Studenci dysponujący certyfikatem, wymienionym na liście uznawanych certyfikatów lub ci, którzy zdali egzamin B2 w ramach studiów na Politechnice Warszawskiej (inny wydział lub kierunek) lub innej uczelni mogą uzyskać wpis oceny z egzaminu B2 bez konieczności jego zdawania.

UWAGA

W dniach od 1.09.2020 do odwołania po zaliczenie egzaminu B2 ACERT na podstawie certyfikatu zewnętrznego można zgłosić się wyłącznie on-line.

Studenci, którzy potrzebują uzyskać takie zaliczenie, proszeni są o:

  • Sprawdzenie, czy posiadany przez nich certyfikat jest uznawany na PW. 
  • Skontaktowanie się mailowe z członkiem Komisji Egzaminacyjnej SJO w zależności od wydziału, przesyłając:
    1. Wyraźny skan (lub zdjęcie) wszystkich stron certyfikatu.
    2. Imię, nazwisko, numer albumu, wydział, rok, semestr (obecny).
    Uprzejmie prosimy o wysyłanie maili wyłącznie ze skrzynek politechnicznych w domenie …@pw.edu.pl.

Studenci posiadający certyfikat, niewymieniony na liście uznawanych certyfikatów lub zdali egzamin B2 na innej uczelni zgłaszają się do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej – mgr Piotra Czarneckiego, piotr.czarnecki@pw.edu.pl.