Semestr zimowy 2020/2021

Początek zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

9 października 2020


Zajęcia będą odbywać się za pomocą aplikacji MS Teams i platformy Moodle.

Zapisy na:

 • Lektoraty przygotowujące do egzaminu B2 z języka angielskiego

  Studenci rozpoczynający pierwszy semestr nauki języka w SJO PW:

  Przydział do grup będzie widoczny w systemie USOSweb 1.10.2020.

  Uwaga: nie dotyczy to wydziałów Architektury i IBHiIŚ (Biogospodarka). Przydział będzie widoczny po wykonaniu testu diagnostycznego.

  Studenci kontynuujący zajęcia przygotowujące do egzaminu B2:

  Zapisy w systemie USOSweb w dniach 1.10.2020 – 8.10.2020.

  Dodatkowe informacje dotyczące grup przygotowujących do egzaminu B2 znajdują się tutaj.

 • Lektoraty tematyczne po egzaminie B2

  Termin zapisów: od 25.09.2020 od godziny 12:00 do 8.10.2020 przez stronę internetową SJO

  Oferta dostępna tutaj.

 • Lektoraty z języków: niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski, japoński, chiński, szwedzki

  Termin zapisów: od 25.09.2020 od godziny 12:00 do 8.10.2020 przez stronę internetową SJO

  Oferta dostępna tutaj.

 • Lektoraty z języka polskiego dla studentów międzynarodowych

  Termin zapisów: od 28.09.2020 przez stronę internetową SJO

  Więcej informacji dostępnych tutaj.

 • Lektoraty z języka specjalistycznego B2+ na studiach magisterskich – studia stacjonarne

  Informacja dotyczy wydziałów:

  • Wydział Elektryczny
  • Wydział Transportu
  • Wydział Inżynierii Produkcji
  • Wydział Inżynierii Materiałowej
  • Wydział Mechatroniki

  Zapisy odbędą się w dniach od 2 do 7 października przez system USOS.

 • Lektoraty z języka specjalistycznego B2+ na studiach magisterskich – studia niestacjonarne

  Informacja dotyczy wydziałów:

  • Wydział Geodezji i Kartografii
  • Wydział Inżynierii Produkcji

  Zapisy odbędą się w dniach od 2 do 7 października przez system USOS.

   

 • Lektoraty dla doktorantów

  Nauka języków obcych na studiach doktoranckich odbywa się w dwóch wariantach:

  1. Grupy doktoranckie z języka angielskiego.

  Język Lektor Dzień Godzina Poziom Uwagi
  angielski dr Tobiasz Cwynar piątek 14:15-15:45 B2+/C1 międzywydziałowa
  angielski mgr Bożena Przybyła środa 18:00-19:30 C1 międzywydziałowa
  angielski dr Magdalena Walenta środa 14:00-15:30 B2+/C1 dla wydziału Architektury

  2. Doktoranci mogą też dołączyć do grup studenckich.

  • język angielski;
   Zajęcia z języka technicznego, najczęściej przeznaczone dla konkretnego wydziału oraz lektoraty ogólne na poziomie powyżej B2.
  • języki inne niż angielski.

  Oferta dostępna tutaj.

  ZAPISY

  Aby zarejestrować się na wybrany kurs należy:

  • Z przedstawionej powyżej oferty należy wybrać interesujący lektorat, a następnie wypełnić kartę zgłoszenia.

  TERMIN ZAPISÓW

  Zgłoszenia są przyjmowane od 21.09.2020 do 8.10.2020.

  UWAGA:

  Przypominamy, iż warunkiem uczęszczania doktoranta na zajęcia nieodpłatnie jest dostarczenie (w terminie zapisów) zlecenia z podpisem i pieczątką od swojego Kierownika Studium Doktoranckiego lub Dziekana Wydziału.

Informacje o lektoratach nieutworzonych

Od 3 października 2020

Ostateczne zamknięcie zapisów na zajęcia językowe

8 października 2020