Semestr letni 2023/2024

Poniżej przedstawione są informacje dla studentów studiów I stopnia poszczególnych wydziałów.

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Administracji i Nauk Społecznych:
  mgr Anita Pawłowska, adres e-mail: anita.pawlowska@pw.edu.pl

  II semestr – nowe grupy przygotowujące do egzaminu B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – poniedziałki od 8:30 do 10:00 oraz w piątki od 8:30 do 10:00.

  Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 16.02.2024.

 • Wydział Architektury

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Architektury:
  mgr Adam Stankiewicz, adres e-mail: adam.stankiewicz@pw.edu.pl

  II semestr – nowe grupy przygotowujące do egzaminu B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w środy od 8:30 do 10:00 oraz w piątki od 10:15 do 11:45.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej od 16.02.2024.

  Semestr zimowy 2023/2024 Semestr letni 2023/2024 Kod USOS Nr grupy
  mgr K. Kaliszewska
  mgr A. Stankiewicz

  mgr A. Stankiewicz

  6420-BBH60-0SA-0008 1
 • Wydział Chemiczny

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Chemicznym:
  mgr Aleksandra Januszewska, adres e-mail: aleksandra.januszewska@pw.edu.pl

  II semestr – nowe grupy przygotowujące do egzaminu B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – we wtorki od 10:15 do 11:45 oraz w czwartki od 8:30 do 10:00.

  Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 16.02.2024.

 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem EiTI:
  mgr Anna Zabrocka, adres e-mail: anna.zabrocka@pw.edu.pl

  II semestr – nowe grupy przygotowujące do egzaminu B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu:

  • Dla studentów Informatyki oraz Automatyki i Robotyki w poniedziałki 10:15-11:45 i we wtorki 10:15-11:45.
  • Dla studentów Elektroniki i Telekomunikacji we wtorki 8:30-10:00 i w środy 10:15-11:45.
  • Dla studentów Cyberbezpieczeństwa w poniedziałki 10:15-11:455 i we wtorki 8:30-10:00.

  Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 16.02.2024.

  IV semestr – kontynuacja grup przed egzaminem B2

  Studenci Inżynierii Biomedycznej i Inżynierii Internetu Rzeczy, którzy uczęszczali na zajęcia do grup na innych wydziałach, samodzielnie rejestrują się do grup w USOS od 16.02.2024.

  Rejestrują się Państwo do grup według tabeli znajdującej się w zakładce wydziału, na którym uczęszczaliście na zajęcia.

   

 • Wydział Elektryczny

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Elektrycznym:
  mgr Dorota Żmijewska, adres e-mail: dorota.zmijewska@pw.edu.pl

  IV semestr– kontynuacja grup przed B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu:

  Automatyka i Robotyka Stosowana oraz Informatyka Stosowana:

  • wtorek 10-12
  • środa 10-12

  Elektrotechnika oraz Elektromobilność:

  • środa 8-10
  • piątek 10-12

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej od 16.02.2024.

  A – Elektrotechnika i Elektromobilność

  Semestr zimowy 2023/2024 Semestr letni 2023/2024 Kod USOS Nr grupy
  M10 AB mgr M. Potts

  M11 AB mgr M. Potts

  6420-BBH60-0SA-0008 16
  M10 AB mgr A. Januszewska

  M11 AB mgr M. Kulińska-Trigonidi

  6420-BBH60-0SA-0008 17

  B – Automatyka i Robotyka Stosowana oraz Informatyka Stosowana

  Semestr zimowy 2023/2024 Semestr letni 2023/2024 Kod USOS Nr grupy
  M10 AB mgr M. Kulińska-Trigonidi

  M11 AB lic. J. Bańkowska

  6420-BBH60-0SA-0008 18
  M10 AB mgr M. Witczak

  M11 AB mgr M. Witczak

  6420-BBH60-0SA-0008 19
 • Wydział Fizyki

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Fizyki:
  mgr Agnieszka Pisarek, adres e-mail: agnieszka.pisarek@pw.edu.pl

  II semestr – nowe grupy przygotowujące do egzaminu B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – poniedziałek 12:15 i środa 8:30.

  Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 16.02.2024.

 • Wydział Geodezji i Kartografii

  Koordynator SJO ds. współpracy z wydziałem Geodezji i Kartografii:
  mgr Michał Okólski, adres e-mail: michal.okolski@pw.edu.pl

  2 semestr – nowe grupy przygotowujące do egzaminu B2 Acert

  Geodezja i Kartografia

  Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki w godz. 12:15-13:45 i we wtorki w godz. 8:30-10:00.

  Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 16.02.2024.

  Gospodarka Przestrzenna/Geoinformatyka

  Zajęcia będą odbywać się we wtorki i czwartki w godz. 14:15-15:45

  Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 16.02.2024.

 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem IBHiIŚ:
  mgr Marcin Kwieciński adres e-mail: marcin.kwiecinski@pw.edu.pl

  Kontynuacja zajęć przed B2 – Grupy M11AB (COWIG) zajęcia środy i piątki w godzinach 8:30-10:00

  Kontynuacja zajęć przed B2 Grupy M11AB (ISIW+OŚ) zajęcia środy i piątki w godzinach 10:15-11:45

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej od 16.02.2024. Bardzo prosimy o przestrzeganie rejestracji według tabeli.

  Semestr letni 2023/2024 Studenci o numerach
  indeksów:
  Kod USOS Nr grupy
  M11 AB mgr M. Kwieciński
  grupa A (COWIG)

  320306, 326899, 326904, 326910,
  326914, 326930, 326939, 326966,
  326982, 327018, 327026, 327039,
  327050, 327076, 327082, 327083,
  327106 327118

  6420-BBH60-0SA-0008 2
  M11 AB mgr K. Kaliszewska
  grupa B (COWIG)

  326895, 326898, 326921, 326955,
  326958, 326963, 326979, 326984,
  326996, 327010, 327037, 327059,
  327066, 327068, 327079, 327111,
  330073

  6420-BBH60-0SA-0008 3
  M11 AB mgr M. Kwieciński
  grupa C (ISIW + OŚ)

  285952, 326907, 326948, 326970,
  326991, 327008, 327013, 327020,
  327027, 327031, 327045, 327061,
  327127, 327128

  6420-BBH60-0SA-0008 4
  grupa D (ISIW + OŚ)

  322424, 326858, 326944, 326950,
  327009, 327042, 327047, 327064,
  327088, 327098, 327104, 327130,
  327136, 327142

  6420-BBH60-0SA-0008 5

   

 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem na wydziale ICHiP:
  mgr Katarzyna Kaliszewska, adres e-mail: katarzyna.kaliszewska@pw.edu.pl

  II semestr – nowe grupy przygotowujące do egzaminu B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki od 16:15 do 17:45 oraz w środy od 8:30 do 10:00.

  Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 16.02.2024.

 • Wydział Inżynierii Lądowej

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Inżynierii Lądowej:
  mgr Jan Szandomirski, adres e-mail: jan.szandomirski@pw.edu.pl

  IV semestr – kontynuacja grup przed B2

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej od 16.02.2024.

  Semestr zimowy 2023/2024 Semestr letni 2023/2024 Kod USOS Nr grupy
  M10A/10B mgr J. Mirowska

  M11A/11B mgr J. Szandomirski

  pon. 12:15-13:45
  śr. 8:30-10:00

  6420-BBH60-0SA-0008 13
  M10A/10B

  mgr A. Malinowska
  mgr K. Kaliszewska

  M11A/11B mgr D. Chromińska

  pon. 14:15-15:45
  śr. 10:15-11:45

  6420-BBH60-0SA-0008 14
  M10A/10B mgr J. Szandomirski

  M11A/11B mgr J. Szandomirski

  pon. 14:15-15:45
  śr. 10:15-11:45

  6420-BBH60-0SA-0008 15
 • Wydział Inżynierii Materiałowej

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Inżynierii Materiałowej:
  mgr Beata Burzec, adres e-mail: beata.burzec@pw.edu.pl

  II semestr – nowe grupy przygotowujące do egzaminu B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu:

  • Grupa M10A/B
   • wtorek- godz.13:15-14:45, sala 314
   • piątek – godz.12:15-13:45, sala 305
  • Grupa M12E/13E
   • wtorek- godz.13:15-14:45, sala 306
   • piątek – godz.12:15-13:45, sala 101

  Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 16.02.2024.

 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych:
  mgr Agnieszka Pisarek, adres e-mail: agnieszka.pisarek@pw.edu.pl

  II semestr – nowe grupy przygotowujące do egzaminu B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – środa 8:30 i czwartek 14:15.

  Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 16.02.2024.

 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem MEiL:
  mgr Barbara Szadkowska-Sęk, adres e-mail: barbara.sek@pw.edu.pl

  IV semestr – nowe grupy przygotowujące do egzaminu B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – wtorki o 8:30-10:00 i piątki o 12:15-13:45.

  Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 16.02.2024.

 • Wydział Mechaniczny Technologiczny

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Mechanicznym Technologicznym:
  mgr Arkadiusz Żygadło, adres e-mail: arkadiusz.zygadlo@pw.edu.pl

  II semestr – nowe grupy przygotowujące do egzaminu B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i w czwartki.

  Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 16.02.2024.

 • Wydział Mechatroniki

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Mechatroniki:
  mgr Magdalena Lokwenc, adres e-mail: magdalena.lokwenc@pw.edu.pl

  Rozpoczęcie zajęć: 27.02.2024

  Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu B2 będą odbywać się dwa razy w tygodniu – we wtorki w godz. 10:00-12:00 i w piątki w godz. 8:00-10:00.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej od 16.02.2024.

  Semestr zimowy 2023/2024 Semestr letni 2023/2024 Kod USOS Nr grupy
  M10A/B mgr E. Drowanowska

  M11A/B dr A. Filipowicz

  6420-BBH60-0SA-0008 20
  M10A/B mgr A. Dąbrowska

  M11A/B dr A. Filipowicz

  6420-BBH60-0SA-0008 20
  M10A/B mgr J. Teodorowicz

  M11A/B mgr A. Feliński

  6420-BBH60-0SA-0008 21
  M10A/B mgr A. Żygadło

  M11A/B mgr A. Feliński

  6420-BBH60-0SA-0008 21

 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem SiMR:
  mgr Katarzyna Smarzyk, adres e-mail: katarzyna.smarzyk@pw.edu.pl

  IV semestr – kontynuacja grup przed egzaminem B2

  Zajęcia będą odbywać się w środy w godz. 10-12 i w piątki w godz. 8-10.

  Student samodzielnie rejestruje się w USOSweb do grupy wg tabeli poniżej od 16.02.2024.

  Semestr zimowy 2023/2024 Semestr letni 2023/2024 Kod USOS Nr grupy
  dr A. Filipowicz
  (obie grupy)

  dr A. Filipowicz

  środa 10-12, s. 2.12
  piątek 10-12, s. 2.12

  6420-BBH60-0SA-0008 10
  mgr A. Dąbrowska
  (+ student 32084
  z grupy dr A. Filipowicz)

  mgr A. Tomaszkiewicz

  środa 10-12, s. 2.19
  piątek 10-12, s. 3.14

  6420-BBH60-0SA-0008 11
  mgr B. Burzec / mgr N. Janota

  mgr E. Janas
  (+ student 310917
  z grupy dr A. Filipowicz)

  mgr E. Fronc

  środa 10-12, s. 3.11
  piątek 10-12, s. 3.11

  6420-BBH60-0SA-0008 12
 • Wydział Transportu

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Transportu:
  mgr Zofia Prokopek, adres e-mail: zofia.prokopek@pw.edu.pl

  II semestr – nowe grupy przygotowujące do egzaminu B2

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – wtorki i piątki godz. 10:15 do 11:45. Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 16.02.2024.

  Student samodzielnie rejestruje się do grup wg tabeli poniżej w USOSweb od 16.02.2024.

  Semestr zimowy 2023/2024 Semestr letni 2023/2024 Kod USOS Nr grupy
  mgr Jan Szandomirski mgr Jan Szandomirski 6420-BBH60-0SA-0008 6
  mgr inż. Anna Malinowska

  mgr Anna Soczówka

  6420-BBH60-0SA-0008 7
  mgr Paulina Błaszczak

  mgr Aleksandra Januszewska

  6420-BBH60-0SA-0008 8
  mgr Zofia Prokopek

  mgr Zofia Prokopek

  328173, 328172 – proszę zapisać się
  do mgr. Jana Szandomirskiego

  6420-BBH60-0SA-0008 9
 • Wydział Zarządzania

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Zarządzania:
  mgr Jerzy Teodorowicz, adres e-mail: jerzy.teodorowicz@pw.edu.pl

  II semestr – nowe grupy przygotowujące do egzaminu B2 (Inżynieria Zarządzania)

  Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – poniedziałek w godz. 10-12 i środa w godz 8-10.

  II semestr – nowe grupy przygotowujące do egzaminu B2 (Zarządzanie)

  Zajęcia będą odbywać się we wtorek w godz. 8-10 i w czwartek w godz. 8-10

  Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 16.02.2024.