Egzamin B2 dla studentów studiów niestacjonarnych jest przeprowadzany w jednym terminie dla studentów wszystkich wydziałów. Informacja o dacie egzaminu jest podawana na stronie internetowej w aktualnościach.

Egzamin pisemny jest organizowany trzy razy w każdym roku akademickim – w semestrze zimowym,
letnim i w sesji wrześniowej.