Semestr letni 2022/2023

W semestrze letnim 2022/2023 Studium Języków Obcych oferuje kontynuację zajęć z języków angielskiego/hiszpańskiego i włoskiego dla grup z semestru zimowego i możliwość utworzenia nowych grup w zależności od liczby zgłoszeń.

Studium może utworzyć grupę z innego języka niż język angielski, jeżeli będzie wystarczająca liczba kursantów na tym samym poziomie zaawansowania (minimum 10 osób).

Oferta

Oferujemy 30-godzinne kursy dla pracowników administracji PW i dla pracowników dydaktycznych:

  • język angielski grupy na poziomach: A2, B1, B2, C1, C2
  • język niemiecki
  • język francuski
  • język rosyjski
  • język włoski
  • język hiszpański

Kursy będą prowadzić lektorzy zatrudnieni w Studium Języków Obcych, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć specjalistycznych.

Na kurs mogą zapisać się pracownicy zatrudnieni na Politechnice Warszawskiej, którzy uzyskają zgodę przełożonego.

Termin zajęć

Ważne

Kurs będzie trwał od 27.02.2023 do 16.06.2023.

W przypadku odwołania pojedynczych zajęć w trakcie semestru istnieje możliwość przedłużenia zajęć na czas sesji egzaminacyjnej.

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (2x45min), w pasmach godzinowych: poranne 8.00-10.00 lub 10.00-12.00; popołudniowe 12.00–14.00 lub 14.00–16.00.

Koszt kursu

Koszt kursu 30-godzinnego wynosi 450 zł (od kursanta).

Kurs może być finansowany przez Wydział/Jednostkę lub opłacany samodzielnie przez kursanta. W przypadku finansowania kursu przez Wydział lub Jednostkę rozliczenie nastąpi po zakończeniu kursu. 

Zgłoszenia

Zgłoszenia proszę przesyłać do 17.02.2023 na adres Studium Języków Obcych pocztą wewnętrzną lub skan mailem na adres: miroslawa.ropelewska@pw.edu.pl.

Kontakt

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. W przypadku dalszych pytań zapraszamy do kontaktu na adres miroslawa.ropelewska@pw.edu.pl.