Częścią SJO PW jest Biuro Tłumaczeń, w skład którego wchodzą nasi doświadczeni w translatoryce lektorzy. Wykonujemy tłumaczenia na zlecenie pracowników Politechniki Warszawskiej. Prowadzimy również konsultacje językowe, podczas których można m.in. zweryfikować poprawność językową krótkich tekstów naukowych.

Z uwagi na to, że coraz większa liczba studentów Politechniki Warszawskiej to studenci międzynarodowi, dla których bardzo ważny jest wysoki poziom nauczania przedmiotów w języku angielskim, oferujemy wydziałom wsparcie przy ustalaniu metodyki nauczania tych przedmiotów. Oferujemy także weryfikację umiejętności językowych kandydatów do pracy w Politechnice Warszawskiej. 

W celu zapewnienia wysokiego poziomu obsługi studentów od kilku lat prowadzimy zajęcia dla pracowników administracyjnych z różnych języków: angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego i innych. Zajęcia organizowane są w każdym z dwóch semestrów roku akademickiego na różnych stopniach biegłości językowej.