W zakładce Na bieżąco znajdują się informacje o zapisach na egzaminy organizowane przez SJO PW 3 razy w roku kalendarzowym (w sesjach zimowej, letniej i jesiennej). W ogłoszeniach można znaleźć procedury uczestnictwa w egzaminach w danej sesji egzaminacyjnej, najważniejsze dla studenta terminy, w tym rejestracji na egzaminy pisemne i ustne w systemie USOSweb.

Stale aktualizowane są też informacje o dyżurach kierownictwa, lektorów oraz Komisji Egzaminacyjnej w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej (SJO PW). W ogłoszeniach o dyżurach lektorów znajdują się również adnotacje o przynależności lektora do jednego z zespołów.

Każdy z 18 wydziałów Politechniki Warszawskiej ma wyznaczonego przez SJO PW koordynatora ds. współpracy z wydziałem. 

Przed rozpoczęciem zajęć językowych w SJO PW studenci zobowiązani są do wypełnienia testu diagnostycznego na platformie Moodle. Na stronie internetowej podajemy terminy, w których należy zalogować się na platformie Moodle i rozwiązać test diagnostyczny.