Na kurs zapisać się mogą studenci Politechniki Warszawskiej Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, którzy: 

 • są studentami ostatnich czterech semestrów studiów stacjonarnych I lub II stopnia,
 • w czasie studiów zaliczyli przynajmniej 30 godzin lektoratów z języka angielskiego,
 • oraz wykażą się znajomością języka angielskiego na poziomie A2/B1.

Zajęcia

 • Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych, po 30 godzin w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2021/2022.
 • Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu (2 godziny lekcyjne).
 • Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.
 • Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

Uczestnik kursu ma obowiązek posiadać na zajęciach podręcznik i inne materiały wskazane przez prowadzącego zajęcia. Uczestnik kursu pokrywa koszt podręcznika i ćwiczeń. Obecnie obowiązujący podręcznik to „Market Leader Third Edition, Pre-intermediate” (wydawnictwo Pearson).

Termin zajęć

Zajęcia będą odbywały się w czwartki w godzinach od 17:30 do 19:00 w sali nr 49 w Gmachu Głównym Politechniki w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17.

Zapisy

Zapisy na kurs odbywający się w semestrze zimowym 2021/2022 zostały przedłużone do 30 października 2021 r.

Aby zarejestrować się na wybrany kurs należy:

 • zapoznać się z regulaminem kursu:
 • pobrać i wypełnić formularz rejestracji;
 • przekazać wypełniony i podpisany formularz w wersji papierowej do Sekretariatu KNEiS.

Kwalifikacja na kurs

 • Przy kwalifikacji na kurs decyduje średnia ocena ze wszystkich dotychczasowych ocen z lektoratów z języka angielskiego.
 • Średnią ocenę wylicza Sekretariat Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Pytania związane z kursem prosimy przesyłać na adres: ewa.gizinska@pw.edu.pl

ZAPRASZAMY!