Semestr letni 2023/2024

Spotkanie informacyjne dotyczące zapisów na zajęcia językowe w semestrze letnim 2023/2024 odbyło się 15.02.2024. Poniżej znajduje się link do nagrania ze spotkania.

FAQ

Zapisy na zajęcia w pytaniach i odpowiedziach – FAQ – zapisy.

Uwaga

Student może zapisać się w danym semestrze na jeden lektorat 60-godzinny (zajęcia 2x w tygodniu) lub na 2 lektoraty 30-godzinne (każde zajęcia 1x w tygodniu).

Niezastosowanie się do powyższych zasad zapisów będzie skutkować skreśleniem z ponadwymiarowych lektoratów.

Początek zajęć w semestrze letnim 2023/2024

26.02.2024

Zapisy na:

 • Lektoraty przygotowujące do egzaminu B2 z języka angielskiego

  Studenci rozpoczynający pierwszy semestr nauki języka w SJO PW:

  Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 16.02.2024.

  Studenci kontynuujący zajęcia przygotowujące do egzaminu B2:

  Zapisy w systemie USOSweb w dniach: od 16.02.2024 do 26.02.2024.

  Dodatkowe informacje dotyczące zapisów do grup przygotowujących do egzaminu B2 będą dostępne od 13.02.2024 na stronie  Grupy wydziałowe.

 • Lektoraty tematyczne po egzaminie B2

  Termin zapisów:  16.02.2024 (od godz. 7:30) – 26.02.2024

  Oferta będzie dostępna od 12.02.2024 na stronie Oferta przedmiotowa.

  UWAGA: Zapisy odbędą się w systemie USOSweb.

 • Lektoraty z języków: niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski, japoński, chiński, koreański

  Termin zapisów:  16.02.2024 (od godz. 7:30) – 26.02.2024

  Oferta będzie dostępna od 12.02.2024 na stronie Oferta przedmiotowa.

  Testy diagnostyczne:

 • Lektoraty z języka polskiego dla studentów międzynarodowych

  Termin zapisów:  16.02.2024 – 26.02.2024

  Zapisy odbędą się w systemie USOSweb.

  Więcej informacji dostępnych na stronie Classes of Polish.

 • Język angielski – nauczanie projektowe (PBL), B2+ na studiach magisterskich – studia stacjonarne

  Informacja dotyczy wydziałów:

  • Wydział Geodezji i Kartografii
  • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
  • Wydział Mechatroniki
  • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

  Zapisy odbędą się przez system USOSweb w dniach 20.02.2024-26.02.2024.

  Informacja o zapisach dla poszczególnych wydziałów studiów II stopnia znajduje się na stronie: https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski-studia-ii-stopnia/

 • Język angielski – nauczanie projektowe (PBL), B2+ na studiach magisterskich – studia niestacjonarne

  Informacja dotyczy wydziałów:

  • Wydział Elektryczny

  Zapisy odbędą się przez system USOSweb w dniach 20.02.2024-26.02.2024.

  Zajęcia rozpoczynają się 25.02.2024 r. (I zjazd semestru letniego)

  Informacja o zapisach dla poszczególnych wydziałów studiów II stopnia znajduje się na stronie: https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski-studia-ii-stopnia/

   

   

 • Lektoraty dla doktorantów

  Zapisy

  Pierwsza tura wcześniejszych zapisów dla doktorantów na dowolnie wybrane zajęcia z oferty SJO w semestrze zimowym odbędzie się w dniach od 12.02.2024 do 15.02.2024.

  Druga tura zapisów potrwa od 16.02.2024 do 26.02.2024 (w trakcie zapisów dla studentów; w zależności od wolnych miejsc w grupach).

  Zapisu na lektorat można dokonać poprzez wysłanie maila ze swoimi danymi (imię nazwisko i numer ID) oraz grupą, której dotyczy zapis na adres: elzbieta.smolaga@pw.edu.pl.

  Rekomendowane zajęcia dla doktorantów:

  • mgr Jan Szandomirski Język angielski w nauce: gramatyka i słownictwo, poziom C1, środa godz. 12:15-13:45

  Uwaga:

  Doktoranci Szkoły Doktorskiej zapisują się w SJO bez zlecenia.

  Pozostali doktoranci zlecenia dostarczają po rozpoczęciu zajęć do końca marca 2024. Dokument dostępny jest na stronie Pliki do pobrania.

 • Lektoraty dla studentów studiów niestacjonarnych

  Początek zajęć

  • Wydział MEiL: 23.02.2024
  • Pozostałe wydziały: 24.02.2024 lub 25.02.2024

  Studenci rozpoczynający pierwszy semestr nauki języka w SJO PW:
  Informacja o przydziale do grup będzie widoczna w systemie USOSweb bez konieczności rejestracji na zajęcia.

  Zapisy dla studentów kontynuujących naukę: od 16.02.2024 do 26.02.2024

  Zapisy odbędą się przez system USOSweb.

  Jak zapisać się na lektorat?

  • Zaloguj się do systemu USOSweb PW i przejdź do opcji DLA STUDENTA.
  • Przejdź do REJESTRACJI.
  • Wybierz: Rejestrację na lektoraty – poziom B1-B2.
  • Po przejściu do rejestracji należy wybrać grupę (wykaz kodów grup w planie zajęć).
  • „Podepnij” przedmiot pod program studiów oraz pod bieżący etap studiów.

  Koordynator ds. studiów niestacjonarnych: mgr Katarzyna Wesołowska, adres e-mail: katarzyna.wesolowska@pw.edu.pl 

  Kontakt w sprawie problemów technicznych związanych z zapisami w systemie USOSweb: mgr Mirosława Ropelewska, adres e-mail: miroslawa.ropelewska@pw.edu.pl

Informacje o lektoratach nieutworzonych

Od 21 lutego 2024

Ostateczne zamknięcie zapisów na zajęcia językowe

26 lutego 2024