SJO PW oferuje dodatkowe egzaminy na poziomie B1 w zakresie ogólnym z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego i francuskiego. Przeznaczone są dla wszystkich chętnych studentów PW. Do zdawania egzaminu z wybranego języka na poziomie B1 zachęcamy przede wszystkim studentów, którzy po zdaniu obowiązkowego egzaminu B2, uczestniczą w zajęciach drugiego języka obcego. 

Udokumentowana znajomość więcej niż jednego języka obcego znacząco zwiększa Państwa szanse na rynku pracy!

Egzaminy zwykle odbywają się pod koniec każdego semestru.

Daty egzaminów pisemnych oraz daty zapisów podawane są w trakcie każdego semestru na stronie internetowej SJO oraz na stronach i w gablotach wydziałowych.

Zapisy przyjmowane są w pok. 419 w Gmachu Głównym (Dział ds. Studenckich SJO PW), w poniedziałki i środy w godz. 9:00-15:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 09:00-13:00.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty w wysokości 105 zł na konto SJO PW. Informacje na temat sposobu wniesienia opłaty zostaną podane kandydatom przy zapisie.

Zaliczenie egzaminu zostanie potwierdzone wpisem oceny na kartę zaliczeń. SJO PW wydaje na życzenie studenta certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu na danym poziomie.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: elzbieta.chrzczonowska@pw.edu.pl.