Informacje ogólne

Egzamin C1 General przeznaczony jest dla studentów, którzy – oprócz obowiązkowego egzaminu B2 – chcą uzyskać poświadczenie znajomości języka angielskiego na wyższym poziomie np. przed wyjazdem na wymianę lub praktyki zagraniczne

Do egzaminu mogą przystąpić:

  • studenci, którzy zaliczyli minimum 2 moduły (60 godzin) kursu LT-C1 w SJO PW;
  • studenci, którzy całość lub część kursu na poziomie C1 odbyli poza SJO PW i przedstawią zaświadczenie o zaliczeniu odpowiedniej liczby godzin.

Egzamin zwykle odbywa się pod koniec każdego semestru.

Daty egzaminów pisemnych na poziomie C1 oraz daty zapisów podawane są w trakcie każdego semestru na stronie internetowej SJO oraz na stronach i w gablotach wydziałowych.

Zapisy przyjmowane są w pok. 419 w Gmachu Głównym (Dział ds. Studentów SJO PW), w poniedziałki i środy w godz. 9:00-15:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 09:00-13:00.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty w wysokości 102 zł na konto SJO PW. Informacje na temat sposobu wniesienia opłaty zostaną podane Kandydatom przy zapisie.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: elzbieta.chrzczonowska@pw.edu.pl

Zaliczenie egzaminu zostanie potwierdzone wpisem oceny do indeksu. Na życzenie studenta SJO PW wyda certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu na danym poziomie.