W SJO PW prowadzone są lektoraty językowe dla studentów Politechniki Warszawskiej studiów I, II i III stopnia. Obecnie nauczamy 10 języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, chińskiego, japońskiego, rosyjskiego, szwedzkiego oraz polskiego (dla studentów międzynarodowych). Co semestr ustalany jest nowy plan zajęć, który zamieszczany jest na stronie internetowej.