Informacje ogólne

Egzamin C1 General przeznaczony jest dla studentów, którzy – oprócz obowiązkowego egzaminu B2 – chcą uzyskać poświadczenie znajomości języka angielskiego na wyższym poziomie np. przed wyjazdem na wymianę lub praktyki zagraniczne

Do egzaminu mogą przystąpić:

  • studenci, którzy zaliczyli minimum 2 moduły (60 godzin) kursu LT-C1 w SJO PW;
  • studenci, którzy całość lub część kursu na poziomie C1 odbyli poza SJO PW i przedstawią zaświadczenie o zaliczeniu odpowiedniej liczby godzin.

Egzamin zwykle odbywa się pod koniec każdego semestru.

Daty egzaminów pisemnych na poziomie C1 oraz daty zapisów podawane są w trakcie każdego semestru na stronie internetowej SJO oraz na stronach i w gablotach wydziałowych.

Zapisy przyjmowane są w pok. 419 w Gmachu Głównym (Dział ds. Studentów SJO PW), w poniedziałki i środy w godz. 9:00-15:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 09:00-13:00.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty w wysokości 105 zł na konto SJO PW. Informacje na temat sposobu wniesienia opłaty zostaną podane Kandydatom przy zapisie.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: elzbieta.chrzczonowska@pw.edu.pl

Zaliczenie egzaminu zostanie potwierdzone wpisem oceny do indeksu. Na życzenie studenta SJO PW wyda certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu na danym poziomie.

Pozostałe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu dostępne są na stronie Forma i przebieg. Na stronie Przykładowy egzamin na poziomie C1 General znajduje się arkusz egzaminacyjny z poprzednich lat.