Podział na moduły

Język angielski

Język polski

Pozostałe języki

Lektoraty przygotowujące do egzaminu B2:

Moduły i poziomy A1-B2 (dotyczy języków innych niż angielski)

ModułPoziom
M1 A1
M2A1
M3A1
M4A2
M5A2
M6A2
M7 B1
M8B1
M9B1
M10B2
M11B2
M12B2

Opis poziomów (A1-C2) dla wszystkich języków