W Politechnice Warszawskiej polityka poszanowania prawa autorskiego opiera się o Regulamin zarządzania prawami autorskimi…


Author:
logo
SJO PW

W Politechnice Warszawskiej polityka poszanowania prawa autorskiego opiera się o Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacjiUchwałę nr 114/XLIX/2017 Senatu Politechniki Warszawskiej.

Studium Języków Obcych, w uznaniu własności intelektualnej, promuje wśród studentów i własnych pracowników zasadę korzystania z oryginalnych podręczników do nauki języków obcych.

Na początku każdego semestru Studium zapewnia talony na zakup podręczników ze zniżkami sięgającymi 25%. Informacje dotyczące zasad przestrzegania prawa autorskiego są dostępne w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawarta w Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.