Studium Języków Obcych, w uznaniu własności intelektualnej, promuje wśród studentów i własnych pracowników zasadę…


Author:
logo
SJO PW

Studium Języków Obcych, w uznaniu własności intelektualnej, promuje wśród studentów i własnych pracowników zasadę korzystania z oryginalnych podręczników do nauki języków obcych.

Na początku każdego semestru Studium zapewnia talony na zakup podręczników ze zniżkami sięgającymi 25%.Informacje dotyczące zasad przestrzegania prawa autorskiego są dostępne w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawarta w Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.