Dyżury członków Komisji Egzaminacyjnej, którzy mogą dokonać zaliczenia Egzaminu B2 na podstawie certyfikatów z poniższej listy,  można znaleźć tutaj oraz na tablicach ogłoszeniowych przy Dziale ds. Studenckich (pok. 419 Gmach Główny).

Uznanie innych, niewymienionych poniżej certyfikatów/egzaminów, wymaga zgody Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej – mgr. Piotra Czarneckiego lub Dyrektora SJO, lub Zastępcy Dyrektora SJO.