Celem realizowanych w ramach projektu kursów jest podniesienie kompetencji studentów Politechniki Warszawskiej w zakresie znajomości języków obcych oraz umożliwienie im uzyskania renomowanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego.

Kursy z języka angielskiego przygotowujące do egzaminów CAE lub IELTS ACADEMIC (z egzaminem)

W ramach zadania 32 projektu NERW PW prowadzone są kursy przygotowujące do zdania wybranego egzaminu:

  • Certificate in Advanced English (CAE) – dla studentów studiów stacjonarnych, którzy chcieliby uzyskać stosowne potwierdzenie umiejętności językowych certyfikatem rozpoznawanym na rynku pracy. Certyfikat CAE otwiera możliwość podjęcia studiów i szkoleń za granicą.
  • IELTS ACADEMIC – dla studentów studiów stacjonarnych przed wyjazdem zagranicznym, którzy stoją przed koniecznością udokumentowania swojej znajomości języka akademickiego tymże certyfikatem (warunek wyjazdu zagranicznego).

Kursy organizowane są w każdym semestrze od października 2018 do czerwca 2022.

Kurs Business English w Płocku

  • Realizowany w ramach projektu NERW, zad. 32;
  • Podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka biznesowego;
  • Kurs prowadzony w terminie 10.2018 – 06.2022.