Semestr letni 2022/2023

Poniżej przedstawione są informacje dla studentów studiów I stopnia poszczególnych wydziałów.

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Administracji i Nauk Społecznych:
  mgr Anita Pawłowska, adres e-mail: anita.pawlowska@pw.edu.pl

  II semestr – nowe grupy

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – poniedziałek 10.15 do 11.45 i piątek od 12.15 do 13.45. Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 17.02.23.

  IV semestr – kontynuacja grup przed B2

  Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki w godz. 8.30 do 10.00 i w piętki w godz. 14.15 do 15.45.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy w wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2022/2023 Semestr letni 2022/2023 Kod USOS Nr grupy

  M8/9
  lic. J. Bańkowska

  M10*/11*
  lic. J. Bańkowska

  6420-GGH60-0SA-0008 2

  M8/9
  mgr M. Kraus

  M10*/11*
  mgr B. Stus

  6420-GGH60-0SA-0008 3
 • Wydział Architektury

  Informacje dla studentów II semestru 

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Architektury:
  dr Magdalena Walenta, adres e-mail: magdalena.walenta@pw.edu.pl

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w środy i piątki.

  II semestr – kontynuacja grup przed B2

  Zajęcia będą odbywać się w sali 208 na Wydziale Architektury w środy w godz. 8:30-10:00 i w piątki w godz. 10:15-11:45.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy w wg tabeli poniżej.

  Rejestracja przez USOSweb w dniach: 16.02.2023 27.02.2023

  Początek zajęć: 01.03.23

  Semestr zimowy 2022/2023 Semestr letni 2022/2023 Kod USOS Nr grupy
  M10/11
  mgr A. WojtaśM10/11
  mgr. M. Wujec
  grupa M12/13
  mgr A. Wojtaśsala 208
  Wydział Architektury
  6420-CDH60-0SA-0008
  1

  II semestr – studenci po zdanym egzaminie B2

  dot. lektoratów tematycznych

  Termin zapisów: 17.02.2023 (od godz. 7:30) – 27.02.2023 przez USOSweb

  Szczegóły i oferta: https://www.sjo.pw.edu.pl/student/na-biezaco/zapisy-na-zajecia/ zakładka: Lektoraty tematyczne po egzaminie B2.

  Lektorat tematyczny dedykowany studentom Architektury będzie odbywać się w środy 10.15-11.45 i w piątki 8.30-10.00 w sali 307 na Wydziale Architektury.

  Początek zajęć: 01.03.23

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zapisów!

   

 • Wydział Chemiczny

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Chemicznym:
  mgr Aleksandra Januszewska, adres e-mail: aleksandra.januszewska@pw.edu.pl

  II semestr – nowe grupy

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – wtorek w godz. 10:15-11:45 i czwartek w godz. 8:30-10:00. Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 17.02.2023.

  IV semestr – kontynuacja grup przed B2

  Zajęcia będą odbywać się we wtorek w godz. 8:30-10:00 i w czwartek w godz. 10:15-11:45.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2022/2023 Semestr letni 2022/2023 Kod USOS Nr grupy
  M8/9
  mgr inż. A. Malinowska

  M10*/11*
  mgr inż. A. Malinowska

  6420-GGH60-0SA-0008 1
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem EiTI:
  mgr Małgorzata Słomczyńska, adres e-mail: malgorzata.slomczynska@pw.edu.pl

  Przydział do nowych grup utworzonych po teście diagnostycznym będzie widoczny w systemie USOSweb 17.02.2023.

 • Wydział Elektryczny

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Elektrycznym:
  mgr Dorota Żmijewska, adres e-mail: dorota.zmijewska@pw.edu.pl

  IV semestr – kontynuacja grup przed B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu:

  • Automatyka i Robotyka Stosowana oraz Informatyka Stosowana, wtorek 10-12 i środa 10-12

  • Elektrotechnika oraz Elektromobilność, środa 8-10 i piątek 10-12

  Student samodzielnie rejestruje się do grup w USOSweb wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2022/2023 Semestr letni 2022/2023 Kod USOS Nr grupy
  M10/11
  mgr E. Kopryna

  M12/13 EE
  mgr E. Kubisz

  6420-CDH60-0SA-0008
  5

  M10/11
  mgr M. Okólski

  M12/13 EE
  mgr M. Okólski
  6420-CDH60-0SA-0008
  6

  M10/11
  mgr J. Panasiuk

  M12/13 EE
  mgr J. Panasiuk
  6420-CDH60-0SA-0008
  7

  M10/11
  mgr M. Witczak

  M12/13 AiR
  mgr M. Witczak

  6420-CDH60-0SA-0008
  8
 • Wydział Fizyki

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Fizyki:
  mgr Agnieszka Pisarek, adres e-mail: agnieszka.pisarek@pw.edu.pl

  Przydział do nowych grup utworzonych po teście diagnostycznym będzie widoczny w systemie USOSweb 17.02.2023.

 • Wydział Geodezji i Kartografii

  Koordynator SJO ds. współpracy z wydziałem Geodezji i Kartografii:
  mgr Michał Okólski, adres e-mail: michal.okolski@pw.edu.pl

  4 semestr – kontynuacja grup przed B2

  GiK

  Zajęcia będą odbywać się w środy w godz. 12:15-13:45 i w czwartki w godz. 10:15-11:45.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2022/2023 Semestr letni 2022/2023 Kod USOS Nr grupy
  M8/9
  mgr E. Furyk

  M10*/11*
  mgr E. Furyk

  6420-GGH60-0SA-0008 6
 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem IBHiIŚ:
  mgr Marcin Kwieciński adres e-mail: marcin.kwiecinski@pw.edu.pl

  Kontynuacja zajęć przed B2 – Grupy M12/M13 (COWIG+BG) zajęcia środy i piątki w godzinach 8:30-10:00

  Kontynuacja zajęć przed B2 Grupa M12/M13 (ISIW+OŚ) zajęcia środy i piątki w godzinach 10:15-11:45

  Kontynuacja zajęć przed B2 Grupa M8/M9 zajęcia w środy i piątki w godzinach 8:30-10:00

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli w pliku poniżej.

 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem na wydziale ICHiP:
  mgr Katarzyna Kaliszewska, adres e-mail: katarzyna.kaliszewska@pw.edu.pl

  Przydział do nowych grup utworzonych po teście diagnostycznym będzie widoczny w systemie USOSweb 17.02.2023.

 • Wydział Inżynierii Lądowej

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Inżynierii Lądowej:
  mgr Jan Szandomirski, adres e-mail: jan.szandomirski@pw.edu.pl

  IV semestr – kontynuacja grup przed B2

  Zajęcia będą odbywać się w następujących godzinach: dla grupy M8/9 pon. 12:15 – 13:45, śr. 8:30 – 10:00; dla grupy M12/13 mgr Aleksandry Januszewskiej pon. 12:15 – 13:45, śr. 10:15 – 11:45; dla grupy M12/13 mgr Jana Szandomirskiego pon. 14:15 – 15:45, śr. 10:15 – 11:45.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2022/2023 Semestr letni 2022/2023 Kod USOS Nr grupy
  M6/7
  mgr B. Stus

  M8/9
  mgr J. Szandomirski

  6420-89H60-0SA-0006 2
  M10/11
  mgr J. Szandomirski

  M12/13
  mgr J. Szandomirski

  Proszone są o zapisanie się osoby z grupy mgr. J. Szandomirskiego
  oraz następujące osoby z grupy mgr Aleksandry Januszewskiej: 319807, 319832, 319823, 319824, 319706, 319762, 31980.

  6420-CDH60-0SA-0008 9
  M10/11
  mgr A. Januszewska

  M12/13
  mgr A. Januszewska

  Osoby z grup mgr A. Januszewskiej oprócz osób skierowanych do grupy mgr. J. Szandomirskiego.

  6420-CDH60-0SA-0008 10
 • Wydział Inżynierii Materiałowej

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Inżynierii Materiałowej:
  mgr Beata Burzec, adres e-mail: beata.burzec@pw.edu.pl

  Przydział do nowych grup utworzonych po teście diagnostycznym będzie widoczny w systemie USOSweb 17.02.2023.

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu: we wtorek godz. 13:00-14:30 i w piątek godz. 12:15-13:45.

  Gr 1- M10/11- mgr Agnieszka Tomaszkiewicz, wtorek sala 305, piątek sala 305

  Gr 2 -M10/11- mgr Arkadiusz Żygadło, wtorek sala 315, piątek sala 101

 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych:
  mgr Agnieszka Pisarek, adres e-mail: agnieszka.pisarek@pw.edu.pl

  Przydział do nowych grup utworzonych po teście diagnostycznym będzie widoczny w systemie USOSweb 17.02.2023.

 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem MEiL:
  mgr Dorota Chromińska, adres e-mail: dorota.chrominska@pw.edu.pl

  Przydział do nowych grup utworzonych po teście diagnostycznym będzie widoczny w systemie USOSweb 17.02.2023.

 • Wydział Mechaniczny Technologiczny

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Mechanicznym Technologicznym:
  mgr Arkadiusz Żygadło, adres e-mail: arkadiusz.zygadlo@pw.edu.pl

  Zajęcia będą odbywać się poniedziałek 8.30-10.00 oraz czwartek 8.30-10.00.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2022/2023 Semestr letni 2022/2023 Kod USOS Nr grupy
  (w poprzednim semestrze 8:00-10:00)

  M8/9
  mgr M. Lokwenc

  M10*/11*
  mgr M. Lokwenc

  6420-GGH60-0SA-0006

  4
  (w poprzednim semestrze 10:00-12:00)

  M8/9
  mgr M. Lokwenc

  M10*/11*
  mgr B. Burzec

  6420-GGH60-0SA-0006

  5
 • Wydział Mechatroniki

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Mechatroniki:
  mgr Magdalena Lokwenc, adres e-mail: magdalena.lokwenc@pw.edu.pl

  Rozpoczęcie zajęć stacjonarnych: 28 lutego 2022 (wtorek)

  Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu B2 będą odbywać się dwa razy w tygodniu we wtorki w godz. 10:15-11:45w piątki w godz. 8:30-10:00.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2022/2023 Semestr letni 2022/2023 Kod USOS Nr grupy
  M6/7
  mgr M. Lokwenc

  M8/9
  mgr M. Lokwenc

  6420-89H60-0SA-0006 3
  M10/11
  mgr A. Dąbrowska

  M12/13
  mgr A. Dąbrowska

  6420-CDH60-0SA-0008 11
  M10/11
  mgr E. Drowanowska

  M12/13
  mgr E. Drowanowska

  6420-CDH60-0SA-0008 12
  M10/11
  mgr J. Teodorowicz

  M12/13
  mgr A. Feliński

  6420-CDH60-0SA-0008 13
  M10/11
  mgr A. Tomaszkiewicz

  M12/13
  dr A. Filipowicz

  6420-CDH60-0SA-0008 14

  Grupa mgr Arkadiusza Żygadło:

  • studenci z indeksami o numerach: 323082, 321311, 321328

  w semestrze letnim będą mieli zajęcia z mgr Adamem Felińskim.

  • studenci z indeksami o numerach: 321321

  w semestrze letnim będą mieli zajęcia z mgr Anną Dąbrowską.

 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem SiMR:
  mgr Katarzyna Smarzyk, adres e-mail: katarzyna.smarzyk@pw.edu.pl

  IV semestr– kontynuacja grup przed B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w środy i piątki w paśmie 10.00-14.00.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej.

  Semestr zimowy 2022/2023 Semestr letni 2022/2023 Kod USOS Nr grupy
  M6/7
  mgr A. Tomaszkiewicz

  M8/M9
  mgr A. Tomaszkiewicz

  6420-89H60-0SA-0006 1

  M10/11
  dr A. Filipowicz

  M12/M13
  dr A. Filipowicz

  6420-CDH60-0SA-0008 2

  M10/11
  mgr A. Dąbrowska

  M12/M13
  mgr A. Dąbrowska

  6420-CDH60-0SA-0008 3

  M10/11
  mgr K. Smarzyk

  M12/13
  mgr K. Smarzyk

  6420-CDH60-0SA-0008 4
 • Wydział Transportu

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Transportu:
  mgr Ewa Kubisz, adres e-mail: ewa.kubisz@pw.edu.pl

 • Wydział Zarządzania

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Zarządzania:
  mgr Jerzy Teodorowicz, adres e-mail: jerzy.teodorowicz@pw.edu.pl

  Informacja dla studentów II roku studiów stacjonarnych

  Semestr rozpoczyna się dnia 20.02.2023.

  W pierwszym tygodniu każda grupa otrzyma informacje o lektoracie oraz materiały do pracy samodzielnej. Zajęcia stacjonarne rozpoczną się od 27 lutego.

  Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych

  Zajęcia dla Inżynierii Zarządzania odbywać się będą w poniedziałki 10.15-11.45 oraz w środy 8:30-10:00.

  Zajęcia dla Zarządzania Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej odbywać się będą we wtorki 10:15-11:45 oraz w piątki 10:15-11:45.

  Zajęcia dla Zarządzania odbywać się będą we wtorki 8:30-10:00 oraz w czwartki 8:30-10:00.

Poniżej przedstawione są informacje dla studentów studiów II stopnia poszczególnych wydziałów.