Uwaga

Nie prowadzimy nowych naborów na kurs przygotowujący do certyfikatu IELTS. Kurs zakończył się w czerwcu 2023.

Kto może zapisać się na kurs?

Na kurs zapisać się mogą studenci Politechniki Warszawskiej, którzy: 

  • są studentami ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych I lub II stopnia,
  • mają zaliczony egzamin na poziomie B2 z języka angielskiego na ocenę bardzo dobrą oraz
  • co najmniej 2 lektoraty tematyczne z języka angielskiego (60h lektoratów tematycznych) zaliczone na ocenę bardzo dobrą.                                                             

W przypadku zarejestrowania się niewystarczającej liczby kandydatów spełniających wszystkie powyższe wymagania, komisja uważnie rozważy przyjęcie kandydatów spełniających tylko część wymagań.

Zajęcia

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu (3h).

Kurs obejmuje 45 godzin lekcyjnych. W trakcie kursu przeprowadzony zostanie również egzamin próbny.

Egzaminy końcowe zostaną przeprowadzone po zakończeniu kursu. Termin egzaminów zostanie ustalony po rozpoczęciu kursów.

Termin zajęć

Zajęcia rozpoczną się w marcu 2022 i będą odbywać się w środy w godzinach 16:30 – 19:00.

Prowadzący

Zajęcia przygotowujące do kursu IELTS Academic będzie prowadzić mgr Katarzyna Smarzyk.

Zapisy

Termin zapisów

Zapisy na kurs rozpoczną się 1 lutego 2022 i potrwają do 21 lutego 2022.

Aby zarejestrować się na wybrany kurs należy: 

  • zapoznać się z regulaminem kursów;

Test kwalifikacyjny

Kolejnym etapem rekrutacji będzie napisanie testu kwalifikacyjnego online w dniu 23.02.2022.  Szczegółowa informacja zostanie przesłana do zarejestrowanych kandydatów.

Pytania związane z kursem prosimy przesyłać na adres: nerw.sjo@pw.edu.pl.

ZAPRASZAMY!