Część pisemna Termin części pisemnej: 02.09.2022 (piątek), godz. 9:00-11:00 Czas trwania – 120…


Author:
logo
SJO PW

Część pisemna

Ważne

Część pisemna egzaminu odbędzie się stacjonarnie.

Termin części pisemnej: 02.09.2022 (piątek), godz. 9:00-11:00

Czas trwania – 120 minut

Zapisy na część pisemną

Zapisy odbędą się 11.07.2022 od godz. 14:00 do 12.08.2022 do godz. 23:59 przez system USOSweb.

 • Wyjątki

  • Studenci, którzy w poprzednich sesjach egzaminacyjnych zaliczyli wyłącznie część pisemną egzaminu B2 ACERT i w tej sesji chcą przystąpić do egzaminu ustnego, zobowiązani są zadeklarować egzamin B2 w sesji jesiennej 2021/2022. W tym celu, w terminie zapisów na część pisemną egzaminu B2, w systemie USOSweb należy wybrać grupę nr 3 lub kontaktować się mailowo na adres: katarzyna.melaniuk@pw.edu.pl.
  • Studenci wznawiający, którzy nie mogą zapisać się przez USOSweb, proszeni są o kontakt mailowy na adres: elzbieta.chrzczonowska@pw.edu.pl.
  • Studenci dysponujący zaświadczeniami o dysleksji, niedosłuchu lub innych problemach zdrowotnych proszeni są o przesłanie skanu zaświadczenia na adres: elzbieta.chrzczonowska@pw.edu.pl lub poinformowanie mailowe o złożeniu zaświadczenia w poprzednich sesjach.

Wyniki

Wyniki egzaminu pisemnego B2 ACERT będą dostępne 06.09.2022 o godz. 14:00 w systemie USOSweb.

Część ustna

Ważne

Część ustna egzaminu odbędzie się w aplikacji MS Teams.

Część ustną egzaminu B2 ACERT zaliczyć można w jeden z następujących sposobów:

 1. Oceną z zaliczenia 2 modułów (więcej informacji).
 2. Certyfikatem FCE na ocenę C. Po ogłoszeniu wyników części pisemnej należy skontaktować się mailowo z Komisją Egzaminacyjną
 3. Zdaniem części ustnej egzaminu.
  Na egzamin ustny zapisują się tylko studenci, którzy chcą zdawać część ustną w bieżącej sesji.

Zapisy na część ustną

Zapisy odbędą się od 07.09.2022 od godz. 10:00 do 08.09.2022 do godz. 24:00 przez system USOSweb (Dla studentów -> Rejestracja -> Rejestracja na egzaminy).

Terminy egzaminów ustnych:

 • 12.09.2022 w godz. 9:00-16:00
 • 13.09.2022 w godz. 9:00-16:00
 • 14.09.2022 w godz. 9:00-12:00

Egzamin komisyjny

Informacje o warunkach, które należy spełnić, aby zostać dopuszczonym do egzaminu komisyjnego, dostępne są na stronie Egzamin komisyjny.

Podania do Dyrektora SJO o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego należy wysłać na adres elzbieta.chrzczonowska@pw.edu.pl do 13.09.2022 do godz. 14:00. Podania dostępne są na stronie Pliki do pobrania.

Do maila należy dołączyć dokument potwierdzający, że do absolutorium brakuje jedynie egzaminu B2. Akceptujemy przesłanie maila przez pracownika dziekanatu wydziału z powyższą informacją.

Egzamin komisyjny odbędzie się w dniu 14.09.2022 w godz. 12:00-16:00.