Ważne

W semestrze letnim 2020/2021 zajęcia będą odbywać się zdalnie za pomocą aplikacji MS Teams i platformy Moodle.

Poniżej przedstawione są informacje dla studentów studiów I stopnia poszczególnych wydziałów.

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  Informacje dla studentów II i IV semestru

  Osoba odpowiedzialna za organizację na wydziale Administracji i Nauk Społecznych:
  mgr Anita Pawłowska, adres: anita.pawlowska@pw.edu.pl

  Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz platformy Moodle.

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki.

  II semestr

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki od 10.15 do 11.45 i piątki 12.15 do 13.45.

  Studenci, którzy nie napisali jeszcze testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego, proszeni są o kontakt mailowy z koordynatorem wydziału: anita.pawlowska@pw.edu.pl.

  Studenci zostają zarejestrowani do właściwych grup w USOS przez SJO PW.

  IV semestr

  Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki od 08.30 do 10.00 i w piątki od 14:15-15.45.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2020/2021 Semestr letni 2020/2021 Kod USOS Nr grupy
  grupa M8/9 mgr M. Kwieciński grupa M10*/11* mgr M. Kwieciński 6420-GGH60-0SA-0008 3
  grupa M8/9 mgr A. Soczówka grupa M10*/11* mgr A. Wojtaś 6420-GGH60-0SA-0008 4
 • Wydział Architektury – studia jednolite magisterskie

  Informacja dla studentów II semestru
  studiów jednolitych magisterskich

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na wydziale Architektury:
  dr Magdalena Walenta, adres e-mail: magdalena.walenta@pw.edu.pl

  Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz platformy Moodle.

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w środy i piątki.

  II semestr – kontynuacja grup przed B2

  Student samodzielnie rejestruje się do grupy według tabeli poniżej w USOSweb. Rejestracja na zajęcia rozpocznie się 18.02.2021.

  Semestr zimowy 2020/2021 Semestr letni 2020/2021 Kod USOS Nr grupy
  grupa M10/11 mgr B. Szadkowska-Sęk grupa M12/13 dr M. Walenta 6420-CDH60-0SA-0008 1
  grupa M10/11 mgr A. Wojtaś grupa M12/13 dr M. Walenta 6420-CDH60-0SA-0008 1
  grupa M10/11 dr M. Walenta grupa M12/13 dr M. Walenta 6420-CDH60-0SA-0008 1

  Studenci z dotychczasowych grup mgr Mirosławy Anny Wojtaś i mgr Barbary Szadkowskiej-Sęk rejestrują się w USOSweb do grupy dr Magdaleny Walenty.

  Studenci kontynuujący zajęcia w grupie dr Magdaleny Walenty powinni się zarejestrować w USOSweb. Bez zarejestrowania się w USOSweb nie jest możliwy udział w zajęciach.

  II semestr – studenci po egzaminie B2

  dot. lektoratów tematycznych

  Termin zapisów: od 18.02.2021 do 25.02.2021 przez USOSweb

  Szczegóły i oferta: https://www.sjo.pw.edu.pl/student/na-biezaco/zapisy-na-zajecia/

  Lektorat tematyczny dedykowany studentom Architektury rozpoczyna się 03.03.2021.
  Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w środy 10:15-11:45 i w piątki 8:30-10:00.

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zapisów.

 • Wydział Chemiczny

  Informacje dla studentów II i IV semestru 

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na wydziale Chemicznym:
  mgr Aleksandra Januszewska, adres e-mail: aleksandra.januszewska@pw.edu.pl

  Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz platformy Moodle.

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki.

  II semestr

  Studenci, którzy nie napisali jeszcze testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego, proszeni są o kontakt mailowy z koordynatorem wydziału: aleksandra.januszewska@pw.edu.pl.

  Studenci zostają zarejestrowani do właściwych grup w USOS przez SJO PW.

  IV semestr

  Zajęcia będą odbywać się we wtorki w godz. 8:30-10 i w czwartki w godz. 10:15-11:45.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2020/2021 Semestr letni 2020/2021 Kod USOS Nr grupy
  grupa M8/9 mgr inż. A. Malinowska grupa 10*/11* mgr inż. A. Malinowska 6420-GGH60-0SA-0008 1
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na wydziale EiTI:
  mgr Katarzyna Wesołowska, adres e-mail: katarzyna.wesolowska@pw.edu.pl

  Studenci zostają zarejestrowani do właściwych grup w USOS przez SJO PW. Przydział do grup będzie widoczny w systemie 24.02.2021.

  Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz platformy Moodle.

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki/wtorki lub wtorki/środy.

  Rozpoczęcie zajęć: 01.03.2021

  Studenci, którzy nie napisali jeszcze testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego, proszeni są o kontakt mailowy z koordynatorem wydziału: katarzyna.wesolowska@pw.edu.pl.

  II semestr – studenci po egzaminie B2

  Zapisy na lektoraty tematyczne: od 18.02.2021 do 25.02.2021 przez USOSweb Szczegóły i oferta: https://www.sjo.pw.edu.pl/student/na-biezaco/zapisy-na-zajecia/ 

  Terminy dyżurów mgr Katarzyny Wesołowskiej w pierwszym tygodniu semestru letniego:

  • 22.02, godz. 9.30-11.00 (MS Teams)
  • 23.02, godz. 9.30-11.00 (MS Teams)
  • 24.02, godz. 9.30-11.00 (MS Teams)
 • Wydział Elektryczny

  Informacja dla studentów IV semestru studiów stacjonarnych

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na Wydziale Elektrycznym:
  mgr Aleksandra Urbańska-Ryszkiewicz, adres e-mail: aleksandra.ryszkiewicz@pw.edu.pl

  Rozpoczęcie zajęć: 2.03.2021 (wtorek)

  Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz Platformy Moodle.

  Zajęcia odbywać się będą w następujących pasmach:

  Elektronika i Elektromobilność:

  Sem. IV: środa 8 – 10, piątek 10 – 12

  Informatyka Stosowana i Automatyka i Robotyka Stosowana:

  Sem. IV:  wtorek 10 – 12, środa 10 – 12

  Podział na grupy:

 • Wydział Fizyki

  Informacje dla studentów II i IV roku studiów stacjonarnych

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na wydziale Fizyki:
  mgr Agnieszka Pisarek, adres e-mail: agnieszka.pisarek@pw.edu.pl

  Wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz platformy Moodle ePW.

  II semestr

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w środy w godz. 8.30-10.00 i czwartki w godz. 14.15-15.45.

  Studenci zostają zarejestrowani do właściwych grup w USOS przez SJO PW. Przydział do grup będzie widoczny w systemie 24.02.2021.

  Studenci, którzy nie napisali jeszcze testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego, proszeni są o kontakt mailowy z koordynatorem wydziału: agnieszka.pisarek@pw.edu.pl.

  Osoby, które uzyskały na teście poniżej 45 pkt, zapisują się do grupy M6/7 (niestety z powodu niskiej liczebności taka grupa nie powstała na wydziale).

  IV semestr

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki w godz. 8.30-10.00 i w piątki w godz. 8.30-10.00.

  Student samodzielnie rejestruje się na zajęcia w USOSweb między 19.02.2021 a 26.02.2021 (wg tabeli poniżej).

  Semestr zimowy 2020/2021 Semestr letni 2020/2021 Kod USOS Nr grupy
  grupa M8/9 mgr K. Kaliszewska grupa M10*/11* mgr K. Kaliszewska 6420-GGH60-0SA-0008 7
 • Wydział Geodezji i Kartografii

  Informacje dla studentów I i II roku studiów stacjonarnych

  Koordynator SJO ds. współpracy z wydziałem GiK:
  mgr Michał Okólski, adres e-mail: michal.okolski@pw.edu.pl 

  Rozpoczęcie zajęć: 1.03.2021 (poniedziałek)

  Wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie w podanych w tabelach poniżej godzinach za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz platformy Moodle.

  Geodezja i Kartografia

  2 semestr

  W semestrze letnim 2020/2021 nauka języka angielskiego będzie się odbywać dwa razy w tygodniu w poniedziałki i wtorki w paśmie godzinowym 12:15-13:45 i 8:30-10:00.

  Studenci, którzy nie napisali jeszcze testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego, proszeni są o kontakt mailowy z koordynatorem wydziału: michal.okolski@pw.edu.pl.

  4 semestr

  W semestrze letnim 2020/2021 nauka języka angielskiego będzie się odbywać dwa razy w tygodniu w środy i czwartki w paśmie godzinowym 12:15-13:45 i 10:15-11:45.

  Semestr zimowy 2020/2021 Semestr letni 2020/2021 Kod USOS Grupa
  mgr Anna Krysińska M8/9 B1 mgr Aneta Dunn M10*/11* B2 6420-GGH60-0SA-0008 5

  Gospodarka Przestrzenna/Geoinformatyka

  W semestrze letnim 2020/2021 nauka języka angielskiego będzie się odbywać dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki w paśmie godzinowym 14:15-15.

  Studenci, którzy nie napisali jeszcze testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego, proszeni są o kontakt mailowy z koordynatorem wydziału: michal.okolski@pw.edu.pl.

 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

  Informacje dla studentów IV semestru i II semestru Biogospodarki

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na Wydziale IBHiIŚ:
  mgr Inez Szachułowicz, adres e-mail: inez.szachulowicz@pw.edu.pl

  Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz platformy Moodle.

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w środy i piątki, w zależności od wybranej specjalności w godz. 8.30 -10.00 lub 10.15 -11.45.

  Rozpoczęcie zajęć: 3.03.2021 (środa)

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.
  Semestr zimowy 2020/2021 Semestr letni 2020/2021 Kod USOS Nr grupy
  Grupa M6/7
  mgr I. Szachułowicz
  Grupa M8/9
  mgr I.Szachułowicz
  6420-89H60-0SA-0006 2
  Grupa M 10/11
  mgr A. Król i mgr A. Dunn
  Grupa M12/13
  mgr A. Król
  6420-CDH60-0SA-0008 9
  Grupa M 10/11
  mgr M. Kulińska-Trigonidi i mgr A. Tomaszkiewicz
  Grupa M12/13
  mgr M. Kulińska-Trigonidi
  6420-CDH60-0SA-0008 10
  Wszyscy studenci specjalności ISIW, ITZ i OŚ Grupa M12/13
  mgr A. Król
  6420-CDH60-0SA-0008 11
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na wydziale ICHiP:

  mgr Katarzyna Kaliszewska, adres e-mail: katarzyna.kaliszewska@pw.edu.pl

  Informacja dla studentów II semestru

  Zajęcia z języka angielskiego odbywać się będą dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki w paśmie czasowym 12.15-13.45.

  Zajęcia odbywać się będą w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz platformy Moodle.

  Studenci, którzy nie napisali jeszcze testu kwalifikacyjnego, proszeni są o kontakt mailowy z koordynatorem wydziału: katarzyna.kaliszewska@pw.edu.pl.

  Studenci zostaną zarejestrowani do właściwych grup w USOS przez SJO PW.

 • Wydział Inżynierii Lądowej

  Informacje dla studentów IV semestru

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na wydziale Inżynierii Lądowej:
  mgr  Witold Chromcewicz, adres e-mail: witold.chromcewicz@pw.edu.pl

  Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz platformy Moodle.

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i środy.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej w USOS.

  Semestr zimowy 2020/2021 Semestr letni 2020/2021 Kod USOS Nr grupy
  grupa M10/11 mgr W. Chromcewicza

  grupa M10/11 mgr M. Wujec

  grupa M12/13 – mgr W. Chromcewicz 6420-CDH60-OSA-0008 2
  grupa M10/11 mgr B. Szadkowskiej-Sęk

  grupa M10/11 mgr A. Król

  grupa M12/13 – mgr J. Kożuchowska 6420-CDH60-OSA-0008 3
  grupa M 6/7 mgr M. A. Wojtaś grupa M8/9 – mgr I. Szachułowicz 6420- 89H60-OSA- 0006 7

  Terminy zajęć:

  • Grupa nr 2 /lektor W. Chromcewicz/ – poniedziałek 14.15-15.45 i środa 10.30 – 12.00
  • Grupa nr 3 /lektor J. Kożuchowska/ – poniedziałek 12.15 – 13.45 i środa 8.30 – 10.00
  • Grupa nr 7 / lektor I.Szachułowicz – poniedziałek 12.15 – 13.45 i środa 10.15 – 11.45
 • Wydział Inżynierii Materiałowej

  Informacje dla studentów I roku WIM rozpoczynających zajęcia z języka angielskiego
  przed egzaminem ACERT B2

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć z języków obcych na WIM:
  mgr Beata Burzec, adres e-mail: beata.burzec@pw.edu.pl

  Dyżury w pierwszym tygodniu semestru letniego 2020/2021:

  • 22.02- godz.11:00-12:30
  • 23.02-godz. 10:30-12:00
  • 25.02- godz.10:00-11:30

  Dyżury odbędą się za pomocą aplikacji MS Teams.

  Rozpoczęcie zajęć: 02.03.2021

  Zgodnie z punktacją uzyskaną na teście diagnostycznym zostali Państwo zapisani do odpowiednich grup. Grupy zostały już zarejestrowane w systemie USOS.

  Kierownik Terenu Południe: mgr Anna Dąbrowska

  Dyżury mgr Anny Dąbrowskiej w pierwszym tygodniu semestru letniego:

  • 22.02 poniedziałek – godz.10-12
  • 23.02 wtorek -godz.8-10
  • 26.02 piątek -godz.10-12
 • Wydział Inżynierii Produkcji

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na wydziale WIP:
  dr Aleksandra Filipowicz, adres e-mail: aleksandra.filipowicz@pw.edu.pl

  Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz platformy Moodle.

  Rozpoczęcie zajęć: 1.03.2021 (poniedziałek)

  Dyżury w pierwszym tygodniu semestru:

  • 22.02, godz. 10:00-11:30 (MS Teams)
  • 24.02, godz. 10:00-11:30 (MS Teams)
  • 25.02, godz. 10:00-11:30 (MS Teams)
 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

  Informacje dla studentów II i IV roku studiów stacjonarnych

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na wydziale MiNI:
  mgr Agnieszka Pisarek, adres e-mail: agnieszka.pisarek@pw.edu.pl

  Wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz platformy Moodle ePW.

  II semestr

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w środy w godz. 8.30-10.00 i czwartki w godz. 14.15-15.45.

  Studenci zostają zarejestrowani do właściwych grup w USOS przez SJO PW. Przydział do grup będzie widoczny w systemie 24.02.2021.

  Studenci, którzy nie napisali jeszcze testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego, proszeni są o kontakt mailowy z koordynatorem wydziału: agnieszka.pisarek@pw.edu.pl.

  Osoby, które uzyskały na teście poniżej 45 pkt, zapisują się do grupy M6/7 (niestety z powodu niskiej liczebności taka grupa nie powstała na wydziale).

  IV semestr

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki w godz. 8.30-10.00 i w piątki w godz. 8.30-10.00.

  Student samodzielnie rejestruje się na zajęcia w USOSweb między 19.02.2021 a 26.02.2021 (wg tabeli poniżej).

  Semestr zimowy 2020/2021 Semestr letni 2020/2021 Kod USOS Nr grupy
  grupa M8/9 mgr K. Kaliszewska grupa M10*/11* mgr K. Kaliszewska 6420-GGH60-0SA-0008 7
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

  Informacje dla studentów IV semestru (studia polskojęzyczne)

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na wydziale MEiL:
  mgr Olga Pławska, adres e-mail: olga.plawska@pw.edu.pl

  Zajęcia językowe rozpoczynają się w drugim tygodniu semestru, tj. 01.03.2021.

  Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz platformy Moodle.

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – we wtorki w godz. 8.30-10.00 i w piątki w godz. 12:30-14:00.

  IV semestr

  Studenci, którzy nie napisali jeszcze testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego, proszeni są o kontakt mailowy z koordynatorem wydziału: olga.plawska@pw.edu.pl.

  Studenci zostają zarejestrowani do właściwych grup w USOS przez SJO PW.

 • Wydział Mechatroniki

  Informacja dla studentów IV semestru studiów stacjonarnych I stopnia

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na wydziale Mechatroniki:
  mgr Magdalena Lokwenc, adres e-mail: magdalena.lokwenc@pw.edu.pl

  Terminy dyżurów:

  • 22.02.2021 – godz. 8:30-10:00
  • 24.02.2021 – godz. 8:30-10:00
  • 26.02.2021 – godz. 10:15 – 11:45

  Dyżur od 1.03.2021 – wtorek 9:15- 10:00

 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

  Informacje dla studentów IV semestru studiów stacjonarnych

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na wydziale SiMR:
  mgr Katarzyna Smarzyk, adres e-mail: katarzyna.smarzyk@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w środy i w piątki.

  Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz platformy Moodle ePW.

  Rozpoczęcie zajęć: 3.03.2021 (środa)

  Terminy dyżurów w pierwszym tygodniu semestru letniego:

  • 23.02, godz. 9.30-11.00 (MS Teams)
  • 25.02, godz. 14.30-16.00 (MS Teams)
  • 26.02, godz. 14.30-16.00 (MS Teams)

  Na zajęcia należy zapisać się przez system USOSweb zgodnie z listami zamieszczonymi poniżej.

 • Wydział Transportu

  Informacja dla studentów II i IV semestru

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na wydziale Transportu:
  mgr Ewa Kubisz, adres e-mail: ewa.kubisz@pw.edu.pl

  Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz platformy Moodle.

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki.

  II semestr

  Studenci, którzy nie napisali jeszcze testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego, proszeni są o kontakt mailowy z koordynatorem wydziału: ewa.kubisz@pw.edu.pl.

  Studenci zostają zarejestrowani do właściwych grup w USOS przez SJO PW.

  IV semestr

  Zajęcia będą odbywać się we wtorki i piątki w godz. 10:00-12:00

  Student samodzielnie rejestruje się do grupy wg tabeli poniżej w USOS.

  Semestr zimowy 2020/2021 Semestr letni 2020/2021 Kod USOS Nr grupy
  grupa M8/9 mgr E. Kubisz grupa M10*/11* mgr E. Kubisz 6420-GGH60-OSA-0008 5

  Podział na grupy:

  • mgr Aleksandra Januszewska – M10/11
  • mgr Ewa Kubisz – M10/11
  • mgr Jolanta Mikołajczyk – M10/11 lub 12E/13E
  • mgr Małgorzata Wujec – M 12E/13E
  • mgr Anita Pawłowska – M12E/13E
 • Wydział Zarządzania

  Informacja dla studentów II roku studiów stacjonarnych

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na wydziale Transportu:
  mgr Jerzy Teodorowicz, adres e-mail: jerzy.teodorowicz@pw.edu.pl

  Rozpoczęcie zajęć:  1.03.2021

  Pierwszy dzień zajęć to wtorek godz. 08:30-10:00, a drugi dzień zajęć w tygodniu to piątek 8:30-10:00.

  W semestrze letnim zajęcia z grupą M10*/11* (która była w semestrze zimowym grupą M8/9 mgr Elżbiety Fronc) prowadzić będzie mgr Jerzy Teodorowicz.

  Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych

  Zajęcia dla Inżynierii Zarządzania odbywać się będą w poniedziałki 10.15-11.45 oraz w środy 8:30-10:00.

Poniżej przedstawione są informacje dla studentów studiów II stopnia poszczególnych wydziałów.

 • Wydział Elektryczny – studia niestacjonarne

  Lektoraty język angielski specjalistyczny, poziom B2+
  dla studentów II stopnia

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na studiach II stopnia:
  mgr Adam Feliński, adres e-mail: adam.felinski@pw.edu.pl

  Zapisy: od 22.02.2021 do 26.02.2021 do godz. 14:00 w systemie USOSweb

  Początek zajęć: 27.02.2021 

  Kierunek Lektor Kod przedmiotu Termin zajęć
  Elektrotechnika mgr Ewa Kopryna 6420-99H18-0NA-0173, grupa 1 niedziela 11:30-13:00
  Elektrotechnika mgr Katarzyna Kaliszewska 6420-99H18-0NA-0173, grupa 2 niedziela 11:30-13:00
  Informatyka mgr Marcin Kwieciński 6420-99H18-0NA-0173, grupa 3 niedziela 11:30-13:00
  Automatyka i Robotyka mgr Michał Okólski 6420-99H18-0NA-0173, grupa 4 niedziela 11:30-13:00
 • Wydział Geodezji i Kartografii – studia stacjonarne

  Lektoraty język angielski specjalistyczny, poziom B2+
  dla studentów II stopnia

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na studiach II stopnia:
  mgr Adam Feliński, adres e-mail: adam.felinski@pw.edu.pl

  Zapisy: od 22.02.2021 do 26.02.2021 do godz. 14:00 w systemie USOSweb

  Początek zajęć: 1.03.2021 

  Kierunek Lektor Kod przedmiotu Termin zajęć
  GiK mgr Aneta Dunn 6420-98H30-0SA-0054, grupa 1 poniedziałek 10:15-11:45
  GiK mgr Anna Krysińska 6420-98H30-0SA-0054, grupa 2 poniedziałek 10:15-11:45
  GP mgr Julia Panasiuk 6420-98H30-0SA-0054, grupa 4 środa 8:30-10:00
  GP mgr Marcin Kwieciński 6420-98H30-0SA-0054, grupa 5 środa 8:30-10:00
  GP mgr Dorota Żmijewska 6420-98H30-0SA-0054, grupa 6 środa 8:30-10:00
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej – studia stacjonarne

  Lektoraty język angielski specjalistyczny, poziom B2+
  dla studentów II stopnia

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na studiach II stopnia:
  mgr Adam Feliński, adres e-mail: adam.felinski@pw.edu.pl

  Zapisy: od 22.02.2021 do 26.02.2021 do godz. 14:00 w systemie USOSweb

  Początek zajęć: 1.03.2021 

  Obecność na pierwszych zajęciach jest obowiązkowa, ponieważ odbędzie się na nich test sprawdzający poziom zaawansowania języka angielskiego.

  Lektor Kod przedmiotu Termin zajęć
  mgr Agnieszka Tomaszkiewicz 6420-97H30-0SA-0054, grupa 1 wtorek 10:15-11:45
  mgr Agnieszka Tomaszkiewicz 6420-97H30-0SA-0054, grupa 2 wtorek 12:15-13:45
  mgr Agnieszka Tomaszkiewicz 6420-97H30-0SA-0054, grupa 3 środa 13:15-14:45
 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych – studia stacjonarne

  Lektoraty język angielski specjalistyczny, poziom B2+
  dla studentów II stopnia

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na studiach II stopnia:
  mgr Adam Feliński, adres e-mail: adam.felinski@pw.edu.pl

  Zapisy: od 22.02.2021 do 26.02.2021 do godz. 14:00 w systemie USOSweb

  Początek zajęć: 1.03.2021 

  Lektor Kod przedmiotu Termin zajęć
  mgr Ewa Kopryna 6420-99H30-0SA-0054, grupa 1 poniedziałek 8:30-10:00
  mgr Ewa Kopryna 6420-99H30-0SA-0054, grupa 2 piątek 12:15-13:45
 • Wydział Mechatroniki – studia stacjonarne

  Lektoraty język angielski specjalistyczny, poziom B2+
  dla studentów II stopnia

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na studiach II stopnia:
  mgr Adam Feliński, adres e-mail: adam.felinski@pw.edu.pl

  Zapisy: od 22.02.2021 do 26.02.2021 do godz. 14:00 w systemie USOSweb

  Początek zajęć: 1.03.2021 

  Lektor Kod przedmiotu Termin zajęć
  mgr Adam Feliński 6420-96H30-0SA-0054, grupa 1 czwartek 14:15-15:45
 • Wydział Transportu – studia niestacjonarne

  Lektoraty język angielski specjalistyczny, poziom B2+
  dla studentów II stopnia

  Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na studiach II stopnia:
  mgr Adam Feliński, adres e-mail: adam.felinski@pw.edu.pl

  Zapisy: od 22.02.2021 do 26.02.2021 do godz. 14:00 w systemie USOSweb

  Początek zajęć: 27.02.2021

  Lektor Kod przedmiotu Termin zajęć
  mgr Magdalena Potts 6420-98H18-0NA-0173, grupa 1 niedziela 10:30-12:00
  mgr Monika Kulińska-Trigonidi 6420-98H18-0NA-0173, grupa 2 niedziela 10:30-12:00