Oferta

W semestrze letnim 2020/2021 Studium Języków Obcych oferuje kontynuację zajęć z języka angielskiego dla grup z semestru zimowego.

 Oferujemy 30-godzinne kursy dla pracowników administracji PW:

  • język angielski grupy na poziomach: A2, B1, B2

Kursy będą prowadzić lektorzy zatrudnieni w Studium Języków Obcych, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć specjalistycznych.

Na kurs mogą zapisać się pracownicy zatrudnieni na Politechnice Warszawskiej. 

Termin zajęć

Ważne

Kurs będzie trwał od 1.03.2021 do 16.06.2021.

W przypadku odwołania zajęć istnieje możliwość przedłużenia zajęć na czas sesji egzaminacyjnej.

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (2x45min), w pasmach godzinowych: poranne 8.00-10.00 lub 10.00-12.00; popołudniowe 12.00–14.00, lub 14.00–16.00.

Koszt kursu

Koszt kursu 30-godzinnego wynosi 350 zł (od kursanta).

Kurs może być finansowany przez Wydział/Jednostkę lub opłacany samodzielnie przez kursanta. W przypadku finansowania kursu przez Wydział lub Jednostkę rozliczenie nastąpi po zakończeniu kursu. 

Zgłoszenia

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Studium Języków Obcych pocztą wewnętrzną lub skan mailem na adres: miroslawa.ropelewska@pw.edu.pl.

Kontakt

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. W przypadku dalszych pytań zapraszamy do kontaktu na adres miroslawa.ropelewska@pw.edu.pl.