Poniżej przedstawione są informacje dla studentów studiów I stopnia poszczególnych wydziałów.

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  Informacje dla studentów III semestru

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Administracji i Nauk Społecznych:
  mgr Anita Pawłowska, adres e-mail: anita.pawlowska@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki w godz. 14:15-15:45 i w piątki w godz. 12:15-13:45.

  Rozpoczęcie zajęć: 11.10.2021 (poniedziałek)

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2020/2021 Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M6/7 mgr I. Szachułowicz grupa M8/9 mgr A. Pawłowska 6420-89H60-0SA-0008 1
  grupa M10/11 mgr A. Soczówka
  + część grupy mgr A. Pawłowskiej:
  310299
  310344
  grupa M12/13 mgr A. Soczówka 6420-CDH60-0SA-0008 3
  grupa M10/11 mgr M. A. Wojtaś
  + część grupy mgr A. Pawłowskiej:
  310515
  309797
  310094
  grupa M12/13 mgr I. Stępień 6420-CDH60-0SA-0008 4
 • Wydział Architektury – studia jednolite magisterskie

  Informacja dla studentów I semestru
  studiów jednolitych magisterskich

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Architektury:
  dr Magdalena Walenta, adres e-mail: magdalena.walenta@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu B2 będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w środy, w godz. 8:30-10:00 oraz w piątki w godz. 10:15-11:45. Wszystkie zajęcia odbywają się na Wydziale Architektury.

  Początek zajęć: 13.10.2021 (środa)

  Osoby, które NIE posiadają certyfikatu zwalniającego z egzaminu ACERT B2, proszone są o podejście do testu diagnostycznego z j. angielskiego w dniach: 1 października 9:00 – 9 października 23:59.

  Test z języka angielskiego znajduje się na platformie Moodle WAPW: https://www2.arch.pw.edu.pl/course/view.php?id=814. Klucz dostępu do testu otrzymacie Państwo na swoje skrzynki mailowe powiązane z kontem USOS.

  Informacje o podziale na grupy pojawią się w USOSweb po wykonaniu przez Państwa testu diagnostycznego.

  Osoby, które POSIADAJĄ certyfikat zwalniający z egzaminu ACERT B2 – NIE podchodzą do testu poziomującego oraz proszone są o pilne przesłanie do mgr Mirosławy Anny Wojtaś anna.wojtas@pw.edu.pl stosownych dokumentów (patrz pkt 1 i 2 w zakładce: https://www.sjo.pw.edu.pl/egzaminy/inne/przepisywanie-ocen-z-egzaminow/) oraz – po akceptacji certyfikatu – zapisanie się przez USOSweb na na 60 godzin języków obcych po B2 – w ramach oferty SJO. Szczegółowe informacje: https://www.sjo.pw.edu.pl/student/na-biezaco/zapisy-na-zajecia/ (w stosownej zakładce).

  Lista uznawanych certyfikatów: https://www.sjo.pw.edu.pl/egzaminy/inne/uznawane-certyfikaty-zewnetrzne/.

  Wszyscy studenci WAPW – zgodnie z programem studiów na Wydziale Architektury – powinni zaliczyć 180 godzin języka obcego w ciągu pierwszych 3 semestrów – po 60 godzin w semestrze.

  Informacje dla studentów 3 semestru studiów jednolitych magisterskich

  Zapisy na wszystkie lektoraty tematyczne po B2 odbywają się przez USOSweb w terminie 24.09.2021-6.10.2021. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje oraz oferta znajdują się na stronie SJO: https://www.sjo.pw.edu.pl/student/na-biezaco/zapisy-na-zajecia/ (w stosownej zakładce).

  Międzywydziałowe lektoraty tematyczne po B2 rozpoczynają się: 11.10.2021 (poniedziałek)

  Lektorat tematyczny po B2 dedykowany studentom Architektury rozpoczyna się: 13.10.2021 o godz. 10:15 w sali 307 na Wydziale Architektury.

 • Wydział Chemiczny

  Informacje dla studentów III semestru 

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Chemicznym:
  mgr Aleksandra Januszewska, adres e-mail: aleksandra.januszewska@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – we wtorki i w czwartki w godz. 8:30-10:00.

  Rozpoczęcie zajęć: 11.10.2021 (poniedziałek)

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2020/2021 Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M6/7 mgr inż. A. Malinowska grupa M8/9 mgr inż. A. Malinowska 6420-89H60-0SA-0006 4
  grupa M10/11
  mgr E. Gajzlerska
  + część z grupy mgr M. Koziej:
  299559
  310133
  310136
  310244
  310122
  310347
  310448
  grupa M12/13 mgr E. Gajzlerska 6420-CDH60-0SA-0008 10
  grupa M10/11
  mgr J. Mikołajczyk
  + część grupy mgr M. Koziej:
  304934
  310461
  310112
  310748
  310170
  299605
  grupa M12/13 mgr J. Mikołajczyk 6420-CDH60-0SA-0008 12
  grupa M10/11
  mgr A. Pawłowska
  mgr A. Januszewska
  + część grupy mgr M. Koziej:
  310775
  310814
  grupa M12/13 mgr A. Pawłowska 6420-CDH60-0SA-0008 13
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem EiTI:
  mgr Małgorzata Słomczyńska, adres e-mail: malgorzata.slomczynska@pw.edu.pl

  Rozpoczęcie zajęć: 11.10.2021 (poniedziałek)

  Informacje dla studentów II i III semestru

  Zajęcia językowe dla II semestru będą odbywać się w poniedziałki i wtorki w godz 10:15-11:45 ( studenci Informatyki, Automatyki i Robotyki, Inżynierii Biomedycznej) lub we wtorki 8:30-10 i środy 10:15-11:45 (studenci Telekomunikacji i Elektroniki).

  Zajęcia językowe dla III semestru będą odbywać się w poniedziałki 12:15-13:45 i środy 8:30-10 (studenci Informatyki, Automatyki i Robotyki, Inżynierii Biomedycznej) lub we wtorki i w środy 12:15-13:45 (studenci Telekomunikacji i Elektroniki).

  II semestr (wszystkie specjalizacje oprócz Cyberbezpieczeństwa)
   i
  III semestr Internetu Rzeczy

  Studenci, którzy nie napisali jeszcze testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego, proszeni są o kontakt mailowy z koordynatorem wydziału: malgorzata.slomczynska@pw.edu.pl.

  Studenci zostają zarejestrowani do właściwych grup w USOS przez SJO PW.

  III semestr (wszystkie specjalizacje oprócz Cyberbezpieczeństwa)

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2020/2021 Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M10/11
  mgr M. Urbanowska
  grupa M12/13 mgr M. Urbanowska 6420-CDH60-0SA-0008 26
  grupa M6/7
  mgr M. Kulińska-Trigonidi
  grupa M8/9 mgr M. Słomczyńska 6420-89H60-0SA-0006 7
  grupa M10/11
  mgr M. Słomczyńska
  grupa M12/13 mgr I. Arcykiewicz-Zamecznik 6420-CDH60-0SA-0008 27
 • Wydział Elektryczny

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Elektrycznym:
  mgr Aleksandra Urbańska-Ryszkiewicz, adres e-mail: aleksandra.ryszkiewicz@pw.edu.pl

  Elektrotechnika i Elektromobilność

  III semestr

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w środy w godz. 8:30-10:00 i w piątki w godz. 12:15-13:45.

  Rozpoczęcie zajęć: 11.10.2021 (poniedziałek)

  Studenci, którzy nie napisali jeszcze testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego, proszeni są o kontakt mailowy z koordynatorem wydziału Elektrycznego, mgr Aleksandrą Urbańską-Ryszkiewicz.

  Studenci zostają zarejestrowani do właściwych grup w USOS przez SJO PW.

  V semestr

  Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: w środy godz. 10.15-11:45 i w piątki godz. 8:15-9:45.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2020/2021 Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M8/9 mgr J. Mirowska grupa M10*/11* mgr M. Wieczorek 6420-GGH60-0SA-0008 3

  Informatyka Stosowana, Automatyka i Robotyka Stosowana

  III semestr

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – we wtorki godz. 8:30-10:00 i w piątki godz. 10:15-11:45.

  Rozpoczęcie zajęć: 11.10.2021 (poniedziałek)

  Studenci, którzy nie napisali jeszcze testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego, proszeni są o kontakt mailowy z koordynatorem Wydziału Elektrycznego, mgr Aleksandrą Urbańską-Ryszkiewicz.

  Studenci zostają zarejestrowani do właściwych grup w USOS przez SJO PW.

 • Wydział Fizyki

  Informacje dla studentów III semestru

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Fizyki:
  mgr Agnieszka Pisarek, adres e-mail: agnieszka.pisarek@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i w piątki w godz. 8:30-10:00.

  Rozpoczęcie zajęć: 11.10.2021

  Student samodzielnie rejestruje się na zajęcia w USOSweb wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2020/2021 Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M10/11 mgr A. Pisarek
  mgr K. Smarzyk
  grupa M12/13 mgr A. Pisarek 6420-CDH60-0SA-0008 1
  grupa M10/11 mgr A. Drzewińska
  mgr M. Wieczorek
  mgr M. Słomczyńska
  grupa M12/13 mgr I. Stępień 6420-CDH60-0SA-0008 2

  Studenci, którzy w zeszłym semestrze realizowali zajęcia M6/7 (byli rozproszeni), są proszeni o zarejestrowanie się do grupy mgr. Marcina Kwiecińskiego: poniedziałek 16.00, środa 16.00, kod przedmiotu 6420-89H60-0SA-0006, grupa 8. Osoby, którym nie pasuje ten termin, proszone są o kontakt z mgr Magdaleną Potts (magdalena.potts@pw.edu.pl).

 • Wydział Geodezji i Kartografii

  Informacje dla studentów II roku studiów stacjonarnych

  Koordynator SJO ds. współpracy z wydziałem Geodezji i Kartografii:
  mgr Michał Okólski, adres e-mail: michal.okolski@pw.edu.pl

  Rozpoczęcie zajęć: 11.10.2021 (poniedziałek)

  Zapisy do grup odbywają się przez USOSweb.

  Geodezja i Kartografia

  W semestrze zimowym 2021/2022 nauka języka angielskiego będzie się odbywać dwa razy w tygodniu w poniedziałki i piątki w paśmie godzinowym 8:30-10:00 i 12:15-13:45.

  Semestr letni 2020/2021 Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M10/11
  mgr M. Okólski
  mgr R. Furmaga
  grupa M12/13
  mgr M. Okólski
  + część grupy mgr. R. Furmagi:
  312205
  311991
  312175
  6420-CDH60-0SA-0008 19
  grupa M10/11
  mgr J. Mirowska
  mgr R. Furmaga
  grupa M12/13
  mgr A. Krysińska
  + część grupy mgr. R. Furmagi:
  311984
  6420-CDH60-0SA-0008 20
  grupa M6/7
  mgr M. Potts
  grupa M8/9
  mgr M. Wieczorek
  6420-89H60-0SA-0006 6

  Gospodarka Przestrzenna/Geoinformatyka

  W semestrze zimowym 2021/2022 nauka języka angielskiego będzie się odbywać dwa razy w tygodniu w środy i piątki w paśmie godzinowym 14:15-15:45 i 8:30-10:00.

  Semestr letni 2020/2021 Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M10/11
  mgr A. Januszewska
  grupa M12/13
  mgr M. Kulińska-Trigonidi
  6420-CDH60-0SA-0008 22
  grupa M10/11
  mgr J. Mikołajczyk
  mgr J. Wiśniewska
  mgr M. Okólski
  grupa M12/13
  mgr M. Okólski
  6420-CDH60-0SA-0008 21

  Studenci, którzy w zeszłym semestrze realizowali zajęcia M6/7 (byli rozproszeni), są proszeni o zarejestrowanie się do grupy mgr. Marcina Kwiecińskiego: poniedziałek 16.00, środa 16.00, kod przedmiotu 6420-89H60-0SA-0006, grupa 8. Osoby, którym nie pasuje ten termin, proszone są o kontakt z mgr Magdaleną Potts (magdalena.potts@pw.edu.pl).

 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

  Informacje dla studentów III i V semestru
  oraz I semestru Biogospodarki studiów stacjonarnych I stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem IBHiIŚ:
  mgr Inez Szachułowicz, adres e-mail: inez.szachulowicz@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w środy i w piątki.

  Rozpoczęcie zajęć: 13.10.2021 (środa)

  I semestr Biogospodarki

  Prosimy o wykonanie testu kwalifikującego z języka angielskiego w dniach 29.09.2021 – 6.10.2021. Test dostępny będzie na platformie Moodle ePW (logowanie tak jak do systemu USOSweb).

  Informacja o przydziale do grup pojawi się w systemie USOSweb.

  Zajęcia będą się odbywać w środy i w piątki w godz. 8:30-10:00.

   III semestr

  Studenci, którzy nie napisali jeszcze testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego, proszeni są o kontakt mailowy z koordynatorem wydziału: inez.szachulowicz@pw.edu.pl.

  Studenci zostają zarejestrowani do właściwych grup w USOS przez SJO PW.

  Zajęcia będą się odbywać w środy i w piątki w godz. 8:30-10:00.

  V semestr i III semestr Biogospodarki

  Zajęcia będą się odbywać w środy i w piątki w godz. 12:15-13:45.

  Student samodzielnie rejestruje się na zajęcia w USOSweb wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2020/2021 Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M8/9
  mgr I. Szachułowicz
  + część grupy mgr A. Dąbrowskiej:
  296633
  305693
  305554
  305674
  305559
  grupa M10*/11* mgr I. Szachułowicz 6420-GGH60-0SA-0008 2
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

  Informacje dla studentów III semestru

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem na wydziale ICHiP:
  mgr Katarzyna Kaliszewska, adres e-mail: katarzyna.kaliszewska@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – we wtorki i w piątki w godz. 8:15-9:45.

  Rozpoczęcie zajęć: 12.10.2021 (wtorek)

  Student samodzielnie rejestruje się na zajęcia w USOSweb wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2020/2021 Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M10/11
  mgr M. Koziej
  mgr J. Mikołajczyk
  grupa M12/13 mgr K. Kaliszewska 6420-CDH60-0SA-0008 5
 • Wydział Inżynierii Lądowej

  Informacje dla studentów III i V semestru

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Inżynierii Lądowej:
  mgr Witold Chromcewicz, adres e-mail: witold.chromcewicz@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu:

  • 3 semestr – środa w godz. 8:00-12:00 i piątek w godz. 12:00-16:00
  • 5 semestr – poniedziałek w godz. 10:00-12:00 i środa w godz. 14:00-16:00

  Rozpoczęcie zajęć: 11.10.2021 (poniedziałek)

  III semestr

  Studenci, którzy nie napisali jeszcze testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego, proszeni są o kontakt mailowy z koordynatorem wydziału: witold.chromcewicz@pw.edu.pl.

  Studenci zostaną zarejestrowani do właściwych grup w USOS przez SJO PW.

  V semestr

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2020/2021 Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M8/9 mgr I. Szachułowicz grupa M10*/11* mgr I. Szachułowicz 6420-GGH60-0SA-0008 1
 • Wydział Inżynierii Materiałowej

  Informacje dla studentów III semestru

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Inżynierii Materiałowej:
  mgr Beata Burzec, adres e-mail: beata.burzec@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki w godz. 8:30-10:00 i w piątki w godz. 10:15-11:45.

  Rozpoczęcie zajęć: 11.10.2021 (poniedziałek)

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2020/2021 Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M6/7 mgr A. Piotrowska grupa M8/9 mgr A. Feliński 6420-89H60-0SA-0006 5
  grupa M10/11 mgr A. Żygadło grupa M12/13 mgr E. Drowanowska 6420-CDH60-0SA-0008 14
 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

  Informacje dla studentów III semestru

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych:
  mgr Agnieszka Pisarek, adres e-mail: agnieszka.pisarek@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i w piątki w godz. 8:30-10:00.

  Rozpoczęcie zajęć: 11.10.2021

  Student samodzielnie rejestruje się na zajęcia w USOSweb wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2020/2021 Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M10/11 mgr Agnieszka Pisarek
  mgr Katarzyna Smarzyk
  grupa M12/13 mgr Agnieszka Pisarek 6420-CDH60-0SA-0008 1
  grupa M10/11 mgr Anna Drzewińska
  mgr Małgorzata Wieczorek
  mgr Małgorzata Słomczyńska
  grupa M12/13 mgr Izabela Stępień 6420-CDH60-0SA-0008 2

  Studenci, którzy w zeszłym semestrze realizowali zajęcia M6/7 (byli rozproszeni), są proszeni o zarejestrowanie się do grupy mgr. Marcina Kwiecińskiego: poniedziałek 16.00, środa 16.00, kod przedmiotu 6420-89H60-0SA-0006, grupa 8. Osoby, którym nie pasuje ten termin, proszone są o kontakt z mgr Magdaleną Potts (magdalena.potts@pw.edu.pl).

 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem MEiL:
  mgr Olga Pławska, adres e-mail: olga.plawska@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – poniedziałek godz. 10:30-12:00 i w czwartek godz. 8:30-10:00.

  Rozpoczęcie zajęć: 11.10.2021 (poniedziałek)

  Student samodzielnie rejestruje się na zajęcia w USOSweb wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2020/2021 Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M10/11
  mgr E. Drowanowska
  mgr B. Szadkowska
  grupa 12/13 mgr O. Pławska 6420-CDH60-0SA-0008 15
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny (d. WIP)

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Mechanicznym Technologicznym (d. WIP):
  dr Aleksandra Filipowicz, adres e-mail: aleksandra.filipowicz@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – poniedziałek/środa, w godz. 8:30-10:00 (AZ) i 10:15-11:45 (MPG).

  Rozpoczęcie zajęć: 11.10.2021 (poniedziałek)

  Student samodzielnie rejestruje się na zajęcia w USOSweb wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2020/2021 Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M6/7 mgr M. Lokwenc AZ grupa M8/9 mgr M. Lokwenc 6420-89H60-0SA-0006 2
  grupa M6/7 mgr M. Lokwenc MPG grupa M8/9 mgr M. Lokwenc 6420-89H60-0SA-0006 3
  grupa M10/11
  mgr B. Burzec AZ
  mgr J. Wiśniewska AZ
  grupa M12/13 mgr B. Burzec 6420-CDH60-0SA-0008 6
  grupa M10/11 mgr E. Fronc AZ grupa M12/13 mgr A. Dąbrowska 6420-CDH60-0SA-0008 7
  grupa M10/11
  mgr B. Burzec MPG
  mgr A. Dąbrowska MPG
  grupa M12/13 mgr B. Burzec 6420-CDH60-0SA-0006 8
  grupa M10/11 mgr J. Wiśniewska MPG grupa M12/13 mgr A. Dąbrowska 6420-CDH60-0SA-0008 9
 • Wydział Mechatroniki

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Mechatroniki:
  mgr Magdalena Lokwenc, adres e-mail: magdalena.lokwenc@pw.edu.pl

  Rozpoczęcie zajęć: 12.10.2021 (wtorek)

  Semestr 3

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu we wtorki i w piątki w godz. 8:00-10:00.

  Semestr 5

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu we wtorki i w piątki w godz. 10:00-12:00.

  Studenci semestru 5 kontynuujący przygotowanie do egzaminu B2 samodzielnie rejestrują się w USOSweb według poniższej tabeli.

  Semestr letni 2020/2021 Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M8/9 mgr A. Dąbrowska grupa M10*/11* mgr A. Żygadło 6420-GGH60-0SA-0008 6
 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem SiMR:
  mgr Katarzyna Smarzyk, adres e-mail: katarzyna.smarzyk@pw.edu.pl

  Rozpoczęcie zajęć: 12.10.2021 (wtorek)

  III semestr

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu.

  We wtorki w godz. 12:15-13:45 oraz w czwartki w godz. 10:15-11:45 lub we wtorki w godz. 14:15-15:45 oraz w czwartki w godz. 12:15-13:45.

  V semestr

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – we wtorki w godz. 10:15-11:45 oraz w czwartki w godz. 8:30 – 10:00.

  Rozpoczęcie zajęć: 12.10.2021 (wtorek)

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2020/2021 Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M8/9 mgr A. Dąbrowska grupa M10*/11* mgr K. Smarzyk 6420-GGH60-0SA-0008 4
  grupa M8/9 mgr E. Fronc grupa M10*/11* mgr E. Fronc 6420-GGH60-0SA-0008 5
 • Wydział Transportu

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Transportu:
  mgr Ewa Kubisz, adres e-mail: ewa.kubisz@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – we wtorki w godz. 10:00-12:00 i w czwartki w godz. 8:00-10:00.

  Rozpoczęcie zajęć: 11.10.2021 (poniedziałek)

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2020/2021 Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  mgr E. Kubisz mgr E. Kubisz 6420-CDH60-0SA-0008 23
  mgr A. Januszewska mgr A. Januszewska 6420-CDH60-0SA-0008 24
  mgr J. Mikołajczyk mgr J. Mikołajczyk 6420-CDH60-0SA-0008 25
  mgr A. Pawłowska Proszę zapisywać się do 3 powyższych grup w ramach wolnych miejsc. 6420-CDH60-0SA-0008

  Studenci, którzy w zeszłym semestrze realizowali zajęcia M6/7 (byli rozproszeni), są proszeni o zarejestrowanie się do grupy mgr. Marcina Kwiecińskiego: poniedziałek 16.00, środa 16.00, kod przedmiotu 6420-89H60-0SA-0006, grupa 8. Osoby, którym nie pasuje ten termin, proszone są o kontakt z mgr Magdaleną Potts (magdalena.potts@pw.edu.pl).

 • Wydział Zarządzania

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Zarządzania:
  mgr Jerzy Teodorowicz, adres e-mail: jerzy.teodorowicz@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki.

  ZbiK (Zarządzanie Bezpieczeństwem) i Zarządzanie

  • poniedziałek godz. 14:15-15:45, sala 3 NT
  • czwartek godz. 10:15-11:45, sala 3 NT

  Inżynieria Zarządzania

  • poniedziałek godz. 12:15-13:45
   UWAGA: Zajęcia grupy mgr A. Dąbrowskiej będą odbywać się w sali 3NT.
   Zajęcia grupy mgr J. Teodorowicza będą odbywać się w sali 107/4.
  • czwartek godz. 12:15-13:45
   UWAGA: Zajęcia grupy mgr A. Dąbrowskiej będą odbywać się w sali 3NT.
   Zajęcia grupy mgr J. Teodorowicza będą odbywać się w sali 107/4.

  Rozpoczęcie zajęć: 11.10.2021 (poniedziałek)

  Student samodzielnie rejestruje się na zajęcia w USOSweb wg tabeli poniżej.

  Semestr letni 2020/2021 Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  grupa M10/11 (ZbiK) mgr B.Szadkowska
  mgr A. Tomaszkiewicz
  grupa M12/13 mgr J. Bielecki 6420-CDH60-0SA-0008 16
  grupa M10/11 (Inż. Zarządzania) mgr E. Fronc
  + część grupy mgr. A. Felińskiego:
  314642
  317277
  315026
  grupa M12/13 mgr A. Dąbrowska 6420-CDH60-0SA-0008 17
  grupa M10/11 mgr E. Drowanowska
  + część grupy mgr. A. Felińskiego:
  315134
  317111
  grupa M12/13 mgr J. Teodorowicz 6420-CDH60-0SA-0008 18

Poniżej przedstawione są informacje dla studentów studiów II stopnia poszczególnych wydziałów.

 • Wydział Elektryczny – studia stacjonarne

  Lektoraty język angielski specjalistyczny, poziom B2+
  dla studentów II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Elektrycznym na studiach magisterskich:
  mgr Adam Feliński, adres e-mail: adam.felinski@pw.edu.pl

  Zapisy: od 1.10.2021 do 6.10.2021 w systemie USOSweb

  Początek zajęć: od 11.10.2021 (poniedziałek)

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Informacje dotyczące lektoratów dostępne są na stronie Studia II stopnia.

  Studenci, którzy uczestniczyli w programie Erasmus +, lub posiadają certyfikat na poziomie C1 i chcieliby zaliczyć zajęcia na tej podstawie, proszeni są o zapoznanie się z informacją na ten temat na w/w stronie i ewentualne zgłoszenie mailowe do pełnomocnika najpóźniej do 5 października 2021.

 • Wydział Geodezji i Kartografii – studia niestacjonarne

  Lektoraty język angielski specjalistyczny, poziom B2+
  dla studentów II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Geodezji i Kartografii na studiach magisterskich:
  mgr Adam Feliński, adres e-mail: adam.felinski@pw.edu.pl

  Zapisy: od 1.10.2021 do 6.10.2021 w systemie USOSweb

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się raz w tygodniu – w niedzielę, w godz. 11:45-13:15.

  Początek zajęć: 10.10.2021 (niedziela)

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  Prowadzący: mgr Monika Kulińska-Trigonidi 6420-99H16-0NA-0173 1
 • Wydział Inżynierii Materiałowej – studia stacjonarne

  Lektoraty język angielski specjalistyczny, poziom B2+
  dla studentów II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Inżynierii Materiałowej na studiach magisterskich:
  mgr Adam Feliński, adres e-mail: adam.felinski@pw.edu.pl

  Zapisy: od 1.10.2021 do 6.10.2021 w systemie USOSweb

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się raz w tygodniu – we wtorek, w godz. 12:15-13:45.

  Początek zajęć: 12.10.2021 (wtorek)

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  Prowadzący: mgr Jan Ścieński 6420-97H30-0SA-0054 1
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny (d. WIP) – studia stacjonarne

  Lektoraty język angielski specjalistyczny, poziom B2+
  dla studentów II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Mechanicznym Technologicznym na studiach magisterskich:
  mgr Adam Feliński, adres e-mail: adam.felinski@pw.edu.pl

  Zapisy: od 1.10.2021 do 6.10.2021 w systemie USOSweb

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się raz w tygodniu – w poniedziałki, w godz. 12:15-13:45.

  Początek zajęć: 11.10.2021 (poniedziałek)

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  Prowadzący: mgr Jarosław Bielecki 6420-98H30-0SA-0054 1
  Prowadzący: mgr Ewa Drowanowska 6420-98H30-0SA-0054 2
  Prowadzący: mgr Elżbieta Fronc 6420-98H30-0SA-0054 3
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny (d. WIP) – studia niestacjonarne

  Lektoraty język angielski specjalistyczny, poziom B2+
  dla studentów II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Mechanicznym Technologicznym na studiach magisterskich:
  mgr Adam Feliński, adres e-mail: adam.felinski@pw.edu.pl

  Zapisy: od 1.10.2021 do 6.10.2021 w systemie USOSweb

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się raz w tygodniu – w niedzielę, w godz. 12:15-13:45.

  Początek zajęć: 10.10.2021 (niedziela)

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  Prowadzący: mgr Michał Okólski 6420-99H20-0NA-0173 1
  Prowadzący: mgr Elżbieta Rogalska 6420-99H20-0NA-0173 2
 • Wydział Mechatroniki – studia stacjonarne

  Lektoraty język angielski specjalistyczny, poziom B2+
  dla studentów II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Mechatroniki na studiach magisterskich:
  mgr Adam Feliński, adres e-mail: adam.felinski@pw.edu.pl

  Zapisy: od 1.10.2021 do 6.10.2021 w systemie USOSweb

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się raz w tygodniu – w czwartek, w godz. 12:15-13:45.

  Początek zajęć: 14.10.2021 (czwartek)

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  Prowadzący: mgr Adam Feliński 6420-95H30-0SA-0054 1
 • Wydział Transportu – studia stacjonarne

  Lektoraty język angielski specjalistyczny, poziom B2+
  dla studentów II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Transportu na studiach magisterskich:
  mgr Adam Feliński, adres e-mail: adam.felinski@pw.edu.pl

  Zapisy: od 1.10.2021 do 6.10.2021 w systemie USOSweb

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się raz w tygodniu – w czwartek, w godz. 14:15-15:45.

  Początek zajęć: 14.10.2021 (czwartek)

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2021/2022 Kod USOS Nr grupy
  Prowadzący: mgr Magdalena Potts 6420-95H30-0SA-0054 1