Egzaminy

SJO PW przeprowadza obowiązkowe ogólnouczelniane egzaminy dla studentów Politechniki Warszawskiej:
Egzamin B2 z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i polskiego (dla obcokrajowców);
Egzamin C1 Academic z języka angielskiego (dla studentów studiów anglojęzycznych).

W SJO PW studenci mogą także zdać dodatkowe, nieobowiązkowe egzaminy:
– egzamin na poziomie B1 z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego;
– egzamin na poziomie C1 z języka angielskiego ogólnego.

SJO PW jest też licencjonowanym centrum egzaminacyjnym, w którym można zdać egzamin MONDIALE z języka angielskiego (MOTET) i niemieckiego (MOFAD) poświadczające biegłość językową w zakresie języka technicznego na wszystkich poziomach.

Ośrodek Języka Angielskiego (OJA) działający przy SJO PW jest licencjonowanym centrum egzaminacyjnym PTE General (Pearson Test of English). Egzamin PTE można zdawać na każdym poziomie. Zaliczenie egzaminu PTE na poziomie 3 (Level 3) zwalnia studentów z uczelnianego egzaminu B2.