DYREKTOR STUDIUM
mgr Lucyna Skwarko

ZASTĘPCA DYREKTORA STUDIUM
mgr Mirosława Anna Wojtaś

ZASTĘPCA DYREKTORA STUDIUM
mgr Piotr Czarnecki

Dyżury Kierownictwa w sesji jesiennej roku akademickiego 2019/2020 odbędą się w dniach: 4.09, 7.09, 14.09 w godzinach 12:00-14:00 w aplikacji MS Teams.

W aplikacji MS Teams należy wybrać z lewego panelu bocznego opcję Czat, a następnie wprowadzić imię i nazwisko kierownika. Jeśli chcą się Państwo połączyć głosowo, należy najechać na inicjały i kliknąć słuchawkę. 

Możliwy jest również kontakt drogą mailową.