Semestr letni 2020/2021

Uwaga

Student może zapisać się w danym semestrze na jeden lektorat 60-godzinny (zajęcia 2x w tygodniu) lub na 2 lektoraty 30-godzinne (każde zajęcia 1x w tygodniu).

Niezastosowanie się do powyższych zasad zapisów będzie skutkować skreśleniem z ponadwymiarowych lektoratów.

Początek zajęć w semestrze letnim 2020/2021

1 marca 2021

Zapisy na:

 • Lektoraty przygotowujące do egzaminu B2 z języka angielskiego

  Studenci rozpoczynający pierwszy semestr nauki języka w SJO PW:

  Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 24.02.2021.

  Studenci kontynuujący zajęcia przygotowujące do egzaminu B2:

  Zapisy w systemie USOSweb w dniach 19.02.2021 – 26.02.2021.

  Dodatkowe informacje dotyczące zapisów do grup przygotowujących do egzaminu B2 będą dostępne od 15.02.2021 na stronie  Grupy wydziałowe.

 • Lektoraty tematyczne po egzaminie B2

  Termin zapisów: od 18.02.2021 godz. 6:30 do 25.02.2021

  Oferta będzie dostępna od 2.02.2021 na stronie Oferta przedmiotowa.

  UWAGA: Zapisy odbędą się w systemie USOSweb.

 • Lektoraty z języków: niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski, japoński, chiński, szwedzki

  Termin zapisów: od 18.02.2021 godz. 6:30 do 25.02.2021

  Oferta będzie dostępna od 2.02.2021 na stronie Oferta przedmiotowa.

  Testy diagnostyczne:

 • Lektoraty z języka polskiego dla studentów międzynarodowych

  Termin zapisów: od 22.02.2021

  Link do zapisów

  Więcej informacji dostępnych na stronie Classes of Polish.

 • Lektoraty z języka specjalistycznego B2+ na studiach magisterskich – studia stacjonarne

  Informacja dotyczy wydziałów:

  • Wydział Elektryczny
  • Wydział Transportu
  • Wydział Inżynierii Produkcji
  • Wydział Inżynierii Materiałowej
  • Wydział Mechatroniki

  Zapisy odbędą się w dniach od 22.02 do 26.02.2021 przez system USOSweb.

  Informacja o zapisach dla poszczególnych wydziałów studiów II stopnia znajduje się na stronie: https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski

 • Lektoraty z języka specjalistycznego B2+ na studiach magisterskich – studia niestacjonarne

  Informacja dotyczy wydziałów:

  • Wydział Geodezji i Kartografii
  • Wydział Inżynierii Produkcji

  Zapisy odbędą się w dniach od 22.02 do 26.02.2021 przez system USOS.

  Informacja o zapisach dla poszczególnych wydziałów studiów II stopnia znajduje się na stronie: https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski

   

 • Lektoraty dla doktorantów

  Nauka języków obcych na studiach doktoranckich odbywa się w dwóch wariantach:

  1. Grupy doktoranckie z języka angielskiego.

  Lektor Dzień Godzina Poziom Uwagi kod USOS
  dr Tobiasz Cwynar piątek 14:15-15:45 C1 międzywydziałowa
  mgr Bożena Przybyła środa 16:30-18:00 C1 Academic Writing międzywydziałowa 6420-00H30-0SA-0009
  dr Magdalena Walenta środa 14:00-15:30 C1 dla wydziału Architektury

  2. Doktoranci mogą też dołączyć do grup studenckich.

  • język angielski;
   Zajęcia z języka technicznego, najczęściej przeznaczone dla konkretnego wydziału oraz lektoraty ogólne na poziomie powyżej B2.
  • języki inne niż angielski.

  Oferta będzie dostępna od 12.02.2021 na stronie Oferta przedmiotowa.

  ZAPISY

  Aby zarejestrować się na wybrany kurs należy:

  • Z przedstawionej powyżej oferty należy wybrać interesujący lektorat, a następnie wypełnić kartę zgłoszenia.

  TERMIN ZAPISÓW

  Zgłoszenia są przyjmowane od 15.02.2021 do 25.02.2021.

  UWAGA:

  Przypominamy, iż warunkiem uczęszczania doktoranta na zajęcia nieodpłatnie jest dostarczenie (w terminie zapisów) zlecenia z podpisem i pieczątką od swojego Kierownika Studium Doktoranckiego lub Dziekana Wydziału.

 • Lektoraty dla studentów studiów niestacjonarnych

  Początek zajęć

  • Wydział MEiL: 26.02.2021
  • Pozostałe wydziały: 27.02.2021

  Studenci rozpoczynający pierwszy semestr nauki języka w SJO PW:
  Informacja o przydziale do grup będzie widoczna w systemie USOSweb bez konieczności rejestracji na zajęcia.

  Zapisy dla studentów kontynuujących naukę:

  • Wydział Transportu: od 15.02.2021 do 19.02.2021
  • Pozostałe wydziały: od 16.02.2021 do 23.02.2021

  Zapisy odbędą się przez system USOSweb.

  Jak zapisać się na lektorat?

  • Zaloguj się do systemu USOSweb PW i przejdź do opcji DLA STUDENTA.
  • Przejdź do REJESTRACJI.
  • Wybierz: Rejestrację na lektoraty – poziom B1-B2.
  • Po przejściu do rejestracji należy wybrać grupę (wykaz kodów grup w planie zajęć).
  • „Podepnij” przedmiot pod program studiów oraz pod bieżący etap studiów.

  Koordynator ds. studiów niestacjonarnych: mgr Iwona Kucharzyszyn, adres e-mail: iwona.kucharzyszyn@pw.edu.pl 

  Kontakt w sprawie problemów technicznych związanych z zapisami w systemie USOSweb: mgr Mirosława Ropelewska, adres e-mail: miroslawa.ropelewska@pw.edu.pl

Informacje o lektoratach nieutworzonych

Od 23 lutego 2021

Ostateczne zamknięcie zapisów na zajęcia językowe

26 lutego 2021