FAQ – zapisy na zajęcia z języków obcych w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej.


Author:
logo
SJO PW
 • Nie mam dostępu do rejestracji w USOSweb. Co mam zrobić?

  Należy skontaktować się z Działem ds. Studenckich SJO, który mieści się w pokoju 419 w Gmachu Głównym. Godziny otwarcia dostępne są na stronie Kontakt. Można też skontaktować się telefonicznie: (+48 22) 234 59 83 lub mailowo na adres: studenci.sjo@pw.edu.pl.

  W kontaktach mailowych z Działem ds. Studenckich proszę podawać numer indeksu.

 • W tym semestrze zaczynam naukę języka. Co powinienem zrobić?

  Student przed rozpoczęciem nauki języka zobowiązany jest wykonać test diagnostyczny, który pozwoli na przyporządkowanie go do odpowiedniej grupy. Informację o teście student dostaje na adres politechniczny w domenie …@pw.edu.pl.

  • Student po wykonaniu testu z języka angielskiego zostanie zapisany na zajęcia w USOSweb przez SJO (nie musi się zapisywać).
  • Studenci, którzy będą uczęszczać na język inny niż angielski, po zrobieniu testu muszą zapisać się na zajęcia w USOSweb.

   

 • W tym semestrze kontynuuję naukę języka. Co powinienem zrobić?

  Student kontynuujący w kolejnym semestrze zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu B2, musi samodzielnie zapisać się do grupy w USOSweb.

 • Gdzie znajdę ofertę zajęć językowych?

  Informację o aktualnej ofercie można znaleźć na stronie Zapisy na zajęcia. Oferta jest umieszczana około 2 tygodnie przed rozpoczęciem zapisów.

 • Co to są moduły? Czym różni się moduł od poziomu?

  Według Rady Europy poziomy języka opisujemy na skali od A1 do C2 (skala CEFR).

  W SJO na dany poziom składa się kilka modułów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Podział na moduły.

 • Skąd mam wiedzieć, na jaki moduł się zapisać?

  Po rozwiązaniu testu diagnostycznego z danego języka wyświetli się skala, według której student może sprawdzić, jakiemu poziomowi i modułowi odpowiada wynik testu.

 • Skąd mam wiedzieć, ile godzin języka obcego obowiązuje w danym semestrze?

  Liczba godzin języka różni się w zależności od rodzaju studiów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:

 • Na ile lektoratów mogę się zapisać?

  Można zapisać się na tyle lektoratów, ile przysługuje godzin.

  Jeżeli student zapisze się na więcej lektoratów niż ma w planie studiów, system wyrzuci studenta z losowo wybranych ponadwymiarowych zajęć lub student będzie musiał opłacić dodatkowe lektoraty.

 • Zdałem egzamin B2. Od jakiego poziomu mogę zacząć naukę innego języka?

  Po zdaniu egzaminu B2 pozostałe godziny można wykorzystać na dowolny język na dowolnym poziomie (nawet A1).

 • Zdałem wcześniej egzamin B2. W tym semestrze muszę zaliczyć 60 godzin języka obcego. Czy muszę je wykorzystać na naukę jednego języka 2 razy w tygodniu?

  Nie, godziny można podzielić na dwa języki.

 • Zdałem egzamin B2. W tym semestrze według planu mam 4 godziny języka tygodniowo. Czy mogę je podzielić na dwa semestry?

  Decyzja należy do studenta w porozumieniu z Wydziałem. Za każde zaliczone zajęcia językowe student otrzymuje punkty ECTS, które są niezbędne do przejścia na kolejny semestr i zakończenia studiów.

 • Chciałbym się zapisać na 60 godzin, ale mam do wykorzystania tylko 30. Czy mogę zapisać się na te dodatkowe 30 godzin?

  Proszę zgłosić się do Dziekana ds. nauczania swojego Wydziału z podaniem o zgodę na wykorzystanie w danym semestrze ponadwymiarowej liczby godzin.

  Zgodę na piśmie należy dostarczyć do Działu ds. Studenckich SJO. Godziny otwarcia dostępne są na stronie Kontakt.

 • Czy mogę chodzić równolegle na dwa moduły tego samego języka (dwa razy w tygodniu, ale do różnych grup)?

  Student może uczęszczać równolegle na dwa różne moduły tylko od poziomu A2 i powyżej M3. Nie dotyczy to lektoratów języka angielskiego.

 • Chcę uczęszczać na dwa te same moduły z jednego języka, np. Moduł 2 (M2) we wtorki godz. 8:30 i M2 w środy godz. 10:15. Czy mogę?

  Nie można uczęszczać na dwa te same moduły z jednego języka.

 • Zaliczyłem dwa najwyższe moduły, ale nie podszedłem do egzaminu B2 z tego języka. Na co mogę się teraz zapisać?

  Za zgodą Dyrektora SJO student może w wyjątkowej sytuacji zapisać się na poziom A1, na lektorat tematyczny lub zostać skierowany na powtarzanie modułu. Podanie można złożyć droga mailową na adres lucyna.skwarko@pw.edu.pl. Wzór podania dostępny jest na stronie Pliki do pobrania.

 • Zaliczyłem dwa najwyższe moduły kursu przygotowującego do egzaminu B2, ale nie zdałem egzaminu z tego języka. Czy mogę powtarzać te ostatnie moduły?

  Jeśli były to dwa najwyższe moduły, nie ma możliwości ich powtarzania. Trzeba się zapisać na inny język, co najmniej od poziomu A2. Ewentualną zgodę na powtarzanie modułów w takiej sytuacji może wydać wyłącznie Dyrektor SJO. Podanie można złożyć drogą mailową na adres lucyna.skwarko@pw.edu.pl. Wzór podania dostępny jest na stronie Pliki do pobrania.

 • Uczęszczałem na Moduł 5 (M5), jednak nie udało mi się go zaliczyć. Czy mogę się zapisać na Moduł 6 (M6)?

  W ramach jednego poziomu student może zapisać na moduł wyższy. Nie dotyczy to lektoratów języka angielskiego przed egzaminem B2.

 • Zaliczyłem Moduł 3 (M3) z języka francuskiego. Wydaje mi się, że skorzystałbym na powtarzaniu tego modułu i utrwaleniu wiadomości. Czy mogę zapisać się ponownie na M3?

  Nie, nie można zapisać się na już zaliczony moduł.

 • Ostatnio zaliczyłem Moduł 5 (M5) z języka rosyjskiego. Teraz chcę się zapisać na Moduł 4 (M4) z tego samego języka. Czy mogę?

  Nie można zapisać się na moduł niższy niż w poprzednim semestrze. Wyjątkowe sytuacje należy uzgadniać z Kierownikiem danego zespołu językowego.

 • Zaliczyłem egzamin B2 i chcę zapisać się na lektoraty tematyczne (LT). Jaki poziom powinienem wybrać: B2+, C1 czy C2?

  Student wybiera poziom lektoratów tematycznych samodzielnie (i na własne ryzyko). Należy kierować się wynikiem z egzaminu B2 lub np. poziomem certyfikatu, który został przedłożony w celu zwolnienia z egzaminu. Opisy LT zawierają rekomendacje dotyczące poziomu wyjściowego studenta. W przypadku wątpliwości, można skontaktować się bezpośrednio z lektorem prowadzącym dany lektorat.

 • Jestem po egzaminie B2 i chcę zapisać się na moduły M14-M16. Czy istotna jest kolejność ich zaliczania?

  Nie, moduły M14, M15 i M16 można zaliczać w dowolnej kolejności, można również zaliczać tylko jeden z tych modułów.

 • Co oznacza adnotacja „sala na Południu” umieszczona obok oferty modułu?

  Oznacza to, że zajęcia będą się odbywać na Terenie Południowym przy ul. Narbutta, ale są przeznaczone dla studentów ze wszystkich wydziałów.

 • Czy mogę się wypisać z zajęć, na które się zapisałem?

  Wypisanie się z zajęć w czasie trwania zapisów (z jednoczesnym zapisaniem się do innej grupy lub nie) jest dokonywane przez studenta poprzez USOSweb.

  Po zakończeniu zapisów (ale nie później niż 1 miesiąc po rozpoczęciu semestru) w celu wypisania należy skontaktować się z Działem ds. Studenckich. Jednocześnie student ma obowiązek poinformować lektora prowadzącego o wypisaniu się z grupy. Jeśli student nie dopełni tego obowiązku, w związku z nieobecnościami otrzyma ocenę niedostateczną na koniec semestru. Będzie to skutkować koniecznością powtarzania zajęć i uiszczenia za nie opłaty.

 • Jak mogę się skontaktować z Kierownictwem SJO?

  Informacje dotyczące terminów dyżurów Kierownictwa SJO są zamieszczone na stronie Dyżury Kierownictwa.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?