Semestr letni 2022/2023

Spotkanie informacyjne dotyczące zapisów na zajęcia językowe w semestrze letnim 2022/2023 odbyło się 15.02.2023. Poniżej znajduje się prezentacja ze spotkania.

FAQ

Zapisy na zajęcia w pytaniach i odpowiedziach – FAQ – zapisy.

Uwaga

Student może zapisać się w danym semestrze na jeden lektorat 60-godzinny (zajęcia 2x w tygodniu) lub na 2 lektoraty 30-godzinne (każde zajęcia 1x w tygodniu).

Niezastosowanie się do powyższych zasad zapisów będzie skutkować skreśleniem z ponadwymiarowych lektoratów.

Początek zajęć w semestrze letnim 2022/2023

27.02.2023

Zapisy na:

 • Lektoraty przygotowujące do egzaminu B2 z języka angielskiego

  Studenci rozpoczynający pierwszy semestr nauki języka w SJO PW:

  Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 17.02.2023.

  Studenci kontynuujący zajęcia przygotowujące do egzaminu B2:

  Zapisy w systemie USOSweb w dniach: od 16.02.2023 do 27.02.2023.

  Dodatkowe informacje dotyczące zapisów do grup przygotowujących do egzaminu B2 będą dostępne od 13.02.2023 na stronie  Grupy wydziałowe.

 • Lektoraty tematyczne po egzaminie B2

  Termin zapisów:  17.02.2023 (od godz. 7:30) – 27.02.2023

  Oferta jest dostępna na stronie Oferta przedmiotowa.

  UWAGA: Zapisy odbędą się w systemie USOSweb.

 • Lektoraty z języków: niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski, japoński, chiński, koreański

  Termin zapisów:  17.02.2023 (od godz. 7:30) – 27.02.2023

  Oferta jest dostępna na stronie Oferta przedmiotowa.

  Testy diagnostyczne:

 • Lektoraty z języka polskiego dla studentów międzynarodowych

  Termin zapisów:  16.02.2023 – 27.02.2023

  Zapisy odbędą się w systemie USOSweb.

  Więcej informacji dostępnych na stronie Classes of Polish.

 • Lektoraty z języka specjalistycznego B2+ na studiach magisterskich – studia stacjonarne

  Informacja dotyczy wydziałów:

  • Wydział Geodezji i Kartografii
  • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
  • Wydział Mechatroniki
  • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

  Zapisy odbędą się w dniach od 21.02.2023 do 2.03.2023 przez system USOSweb.

  Informacja o zapisach dla poszczególnych wydziałów studiów II stopnia znajduje się na stronie: https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski

 • Lektoraty z języka specjalistycznego B2+ na studiach magisterskich – studia niestacjonarne

  Informacja dotyczy wydziałów:

  • Wydział Elektryczny

  Zapisy odbędą się w dniach od 21.02.2023 do 2.03.2023 przez system USOSweb.

  Informacja o zapisach dla poszczególnych wydziałów studiów II stopnia znajduje się na stronie: https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski

   

 • Lektoraty dla doktorantów

  Nauka języków obcych na studiach doktoranckich odbywa się w dwóch wariantach:

  1. Grupy doktoranckie z języka angielskiego.

  Lektor Dzień Godzina Poziom Uwagi kod USOS
  dr Magdalena Walenta środa 14:00-15:30 dla doktorantów WAPW


  zajęcia online – MS Teams

  mgr Marek Główczyński wtorek 14:15-15:45 C1 Academic English

  2. Doktoranci mogą też dołączyć do grup studenckich.

  • język angielski;
   Zajęcia z języka technicznego, najczęściej przeznaczone dla konkretnego wydziału oraz lektoraty ogólne na poziomie powyżej B2.
  • języki inne niż angielski.

  Oferta jest dostępna na stronie Oferta przedmiotowa.

  Zapisy

  Zapisy rozpoczną się 10.02.2023.

  Aby zarejestrować się na wybrany kurs należy:

  • Z przedstawionej powyżej oferty należy wybrać interesujący lektorat, a następnie wypełnić kartę zgłoszenia.

  UWAGA:

  Przypominamy, iż warunkiem uczęszczania doktoranta na zajęcia nieodpłatnie jest dostarczenie (w terminie zapisów) zlecenia z podpisem i pieczątką od swojego Kierownika Studium Doktoranckiego lub Dziekana Wydziału.

 • Lektoraty dla studentów studiów niestacjonarnych

  Początek zajęć

  • Wydział MEiL: 24.02.2023
  • Pozostałe wydziały: 25.02.2023/26.02.2023

  Studenci rozpoczynający pierwszy semestr nauki języka w SJO PW:
  Informacja o przydziale do grup będzie widoczna w systemie USOSweb bez konieczności rejestracji na zajęcia.

  Zapisy dla studentów kontynuujących naukę: od 17.02.2023 do 22.02.2023

  Zapisy odbędą się przez system USOSweb.

  Jak zapisać się na lektorat?

  • Zaloguj się do systemu USOSweb PW i przejdź do opcji DLA STUDENTA.
  • Przejdź do REJESTRACJI.
  • Wybierz: Rejestrację na lektoraty – poziom B1-B2.
  • Po przejściu do rejestracji należy wybrać grupę (wykaz kodów grup w planie zajęć).
  • „Podepnij” przedmiot pod program studiów oraz pod bieżący etap studiów.

  Koordynator ds. studiów niestacjonarnych: mgr Katarzyna Wesołowska, adres e-mail: katarzyna.wesolowska@pw.edu.pl 

  Kontakt w sprawie problemów technicznych związanych z zapisami w systemie USOSweb: mgr Mirosława Ropelewska, adres e-mail: miroslawa.ropelewska@pw.edu.pl

Informacje o lektoratach nieutworzonych

Od 22 lutego 2023

Ostateczne zamknięcie zapisów na zajęcia językowe

27 lutego 2023