Zaliczenia egzaminu B2 na podstawie jednego z certyfikatów z listy poniżej mogą dokonać członkowie Komisji Egzaminacyjnej. Na stronie Dyżury Komisji Egzaminacyjnej znajdują się aktualne terminy.

Uznanie innych, niewymienionych poniżej certyfikatów/egzaminów, wymaga zgody Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej – mgr. Piotra Czarneckiego lub Dyrektora SJO, lub Zastępcy Dyrektora SJO.