Semestr zimowy 2023/2024

Poniżej przedstawione są informacje dla studentów studiów I stopnia poszczególnych wydziałów.

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Administracji i Nauk Społecznych:
  mgr Anita Pawłowska, adres e-mail: anita.pawlowska@pw.edu.pl

  III semestr – nowe grupy przygotowujące do egzaminu B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – poniedziałki od 14.15 do 15.45 oraz w czwartki od 10.15 do 11.45.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy w wg tabeli poniżej od 26.09.2023.

  Semestr letni 2022/2023 Semestr zimowy 2023/2024 Kod USOS Nr grupy

  M10/11 mgr A. Januszewska

  M12/13 mgr A. Januszewska

  6420-CDH60-0SA-0008 4

  M10/11 mgr A. Pawłowska

  M12/13 mgr A. Pawłowska

  6420-CDH60-0SA-0008 5

  M10/11 mgr A. Soczówka

  M12/13 mgr A. Soczówka

  6420-CDH60-0SA-0008 6

  M10/11 mgr J. Bańkowska

  numery indeksów:
  328520, 328551, 328661,
  328724, 328735, 328739

  M12/13 mgr A. Pawłowska

  6420-CDH60-0SA-0008 5

  M10/11 mgr J. Bańkowska

  numery indeksów:
  328568, 328583, 328591,
  328598, 328605, 328636,
  328667, 328692, 330427

  M12/13 mgr A. Soczówka

  6420-CDH60-0SA-0008 6
 • Wydział Architektury

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Architektury:
  mgr Adam Stankiewicz, adres e-mail: adam.stankiewicz@pw.edu.pl

  Informacje dla studentów I semestru studiów jednolitych magisterskich

  Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu B2 będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w środy, w godz. 8:30-10.00 oraz w piątki w godz. 10.15-11.45.

  Początek zajęć: 11 października 2023

  Osoby, które NIE posiadają certyfikatu zwalniającego z egzaminu ACERT B2, proszone są o podejście do testu diagnostycznego z j. angielskiego w dniach: 2 października 9:00 – 7 października 23:59.

  Test z j. angielskiego będzie umieszczony na platformie LeON PW. Gdy studenci zostaną dopisani do kursu ‘Test diagnostyczny’, otrzymają taką informację.

  Informacje o podziale na grupy pojawią się w USOS-ie po wykonaniu przez Państwa testu diagnostycznego.

  Osoby, które POSIADAJĄ certyfikat zwalniający z egzaminu ACERT B2 NIE podchodzą do testu poziomującego oraz proszone są o pilne zgłoszenie się do pani mgr Małgorzaty Wujec malgorzata.wujec@pw.edu.pl ze skanem certyfikatu oraz – po jego akceptacji – zapisanie się przez USOS na 60 godzin języków obcych po B2 – w ramach oferty SJO. Zapisy na zajęcia po B2 odbywają się przez USOSweb w terminie 25.09.2023-13.10.2023. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje: https://www.sjo.pw.edu.pl/student/na-biezaco/zapisy-na-zajecia/ (w stosownej zakładce). Lista uznawanych certyfikatów: https://www.sjo.pw.edu.pl/egzaminy/inne/uznawane-certyfikaty-zewnetrzne/

  Wszyscy studenci WAPW zgodnie z programem studiów powinni zaliczyć 180 godzin języka obcego w ciągu pierwszych 3 semestrów – po 60 godzin w semestrze.

  Informacje dla studentów 3 semestru studiów jednolitych magisterskich
  oraz studentów 1 semestru ZWOLNIONYCH na podstawie certyfikatu z egzaminu ACERT B2

  Zapisy na wszystkie lektoraty tematyczne po B2 odbywają się przez USOS w terminie 25.09.2023-13.10.2023. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje oraz oferta znajdują się na stronie SJO: https://www.sjo.pw.edu.pl/student/na-biezaco/zapisy-na-zajecia/ (w stosownej zakładce).

  Międzywydziałowe lektoraty tematyczne po B2 rozpoczynają się 10 października 2023.

  Lektorat tematyczny po B2 dedykowany studentom Architektury rozpoczyna się 11 października 2023 (środa 10.00, piątek 8.30) i będzie prowadzony przez mgr Mirosławę Annę Wojtaś w Gmachu Wydziału Architektury PW, ul. Koszykowa 55.

 • Wydział Chemiczny

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Chemicznym:
  mgr Aleksandra Januszewska, adres e-mail: aleksandra.januszewska@pw.edu.pl

  III semestr – kontynuacja grup przed egzaminem B2

  Zajęcia będą odbywać się we wtorki w godz. 8:30-10 i w czwartki w godz. 8:30-10

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2022/2023 Semestr zimowy 2023/2024 Kod USOS Nr grupy
  M10/11 mgr B. Stus

  M12/13 mgr A. Januszewska

  6420-CDH60-0SA-0008 7
  M10/11 mgr M. Kaźmierkiewicz

  M12/13 mgr J. Szandomirski

  6420-CDH60-0SA-0008 8
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem EiTI:
  mgr Małgorzata Słomczyńska, adres e-mail: malgorzata.slomczynska@pw.edu.pl

  III semestr Inżynierii Biomedycznej i Inżynierii Internetu Rzeczy– nowe grupy przygotowujące do egzaminu B2

  Prosimy o kontakt z mgr Magdaleną Potts (magdalena.potts@pw.edu.pl) w celu przydzielenia do odpowiedniej grupy.

  III semestr (pozostałe specjalizacje) – kontynuacja grup przed egzaminem B2

  Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki w godz. 12:15-13:45 i w środy w godz. 8:30-10:00 lub we wtorki o 12:15-13:45 i środy 12:15-13:45.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej od 26.09.2023.

  Semestr letni 2022/2023 Semestr zimowy 2023/2024 Kod USOS Nr grupy
  M10/11 mgr A. Pisarek

  M12/13 mgr A. Pisarek

  poniedziałek 12:15-13:45
  i środa 8:30-10:00

  6420-CDH60-0SA-0008 12
  M10/11 mgr D. Żmijewska

  M12/13 mgr A. Pisarek

  poniedziałek 12:15-13:45
  i środa 8:30-10:00

  6420-CDH60-0SA-0008 12
  M10/11 mgr J. Panasiuk

  M12/13 mgr M. Okólski

  wtorek i środa 12:15-13:45

  6420-CDH60-0SA-0008 13
  M10/11 mgr M. Wieczorek

  M12/13 mgr M. Okólski

  wtorek i środa 12:15-13:45

  6420-CDH60-0SA-0008 13
  M10/11 mgr M. Słomczyńska-Walenta

  M12/13 mgr M. Słomczyńska-Walenta

  wtorek i środa 12:15-13:45

  6420-CDH60-0SA-0008 14
  M10/11 mgr M. Kulińska-Trigonidi

  M12/13 mgr M. Słomczyńska-Walenta

  wtorek i środa 12:15-13:45

  6420-CDH60-0SA-0008 14
 • Wydział Elektryczny

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Elektrycznym:
  mgr Dorota Żmijewska, adres e-mail: dorota.zmijewska@pw.edu.pl

  III semestr – nowe grupy

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – wtorki i piątki oraz środy i piątki. Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 3.10.2023.

  3A sem. 3 – Elektrotechnika, Elektromobilność – środa 8-10, piątek 12-14

  3B sem. 3 – Automatyka i Robotyka – wtorek 8-10, piątek 10-12

 • Wydział Fizyki

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Fizyki:
  mgr Agnieszka Pisarek, adres e-mail: agnieszka.pisarek@pw.edu.pl

  III semestr – kontynuacja grup przed egzaminem B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – poniedziałek i piątek 8.30 -10.00.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej od 26.09.2023.

  Semestr letni 2022/2023 Semestr zimowy 2023/2024 Kod USOS Nr grupy
  mgr A. Pisarek

  M12/13 mgr A. Pisarek

  6420-CDH60-0SA-0008 9
  mgr M. Słomczyńska-Walenta M12/13 mgr E. Furyk 6420-CDH60-0SA-0008 10
  mgr D. Żmijewska
  mgr Z. Prokopek
  mgr K. Siwiec
  mgr M. Kaźmierkiewicz
  M12/13 mgr A. Stankiewicz 6420-CDH60-0SA-0008 11

  V semestr – kontynuacja grup przed egzaminem B2

  Prosimy o kontakt z kierownikiem mgr Magdaleną Potts (magdalena.potts@pw.edu.pl).

 • Wydział Geodezji i Kartografii

  Koordynator SJO ds. współpracy z wydziałem Geodezji i Kartografii:
  mgr Michał Okólski, adres e-mail: michal.okolski@pw.edu.pl

  3 semestr – kontynuacja grup przed B2

  Geodezja i Kartografia

  Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki w godz. 8:30-10:00 i w piątki w godz. 12:15-13:45.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2022/2023 Semestr zimowy 2023/2024 Kod USOS Nr grupy
  M10/11 mgr D. Żmijewska

  numery indeksów: 325731,
  325727, 325770, 325785

  M12/13 mgr A. Zabrocka

  6420-CDH60-0SA-0008 15
  M10/11 mgr A. Pisarek

  numery indeksów: 325807,
  325817, 325830, 325844,
  325845

  M12/13 mgr M. Kulińska-Trigonidi

  6420-CDH60-0SA-0008 16

  Gospodarka Przestrzenna/Geoinformatyka

  Zajęcia będą odbywać się w środy w godz. 14:15-15:45 i w piątki w godz. 8:30-10:00.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2022/2023 Semestr zimowy 2023/2024 Kod USOS Nr grupy
  M10/11 mgr E. Kubisz

  M12/13 mgr A. Zabrocka

  6420-CDH60-0SA-0008 17
  M10/11 mgr M. Kulińska-Trigonidi

  M10/11 mgr I. Szachułowicz

  M12/13 mgr M. Okólski

  6420-CDH60-0SA-0008 18
 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem IBHiIŚ:
  mgr Marcin Kwieciński adres e-mail: marcin.kwiecinski@pw.edu.pl

  III semestr – nowe grupy

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – środy i piątki w paśmie 8:00-10:00. Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOS od 29.09.2023

  V semestr – kontynuacja grup przed B2

  Zajęcia będą odbywać się w środy i piątki w godz. 12-14.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej od 26.09.2023.

  Semestr letni 2022/2023 Semestr zimowy 2023/2024 Kod USOS Nr grupy
  M8/9 mgr I. Szachułowicz

  M10*/11* mgr. M. Kwieciński

  6420-GGH60-0SA-0008 2
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem na wydziale ICHiP:
  mgr Katarzyna Kaliszewska, adres e-mail: katarzyna.kaliszewska@pw.edu.pl

  III semestr – kontynuacja grup przed B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się we wtorki i piątki, w godzinach 8.30-10.00.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2022/2023 Semestr zimowy 2023/2024 Kod USOS Nr grupy
  M10/11 mgr inż. A. Malinowska

  M10/11 mgr K. Siwiec
  (studenci o nazwiskach zaczynających się
  na litery A-K)

  M12/13 mgr M. Wujec

  6420-CDH60-0SA-0008 2
  M10/11 mgr Z. Prokopek

  M10/11 mgr K. Siwiec
  (studenci o nazwiskach zaczynających się
  na litery L-Z)

  M12/13 mgr P. Błaszczak 6420-CDH60-0SA-0008 3
 • Wydział Inżynierii Lądowej

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Inżynierii Lądowej:
  mgr Jan Szandomirski, adres e-mail: jan.szandomirski@pw.edu.pl

  III semestr – nowe grupy przygotowujące do egzaminu B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – środy i piątki. Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 29.09.2023.

  V semestr – kontynuacja grup przed B2

  Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki w godz. 10-12 i w środy w godz. 12-14.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej od 26.09.2023.

  Semestr letni 2022/2023 Semestr zimowy 2023/2024 Kod USOS Nr grupy
  M8/9 mgr J. Szandomirski

  M10*/11* mgr E. Furyk

  6420-GGH60-0SA-0008 3
 • Wydział Inżynierii Materiałowej

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Inżynierii Materiałowej:
  mgr Beata Burzec, adres e-mail: beata.burzec@pw.edu.pl

  Informacje dla studentów 3 semestru

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – poniedziałek 8.30-10.00 i piątek 10.15-11.45.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2022/2023 Semestr zimowy 2023/2024 Kod USOS Nr grupy
  M10/11 mgr A. Tomaszkiewicz

  M12/13 mgr E. Drowanowska

  6420-CDH60-0SA-0008 1
  M10/11 mgr A. Żygadło M12/13 mgr E. Drowanowska 6420-CDH60-0SA-0008 1
 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych:
  mgr Agnieszka Pisarek, adres e-mail: agnieszka.pisarek@pw.edu.pl

  III semestr – kontynuacja grup przed egzaminem B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – poniedziałek i piątek 8.30 -10.00.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej od 26.09.2023.

  Semestr letni 2022/2023 Semestr zimowy 2023/2024 Kod USOS Nr grupy
  mgr A. Pisarek

  M12/13 mgr A. Pisarek

  6420-CDH60-0SA-0008 9
  mgr M. Słomczyńska-Walenta M12/13 mgr E. Furyk 6420-CDH60-0SA-0008 10
  mgr D. Żmijewska
  mgr Z. Prokopek
  mgr K. Siwiec
  mgr M. Kaźmierkiewicz
  M12/13 mgr A. Stankiewicz 6420-CDH60-0SA-0008 11

  V semestr – kontynuacja grup przed egzaminem B2

  Prosimy o kontakt z kierownikiem mgr Magdaleną Potts (magdalena.potts@pw.edu.pl).

 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem MEiL:
  mgr Barbara Szadkowska-Sęk, adres e-mail: barbara.sek@pw.edu.pl

  V semestr – kontynuacja grup przed egzaminem B2

  Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki w godz. 10.15-11.45 i w czwartki w godz. 8.30-10.00.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej od 26.09.2023.

  Semestr letni 2022/2023 Semestr zimowy 2023/2024 Kod USOS Nr grupy

  M10/11 mgr B. Szadkowska-Sęk

  M12/13 mgr B. Szadkowska-Sęk

  6420-CDH60-0SA-0008

  22
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Mechanicznym Technologicznym:
  mgr Arkadiusz Żygadło, adres e-mail: arkadiusz.zygadlo@pw.edu.pl

  3 semestr – kontynuacja grup przed B2

  Specjalizacja AZ

  Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki i środy w godz. 8:30-10:00 .

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2022/2023 Semestr zimowy 2023/2024 Kod USOS Nr grupy

  M10/11 mgr B. Burzec

  M12/13 mgr B. Burzec

  6420-CDH60-0SA-0008

  23

  M10/11 mgr E. Fronc

  M12/13 mgr E. Fronc

  6420-CDH60-0SA-0008

  24

  M10/11 mgr E. Janas

  M12/13 mgr M. Lokwenc

  6420-CDH60-0SA-0008

  25

  M10/11 mgr J. Teodorowicz

  M12/13 mgr A. Tomaszkiewicz

  6420-CDH60-0SA-0008

  26

  Specjalizacja MPG

  Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki i środy w godz. 10.15-11:45.

  Semestr letni 2022/2023 Semestr zimowy 2023/2024 Kod USOS Nr grupy

  M10/11 mgr E. Fronc

  M12/13 E. Fronc

  6420-CDH60-0SA-0008

  27

  M10/11 mgr M. Lokwenc

  M12/13 mgr M. Lokwenc

  6420-CDH60-0SA-0008

  28

  M10/11 mgr A. Tomaszkiewicz

  M12/13 mgr A. Tomaszkiewicz

  6420-CDH60-0SA-0008

  29
 • Wydział Mechatroniki

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Mechatroniki:
  mgr Magdalena Lokwenc, adres e-mail: magdalena.lokwenc@pw.edu.pl

  Rozpoczęcie zajęć: 10.10.2023

  Semestr 3

  Nowe grupy przygotowujące się do egzaminu B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki w godzinach 8:00-10:00.

  Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 29.09.2023.

  Semestr 5

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki w godzinach 10-12.

  Studenci semestru 5 kontynuujący przygotowanie do egzaminu B2 samodzielnie rejestrują się w USOSweb według poniższej tabeli od 26.09.2023.

  Semestr letni 2022/2023 Semestr zimowy 2023/2024 Kod USOS Nr grupy
  M8/9 mgr M. Lokwenc

  M10*/11* mgr A. Żygadło

  6420-GGH60-0SA-0008 4

 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem SiMR:
  mgr Katarzyna Smarzyk, adres e-mail: katarzyna.smarzyk@pw.edu.pl

  III semestr – nowe grupy przygotowujące do egzaminu B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – wtorki i czwartki. Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 29.09.23.

  V semestr – kontynuacja grup przed egzaminem B2

  Zajęcia będą odbywać się we wtorki w godz. 10-12 i w czwartki w godz. 8-10.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej od 26.09.2023.

  Semestr letni 2022/2023 Semestr zimowy 2023/2024 Kod USOS Nr grupy
  mgr A. Tomaszkiewicz

  mgr A. Tomaszkiewicz

  6420-GGH60-0SA-0008 1
 • Wydział Transportu

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Transportu:
  mgr Zofia Prokopek, adres e-mail: zofia.prokopek@pw.edu.pl

  III semestr – nowe grupy przygotowujące do egzaminu B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki w godz. 10-12. Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 29.09.2023.

 • Wydział Zarządzania

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Zarządzania:
  mgr Jerzy Teodorowicz, adres e-mail: jerzy.teodorowicz@pw.edu.pl

  V semestr – kontynuacja grup przed egzaminem B2

  Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki w godz. 12-16 i w czwartki w godz. 10-14.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej od 26.09.2023.

  Semestr letni 2022/2023 Semestr zimowy 2023/2024 Kod USOS Nr grupy
  mgr A. Żygadło

  Zarządzanie

  mgr E. Fronc

  pon. 14:00-16:00
  czw. 10:00-12:00

  6420-CDH60-0SA-0008 19
  mgr A. Żygadło

  ZBIK

  mgr E. Fronc

  pon. 14:00-16:00
  czw. 10:00-12:00

  6420-CDH60-0SA-0008 19
  mgr J. Teodorowicz

  Zarządzanie

  mgr J. Teodorowicz

  pon. 14:00-16:00
  czw. 10:00-12:00

  6420-CDH60-0SA-0008 20
  mgr J. Teodorowicz

  Inż. Zarządzania

  mgr J. Teodorowicz

  pon. 12:00-14:00
  czw. 12:00-14:00

  6420-CDH60-0SA-0008 21

Poniżej przedstawione są informacje dla studentów studiów II stopnia poszczególnych wydziałów.

 • Wydział Elektryczny – studia stacjonarne II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Elektrycznym na studiach magisterskich:
  mgr Natalia Janota, adres e-mail: natalia.janota@pw.edu.pl

  Zapisy na zajęcia wyłącznie w systemie USOSweb: od 29.09.2023 do 10.10.2023 (do godz. 14:00).

  Początek zajęć na studiach stacjonarnych: 10.10.2023

  Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka + Elektromobilność

  Prowadzący Termin Kod USOS Nr grupy
  Elektrotechnika mgr M. Okólski

  wtorek, godz. 14:00-16:00

  6420-99H30-0SA-0054 1
  Elektrotechnika mgr M. Okólski

  środa, godz. 10:00-12:00

  6420-99H30-0SA-0054 2
  Elektrotechnika mgr A. Pisarek

  środa, godz. 10:00-12:00

  6420-99H30-0SA-0054 3
  Automatyka i Robotyka
  + Elektromobilność
  mgr M. Witczak

  piątek, godz. 12:00-14:00

  6420-99H30-0SA-0054 4

  Informatyka

  Prowadzący Termin Kod USOS Nr grupy
  Informatyka mgr B. Przybyła

  środa, godz. 12:00-14:00

  6420-93H30-0SA-0054 1
  Informatyka mgr B. Przybyła

  środa, godz. 14:00-16:00

  6420-93H30-0SA-0054 2
  Informatyka mgr J. Szymańska

  środa, godz. 14:00-16:00

  6420-93H30-0SA-0054 3

  1. Zaloguj się do systemu USOSweb PW i przejdź do opcji DLA STUDENTÓW.

  2. Przejdź do REJESTRACJI.

  3. Wybierz: Rejestrację na lektoraty – poziom B2+.

  4. Po przejściu do rejestracji należy wybrać grupę.

  Informacje dotyczące lektoratów na stronie SJO: https://www.sjo.pw.edu.pl/studenci/studia-magisterskie/

  Studenci, którzy w ramach programu Erasmus+ zaliczyli co najmniej jeden semestr nauki na uczelni zagranicznej na studiach II stopnia w języku, który chcą zaliczyć, lub którzy wznawiają studia i mają obowiązek uzupełnienia zaliczenia z języka obcego, proszeni są o zapoznanie się z informacją na ten temat na w/w stronie i ewentualne zgłoszenie mailowe do pełnomocnika najpóźniej do 9 października 2023.

  Pełnomocnik – kontakt: natalia.janota@pw.edu.pl

 • Wydział Inżynierii Materiałowej – studia stacjonarne II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Inżynierii Materiałowej na studiach magisterskich:
  mgr Natalia Janota, adres e-mail: natalia.janota@pw.edu.pl

  Zapisy na zajęcia wyłącznie w systemie USOSweb: od 29.09.2023 do 10.10.2023 (do godz. 14:00).

  Początek zajęć na studiach stacjonarnych: 10.10.2023

  Prowadzący Termin Kod USOS Nr grupy
  mgr N. Janota

  wtorek, godz. 12:15-13:45

  6420-97H30-0SA-0054 1

  1. Zaloguj się do systemu USOSweb PW i przejdź do opcji DLA STUDENTÓW.

  2. Przejdź do REJESTRACJI.

  3. Wybierz: Rejestrację na lektoraty – poziom B2+.

  4. Po przejściu do rejestracji należy wybrać grupę.

  Informacje dotyczące lektoratów na stronie SJO: https://www.sjo.pw.edu.pl/studenci/studia-magisterskie/

  Studenci, którzy w ramach programu Erasmus+ zaliczyli co najmniej jeden semestr nauki na uczelni zagranicznej na studiach II stopnia w języku, który chcą zaliczyć, lub którzy wznawiają studia i mają obowiązek uzupełnienia zaliczenia z języka obcego, proszeni są o zapoznanie się z informacją na ten temat na w/w stronie i ewentualne zgłoszenie mailowe do pełnomocnika najpóźniej do 9 października 2023.

  Pełnomocnik – kontakt: natalia.janota@pw.edu.pl

 • Wydział Mechaniczny Technologiczny – studia stacjonarne II stopnia

  Lektoraty język angielski specjalistyczny, poziom B2+
  dla studentów II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Mechanicznym Technologicznym na studiach magisterskich:
  mgr Natalia Janota, adres e-mail: natalia.janota@pw.edu.pl

  Zapisy na zajęcia wyłącznie w systemie USOSweb: od 29.09.2023 do 10.10.2023 (do godz. 14:00).

  Początek zajęć na studiach stacjonarnych: 10.10.2023

  Prowadzący Termin Kod USOS Nr grupy
  mgr E. Drowanowska

  poniedziałek, godz. 12:00-14:00

  6420-98H30-0SA-0054 1
  mgr B. Burzec

  poniedziałek, godz. 12:00-14:00

  6420-98H30-0SA-0054 2
  mgr N. Janota

  poniedziałek, godz. 12:00-14:00

  6420-98H30-0SA-0054 3

  1. Zaloguj się do systemu USOSweb PW i przejdź do opcji DLA STUDENTÓW.

  2. Przejdź do REJESTRACJI.

  3. Wybierz: Rejestrację na lektoraty – poziom B2+.

  4. Po przejściu do rejestracji należy wybrać grupę.

  Informacje dotyczące lektoratów na stronie SJO: https://www.sjo.pw.edu.pl/studenci/studia-magisterskie/

  Studenci, którzy w ramach programu Erasmus+ zaliczyli co najmniej jeden semestr nauki na uczelni zagranicznej na studiach II stopnia w języku, który chcą zaliczyć, lub którzy wznawiają studia i mają obowiązek uzupełnienia zaliczenia z języka obcego, proszeni są o zapoznanie się z informacją na ten temat na w/w stronie i ewentualne zgłoszenie mailowe do pełnomocnika najpóźniej do 9 października 2023.

  Pełnomocnik – kontakt: natalia.janota@pw.edu.pl

 • Wydział Mechaniczny Technologiczny – studia niestacjonarne II stopnia

  Lektoraty język angielski specjalistyczny, poziom B2+
  dla studentów II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Mechanicznym Technologicznym na studiach magisterskich:
  mgr Natalia Janota, adres e-mail: natalia.janota@pw.edu.pl

  Zapisy na zajęcia wyłącznie w systemie USOSweb: od 29.09.2023 do 10.10.2023 (do godz. 14:00).

  Początek zajęć na studiach niestacjonarnych: 9.10.2023

  Prowadzący Termin Kod USOS Nr grupy
  mgr J. Panasiuk

  niedziela, godz. 12:00-14:00

  6420-99H20-0NA-0173 1
  mgr K. Wesołowska

  niedziela, godz. 12:00-14:00

  6420-99H20-0NA-0173 2
  mgr A. Dąbrowska

  niedziela, godz. 12:00-14:00

  6420-99H20-0NA-0173 3

  1. Zaloguj się do systemu USOSweb PW i przejdź do opcji DLA STUDENTÓW.

  2. Przejdź do REJESTRACJI.

  3. Wybierz: Rejestrację na lektoraty – poziom B2+.

  4. Po przejściu do rejestracji należy wybrać grupę.

  Informacje dotyczące lektoratów na stronie SJO: https://www.sjo.pw.edu.pl/studenci/studia-magisterskie/

  Studenci, którzy w ramach programu Erasmus+ zaliczyli co najmniej jeden semestr nauki na uczelni zagranicznej na studiach II stopnia w języku, który chcą zaliczyć, lub którzy wznawiają studia i mają obowiązek uzupełnienia zaliczenia z języka obcego, proszeni są o zapoznanie się z informacją na ten temat na w/w stronie i ewentualne zgłoszenie mailowe do pełnomocnika najpóźniej do 9 października 2023.

  Pełnomocnik – kontakt: natalia.janota@pw.edu.pl