Semestr letni 2023/2024 Poniżej przedstawione są informacje dla studentów studiów II stopnia poszczególnych wydziałów.


Author:
logo
SJO PW

Semestr letni 2023/2024

Poniżej przedstawione są informacje dla studentów studiów II stopnia poszczególnych wydziałów.

 • Wydział Elektryczny – studia niestacjonarne II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Elektrycznym na studiach magisterskich:
  mgr Natalia Janota, adres e-mail: natalia.janota@pw.edu.pl

  Zapisy na zajęcia wyłącznie w systemie USOSweb: od 20.02.2024 do 26.02.2024

  Początek zajęć na studiach niestacjonarnych: 25.02.2024 (I zjazd semestru letniego)

  Prowadzący Termin Kod USOS Nr grupy
  mgr A. Stankiewicz

  niedziela, godz. 11:30-13:00

  6420-97H18-0NA-0173 1
  mgr Z. Prokopek

  niedziela, godz. 11:30-13:00

  6420-97H18-0NA-0173 2
  mgr A. Dąbrowska

  niedziela, godz. 11:30-13:00

  6420-97H18-0NA-0173 3

  niedziela, godz. 11:30-13:00

  6420-97H18-0NA-0173 4

  1. Zaloguj się do systemu USOSweb PW i przejdź do opcji DLA STUDENTÓW.

  2. Przejdź do REJESTRACJI.

  3. Wybierz: Rejestrację na lektoraty – poziom B2+.

  4. Po przejściu do rejestracji należy wybrać grupę.

  Informacje dotyczące lektoratów na stronie SJO: https://www.sjo.pw.edu.pl/studenci/studia-magisterskie/

  Studenci, którzy w ramach programu Erasmus+ zaliczyli co najmniej jeden semestr nauki na uczelni zagranicznej na studiach II stopnia w języku, który chcą zaliczyć, lub którzy wznawiają studia i mają obowiązek uzupełnienia zaliczenia z języka obcego, proszeni są o zapoznanie się z informacją na ten temat na w/w stronie i ewentualne zgłoszenie mailowe do pełnomocnika najpóźniej do 25 lutego 2024.

  Pełnomocnik – kontakt: natalia.janota@pw.edu.pl

 • Wydział Geodezji i Kartografii – studia stacjonarne II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Geodezji i Kartografii na studiach magisterskich:
  mgr Natalia Janota, adres e-mail: natalia.janota@pw.edu.pl

  Zapisy na zajęcia wyłącznie w systemie USOSweb: od 20.02.2024 do 26.02.2024

  Początek zajęć na studiach stacjonarnych: 26.02.2024

  Prowadzący Termin Kod USOS Nr grupy
  Geodezja i Kartografia

  Język angielski – pisanie tekstów akademickich metodą projektową

  mgr B. Przybyła

  poniedziałek, godz. 10:15-11:45 6420-93H30-0SA-0054 1
  Geodezja i Kartografia

  Język angielski – nauczanie projektowe (PBL)

  mgr M. Kwieciński

  poniedziałek, godz. 10:15-11:45 6420-92H30-0SA-0054 2
  Gospodarka Przestrzenna

  Język angielski – nauczanie projektowe (PBL)

  mgr M. Okólski

  środa, godz. 8:30-10:00 6420-92H30-0SA-0054 3
  Gospodarka Przestrzenna

  Język angielski – pisanie tekstów akademickich
  metodą projektową

  mgr B. Przybyła

  środa, godz. 8:30-10:00 6420-93H30-0SA-0054 4

  1. Zaloguj się do systemu USOSweb PW i przejdź do opcji DLA STUDENTÓW.

  2. Przejdź do REJESTRACJI.

  3. Wybierz: Rejestrację na lektoraty – poziom B2+.

  4. Po przejściu do rejestracji należy wybrać grupę.

  Informacje dotyczące lektoratów na stronie SJO: https://www.sjo.pw.edu.pl/studenci/studia-magisterskie/

  Studenci, którzy w ramach programu Erasmus+ zaliczyli co najmniej jeden semestr nauki na uczelni zagranicznej na studiach II stopnia w języku, który chcą zaliczyć, lub którzy wznawiają studia i mają obowiązek uzupełnienia zaliczenia z języka obcego, proszeni są o zapoznanie się z informacją na ten temat na w/w stronie i ewentualne zgłoszenie mailowe do pełnomocnika najpóźniej do 25 lutego 2024.

  Pełnomocnik – kontakt: natalia.janota@pw.edu.pl

 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej – studia stacjonarne II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej na studiach magisterskich:
  mgr Natalia Janota, adres e-mail: natalia.janota@pw.edu.pl

  Zapisy na zajęcia wyłącznie w systemie USOSweb: od 20.02.2024 do 26.02.2024

  Początek zajęć na studiach stacjonarnych: 26.02.2024

  Prowadzący Termin Kod USOS Nr grupy
  mgr K. Kaliszewska

  wtorek, godz. 10:15-11:45

  6420-91H30-0SA-0054 1
  mgr K. Kaliszewska

  wtorek, godz. 12:15-13:45

  6420-91H30-0SA-0054 2
  mgr J. Szymańska

  wtorek, godz. 12:15-13:45

  6420-91H30-0SA-0054 3

  1. Zaloguj się do systemu USOSweb PW i przejdź do opcji DLA STUDENTÓW.

  2. Przejdź do REJESTRACJI.

  3. Wybierz: Rejestrację na lektoraty – poziom B2+.

  4. Po przejściu do rejestracji należy wybrać grupę.

  Informacje dotyczące lektoratów na stronie SJO: https://www.sjo.pw.edu.pl/studenci/studia-magisterskie/

  Studenci, którzy w ramach programu Erasmus+ zaliczyli co najmniej jeden semestr nauki na uczelni zagranicznej na studiach II stopnia w języku, który chcą zaliczyć, lub którzy wznawiają studia i mają obowiązek uzupełnienia zaliczenia z języka obcego, proszeni są o zapoznanie się z informacją na ten temat na w/w stronie i ewentualne zgłoszenie mailowe do pełnomocnika najpóźniej do 25 lutego 2024.

  Pełnomocnik – kontakt: natalia.janota@pw.edu.pl

 • Wydział Mechatroniki – studia stacjonarne II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej na studiach magisterskich:
  mgr Natalia Janota, adres e-mail: natalia.janota@pw.edu.pl

  Zapisy na zajęcia wyłącznie w systemie USOSweb: od 20.02.2024 do 26.02.2024

  Początek zajęć na studiach stacjonarnych: 26.02.2024

  Prowadzący Termin Kod USOS Nr grupy
  mgr N. Janota

  czwartek, godz. 14:15-15:45

  6420-90H30-0SA-0054 1

  1. Zaloguj się do systemu USOSweb PW i przejdź do opcji DLA STUDENTÓW.

  2. Przejdź do REJESTRACJI.

  3. Wybierz: Rejestrację na lektoraty – poziom B2+.

  4. Po przejściu do rejestracji należy wybrać grupę.

  Informacje dotyczące lektoratów na stronie SJO: https://www.sjo.pw.edu.pl/studenci/studia-magisterskie/

  Studenci, którzy w ramach programu Erasmus+ zaliczyli co najmniej jeden semestr nauki na uczelni zagranicznej na studiach II stopnia w języku, który chcą zaliczyć, lub którzy wznawiają studia i mają obowiązek uzupełnienia zaliczenia z języka obcego, proszeni są o zapoznanie się z informacją na ten temat na w/w stronie i ewentualne zgłoszenie mailowe do pełnomocnika najpóźniej do 25 lutego 2024.

  Pełnomocnik – kontakt: natalia.janota@pw.edu.pl

 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych – studia stacjonarne II stopnia

  Koordynator ds. współpracy z wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych na studiach magisterskich:
  mgr Natalia Janota, adres e-mail: natalia.janota@pw.edu.pl

  Zapisy na zajęcia wyłącznie w systemie USOSweb: od 20.02.2024 do 26.02.2024

  Początek zajęć na studiach stacjonarnych: 26.02.2024

  Prowadzący Termin Kod USOS Nr grupy
  Inżynieria Pojazdów i Elektrycznych
  i Hybrydowych (60h)

  mgr A. Feliński

  wtorek, godz. 10:15-11:45

  piątek, godz. 10:15-11:45

  6420-93H60-0SA-0054 1
  Inżynieria Mechaniczna (30h)

  mgr E. Drowanowska

  piątek, godz. 14:15-15:45 6420-89H30-0SA-0054 1

  1. Zaloguj się do systemu USOSweb PW i przejdź do opcji DLA STUDENTÓW.

  2. Przejdź do REJESTRACJI.

  3. Wybierz: Rejestrację na lektoraty – poziom B2+.

  4. Po przejściu do rejestracji należy wybrać grupę.

  Informacje dotyczące lektoratów na stronie SJO: https://www.sjo.pw.edu.pl/studenci/studia-magisterskie/

  Studenci, którzy w ramach programu Erasmus+ zaliczyli co najmniej jeden semestr nauki na uczelni zagranicznej na studiach II stopnia w języku, który chcą zaliczyć, lub którzy wznawiają studia i mają obowiązek uzupełnienia zaliczenia z języka obcego, proszeni są o zapoznanie się z informacją na ten temat na w/w stronie i ewentualne zgłoszenie mailowe do pełnomocnika najpóźniej do 25 lutego 2024.

  Pełnomocnik – kontakt: natalia.janota@pw.edu.pl