Sesja letnia 2023/2024 Summer examination session 2023/2024


Author:
logo
SJO PW

Sesja letnia 2023/2024

Summer examination session 2023/2024

 • Egzamin B2 ACERT

  Terminy zapisów

  Zapisy – część pisemna:

  • od 15.04.2024 do 17.05.2024 do godz. 23:59

  Zapisy odbędą się przez USOSweb: Dla studentów -> Rejestracja -> Rejestracja na przedmioty

  UWAGA: Studenci, którzy zaliczyli już część pisemną egzaminu B2, a w tej sesji chcą przystąpić do egzaminu ustnego, zobowiązani są zadeklarować egzamin B2 w bieżącej sesji egzaminacyjnej. W tym celu, w terminie zapisów na część pisemną egzaminu B2, w systemie USOS należy wybrać grupę nr 3.

  Zapisy – część ustna:

  • od 20.06.2024 godz. 9:00 do 21.06.2024 do godz. 14:00

  Zapisy odbędą się przez USOSweb: Dla studentów -> Rejestracja -> Rejestracja na egzaminy

  Bez deklaracji egzaminu zapisanie się na część ustną będzie niemożliwe.

  Terminy egzaminu

  Termin egzaminu – część pisemna:

  • 17.06.2024
   • I tura – godz. 9:00-11:00
   • II tura – godz. 12:00-14:00

  Wyniki będą dostępne w systemie USOSweb 19.06.2024 o godz. 14:00.

  Podczas Dyżuru Komisji Egzaminacyjnej będzie można obejrzeć prace egzaminacyjne.

  Termin egzaminu – część ustna:

  • 25.06.2024 (wtorek), godz. 9:00-16:00
  • 26.06.2024 (środa), godz. 9:00-16:00 
  • 27.06.2024 (czwartek), godz. 9:00-12:00 

  Część ustna odbędzie się online w aplikacji MS Teams.

  Pozostałe informacje

  Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu w nadchodzącej sesji znajdują się na stronie Egzamin B2 ACERT w sesji letniej 2023/2024.

 • C1 Academic Exam

  Registration

  Registration for the written part:

  • 15.04.2024 – 17.05.2024

  Registration for the exams via USOSweb system: Student’s section -> Registrations -> Registrations for courses

  Registration for the oral part:

  • 20.06.2024 (9:00) – 21.06.2024 (14:00)

  Registration for the exams via USOSweb system: Student’s section -> Registrations -> Registrations for exams

  Exam dates

  Written part:

  • 17.06.2024 (12:00 pm), duration 135 min.

  During the Directors’ consultations students will be able to view their examination papers.

  The oral part (MS Teams):

  • 25.06.2024 (12:00-16:00)
  • 26.06.2024 (12:00-16:00)

  Information

  You can find more info on the website C1 Exam in Academic English.

 • Egzamin B2 dla studentów studiów niestacjonarnych

  Terminy zapisów

  Zapisy – część pisemna:

  • 15.04.2024 – 17.05.2024

  Terminy egzaminu

  Terminy egzaminu – część pisemna:

  • 09.06.2024, godz. 8:30-10:30 (czas trwania – 120 minut) – Wydział Elektryczny, Geodezji i Kartografii, Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Inżynierii Lądowej
  • 15.06.2024, godz. 8:30-10:30 (czas trwania – 120 minut) – Wydział Zarządzania

  Pozostałe informacje

  Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu w nadchodzącej sesji znajdują się na stronie Egzamin B2 dla studentów studiów niestacjonarnych.