Semestr zimowy 2023/2024

Informacje ogólne

Studentów międzynarodowych studiujących w języku polskim obowiązują ogólnie przyjęte zasady zaliczania języków obcych. Niedopuszczalne jest wybranie języka, który jest językiem urzędowym w kraju pochodzenia studenta.

Informacje o wymaganej liczbie godzin z języka obcego znajdują się na stronie dotyczącej zasad realizacji studiów stacjonarnych I stopnia.

Zajęcia prowadzone są w grupach międzywydziałowych. 

Studenci programów Erasmus oraz wymian międzynarodowych mogą zapisać się na 30/60 godzin języka polskiego w semestrze zgodnie z ich Learning Agreement.

Zapisy

Zapisy na lektoraty z języka polskiego odbędą się w dniach od 25.09.2023 do 10.10.2023 w systemie USOSweb.

Plan zajęć – semestr zimowy 2023/2024

Dyżury lektorów

Tabela poziomów i modułów

Opłata

Dla studentów PW bez zgody wydziału na zajęcia bezpłatne, kurs kosztuje 1050 zł za 30 godzin w semestrze /lub odpowiednio 2100 zł za 60 godzin. Opłata za kurs wyliczana zgodnie z decyzją Rektora 121/2023.

Koordynator

Nauczyciel – koordynator zajęć z języka polskiego

mgr Marta Szpak

adres e-mail: Marta.Szpak@pw.edu.pl

nr telefonu: 661 378 134 (proszę dzwonić w godzinach 10:00-18:00)