Informacje ogólne

Studentów studiujących w języku polskim obowiązują takie same zasady zaliczania języków obcych, jak studentów polskich. Język polski może być wybranym przez nich językiem obcym, za zaliczenie którego mogą otrzymać punkty ECTS.

Informacje o wymaganej liczbie godzin z języka obcego znajdują się na stronie dotyczącej zasad realizacji studiów stacjonarnych I stopnia.

Do końca studiów inżynierskich studenci studiujący w języku polskim muszą zdać egzamin na poziomie C1 z elementami języka akademickiego.

Zajęcia prowadzone są w grupach międzywydziałowych. 

Studenci programów Erasmus oraz wymian międzynarodowych mogą zapisać się na 30/60 godzin języka polskiego w semestrze zgodnie z ich Learning Agreement.

Zapisy

Zapisy zaczynają się 21.02.2022 przez system USOSweb.

Studenci program Erasmus mogą zapisać się na zajęcia z języka polskiego tylko wtedy, kiedy mają wpisany do „Learning agreement” przedmiot „Polish language” lub „Local language”.

Plan zajęć

Początek zajęć stacjonarnych: 2 marca 2022

Plan zajęć w semestrze zimowym dostępny jest na stronie Polish for international students.

Ostateczna wersja planu i informacje o salach – 1 marca 2022.

Dyżury lektorów

Aktualne terminy znajdują się na stronie Dyżury lektorów.

Tabela poziomów i modułów

Opłata

Dla studentów PW bez zgody wydziału na zajęcia bezpłatne, kurs kosztuje 990 zł za 30 godzin w semestrze /lub odpowiednio 1980 zł za 60 godzin. Opłata za kurs wyliczana zgodnie z decyzją Rektora 95/2021.

Koordynator

Nauczyciel – koordynator zajęć z języka polskiego

mgr Marta Szpak

adres e-mail: Marta.Szpak@pw.edu.pl

nr telefonu: 661 378 134 (proszę dzwonić w godzinach 10:00-18:00)