Studenci dysponujący certyfikatem, wymienionym na liście uznawanych certyfikatów lub ci, którzy zdali egzamin B2 w ramach studiów na Politechnice Warszawskiej (inny wydział lub kierunek) lub innej uczelni mogą uzyskać wpis oceny z egzaminu B2 bez konieczności jego zdawania.

UWAGA

W dniach od 1.09.2020 do odwołania po zaliczenie egzaminu B2 ACERT na podstawie certyfikatu zewnętrznego można zgłosić się wyłącznie on-line.

Studenci, którzy potrzebują uzyskać takie zaliczenie (dotyczy to zwłaszcza studentów rozpoczynających naukę języka na swoim wydziale od semestru zimowego 2020/2021), proszeni są o:

  • Sprawdzenie, czy posiadany przez nich certyfikat jest uznawany na PW. 
  • Skontaktowanie się mailowe z członkiem Komisji Egzaminacyjnej SJO w zależności od wydziału, przesyłając:
    1. Wyraźny skan (lub zdjęcie) wszystkich stron certyfikatu.
    2. Imię, nazwisko, numer albumu, wydział, rok, semestr (obecny) oraz skan (lub zdjęcie) legitymacji studenckiej PW.

Studenci posiadający certyfikat, niewymieniony na liście uznawanych certyfikatów lub zdali egzamin B2 na innej uczelni zgłaszają się do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej – mgr Piotra Czarneckiego, piotr.czarnecki@pw.edu.pl.