Semestr letni 2022/2023

Informacje ogólne

Studentów studiujących w języku polskim obowiązują takie same zasady zaliczania języków obcych, jak studentów polskich. Język polski może być wybranym przez nich językiem obcym, za zaliczenie którego mogą otrzymać punkty ECTS.

Informacje o wymaganej liczbie godzin z języka obcego znajdują się na stronie dotyczącej zasad realizacji studiów stacjonarnych I stopnia.

Do końca studiów inżynierskich studenci studiujący w języku polskim muszą zdać egzamin na poziomie C1 z elementami języka akademickiego.

Zajęcia prowadzone są w grupach międzywydziałowych. 

Studenci programów Erasmus oraz wymian międzynarodowych mogą zapisać się na 30/60 godzin języka polskiego w semestrze zgodnie z ich Learning Agreement.

Oferta – semestr letni 2022/2023

Dyżury lektorów

Tabela poziomów i modułów

Opłata

Dla studentów PW bez zgody wydziału na zajęcia bezpłatne, kurs kosztuje 1020 zł za 30 godzin w semestrze /lub odpowiednio 2040 zł za 60 godzin. Opłata za kurs wyliczana zgodnie z decyzją Rektora 112/2022.

Koordynator

Nauczyciel – koordynator zajęć z języka polskiego

mgr Marta Szpak

adres e-mail: Marta.Szpak@pw.edu.pl

nr telefonu: 661 378 134 (proszę dzwonić w godzinach 10:00-18:00)