Biuro Tłumaczeń SJO PW oferuje pracownikom tłumaczenia i korekty tekstów. 

Koordynator Biura Tłumaczeń: mgr Anna Król, starszy asystent dydaktyczny języka angielskiego

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z Biurem Tłumaczeń, prosimy o kontakt na adres: sjo@pw.edu.pl. W wiadomości oprócz materiału do tłumaczenia/korekty, proszę podać przybliżony oczekiwany czas realizacji.

Płatności są rozliczane między jednostkami wyłącznie na podstawie noty wewnętrznej wystawionej przez SJO.