Język angielski

Teren Główny

mgr Anna Król, adres e-mail: anna.krol@pw.edu.pl

Wydziały:

 • Administracji i Nauk Społecznych
 • Architektury
 • Chemiczny
 • Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • Inżynierii Lądowej
 • Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 • Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Transportu

Teren Główny – BiS

mgr Magdalena Potts, adres e-mail: magdalena.potts@pw.edu.pl

Wydziały:

 • GiK
 • EiTI
 • Elektryczny
 • Fizyki
 • MiNI

Teren Południowy

dr Aleksandra Filipowicz, adres e-mail: aleksandra.filipowicz@pw.edu.pl

Wydziały:

 • Inżynierii Materiałowej
 • Mechaniczny Technologiczny (d. WIP)
 • Mechatroniki
 • SiMR
 • Zarządzania

Pozostałe języki (inne niż angielski)

mgr Katarzyna Walczak-Popek, adres e-mail: katarzyna.walczak@pw.edu.pl