Egzaminy

SJO PW przeprowadza obowiązkowe ogólnouczelniane egzaminy dla studentów Politechniki Warszawskiej:
Egzamin B2 z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i polskiego (dla obcokrajowców);
Egzamin C1 Academic z języka angielskiego (dla studentów studiów anglojęzycznych).

W SJO PW studenci mogą także zdać dodatkowe, nieobowiązkowe egzaminy:
– egzamin na poziomie B1 z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego;
– egzamin na poziomie C1 z języka angielskiego ogólnego.

SJO PW jest też licencjonowanym centrum egzaminacyjnym, w którym można zdać egzamin MONDIALE z języka angielskiego (MOTET) i niemieckiego (MOFAD) poświadczające biegłość językową w zakresie języka technicznego na wszystkich poziomach.