SJO PW 3 razy w roku kalendarzowym przeprowadza egzaminy językowe. Obowiązkowym egzaminem, który jest…


Author:
logo
SJO PW

SJO PW 3 razy w roku kalendarzowym przeprowadza egzaminy językowe. Obowiązkowym egzaminem, który jest wymagany do ukończenia polskojęzycznych studiów I stopnia, jest egzamin na poziomie B2. Od 2018 roku egzamin ogólnouczelniany B2 jest egzaminem certyfikatowym ACERT. Studenci kierunków anglojęzycznych w planie studiów mają obowiązkowy egzamin na poziomie C1 Academic. 

Dodatkowymi egzaminami, które organizuje Studium Języków Obcych PW, są egzaminy na poziomach B1 oraz C1 General.