Egzamin B2 ACERT z języka angielskiego

Arkusz egzaminacyjny:

Słuchanie:

Egzamin B2 ACERT z języka niemieckiego

Arkusz egzaminacyjny:

Egzamin B2 ACERT z języka polskiego

Arkusz egzaminacyjny:

Słuchanie:

Egzamin B2 ACERT z języka rosyjskiego

Arkusz egzaminacyjny: