1. Konsultacje językowe obejmują wyłącznie sprawy, związane z działalnością pracowników na rzecz Politechniki Warszawskiej.
 2. Konsultacje językowe są prowadzone z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
 3. Konsultacje z języka angielskiego są prowadzone dwa razy w tygodniu po 90 minut.
 4. Konsultacje z języka niemieckiego i rosyjskiego po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania na adres sjo@pw.edu.pl.
 5. Czas trwania pojedynczych konsultacji dla danego pracownika Uczelni powinien być ograniczony do 30 minut.
 6. Konsultacje mogą odbywać się za pomocą aplikacji MS Teams.
 7. Konsultacje obejmują:
  • Przeczytanie tekstu publikacji (do 5 stron) pod kątem poprawności gramatycznej. Tekst można również przesłać wcześniej mailem do osób prowadzących konsultacje i omówić poprawki na spotkaniu.
  • Sprawdzenie prezentacji pod kątem poprawności gramatycznej.
  • Wysłuchanie prezentacji.
  • Weryfikacja tłumaczenia krótkich tekstów (do 1⁄2 strony) nie zawierających słownictwa specjalistycznego.
  • Konsultacje językowe dla osób prowadzących zajęcia w języku obcym.
  • Konsultacje przed egzaminem z języka obcego w związku z egzaminem doktorskim (uwaga: konsultantem nie może być osoba przeprowadzająca egzaminy doktorskie na danym Wydziale).
 8. Konsultacje nie obejmują:
  • Tłumaczenia tekstów specjalistycznych (tym zajmuje się odpłatnie Zespół ds. tłumaczeń w SJO).
  • Nauki języka (w tym celu SJO organizuje zajęcia dla pracowników naukowo- dydaktycznych oraz administracji).
 9. Konsultant wypełnia formularz konsultacji, na którym osoba konsultowana składa swój podpis.
 10. Po konsultacji zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety i odesłanie jej na adres sjo@pw.edu.pl
 11. Konsultacje językowe są dla pracowników Uczelni nieodpłatne.

Terminy konsultacji z języka angielskiego dla pracowników PW

Semestr zimowy 2023/2024

KonsultantAdres e-mailTermin konsultacjiMiejsce
mgr Dorota Chromińskadorota.chrominska@pw.edu.plwtorek, godz. 12:15-13:45

Konsultacje w dn. 23.01.2024 odbędą się online.
pok. 405/1, Gmach Główny
mgr Anna Królanna.krol@pw.edu.plśroda, godz. 10:00-11:30pok. 418, Gmach Główny