin zajęć Nr grupy
  Prowadzący: mgr A. Dunn 6420-98H30-0SA-0054 poniedziałek 10:15-11:45 1 (GiK)
  Prowadzący: mgr W. Chromcewicz 6420-98H30-0SA-0054 poniedziałek 10:15-11:45 2 (GiK)
  Prowadzący: mgr B. Przybyła 6420-98H30-0SA-0054 poniedziałek 10:15-11:45 6 (GiK)
  Prowadzący: mgr E. Furyk 6420-98H30-0SA-0054 środa 8:30-10:00 3 (GP)
  Prowadzący: mgr J. Bielecki 6420-98H30-0SA-0054 środa 8:30-10:00 4 (GP)
  Prowadzący: mgr K. Kaliszewska 6420-98H30-0SA-0054 środa 8:30-10:00 5 (GP)
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej – studia stacjonarne

  Lektoraty język angielski specjalistyczny, poziom B2+
  dla studentów II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej na studiach magisterskich:
  mgr Adam Feliński, adres e-mail: adam.felinski@pw.edu.pl

  Zapisy: od 23.02.2022 do 1.03.2022 do godz. 14:00 w systemie USOSweb.

  Początek zajęć: 8.03.2022

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się raz w tygodniu według tabeli poniżej.

  Semestr letni 2021/2022 Kod USOS Termin zajęć Nr grupy
  Prowadzący: mgr K. Kaliszewska 6420-97H30-0SA-0054 wtorek 10:15-11:45 1
  Prowadzący: mgr K. Kaliszewska 6420-97H30-0SA-0054 wtorek 12:15-13:45 2
 • Wydział Mechatroniki- studia stacjonarne

  Lektoraty język angielski specjalistyczny, poziom B2+
  dla studentów II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Mechatroniki na studiach magisterskich:
  mgr Adam Feliński, adres e-mail: adam.felinski@pw.edu.pl

  Zapisy: od 23.02.2022 do 1.03.2022 do godz. 14:00 w systemie USOSweb.

  Początek zajęć: 3.03.2022

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się raz w tygodniu – w czwartki w godz. 14:15-15:45.

  Semestr letni 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  Prowadzący: mgr A. Feliński 6420-95H30-0SA-0054 1
 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych – studia stacjonarne

  Lektoraty język angielski specjalistyczny, poziom B2+
  dla studentów II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych na studiach magisterskich:
  mgr Adam Feliński, adres e-mail: adam.felinski@pw.edu.pl

  Zapisy: od 23.02.2022 do 1.03.2022 do godz. 14:00 w systemie USOSweb.

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – we wtorki w godz. 10:15-11:45 oraz we wtorki w godz. 12:15-13:45.

  Semestr letni 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  Prowadzący: mgr J. Teodorowicz