SJO informuje, iż posiadane dane osobowe studentów są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia działalności dydaktycznej…


Author:
logo
SJO PW

SJO informuje, iż posiadane dane osobowe studentów są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia działalności dydaktycznej i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Student ma prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania. Prawo do usunięcia danych jest ograniczone uczestnictwem w kursie. Usunięcie danych uniemożliwia uczestnictwo w kursie.