Część pisemna Termin części pisemnej: 17.06.2021 (czwartek), czas trwania – 105 minut…


Author:
logo
SJO PW

Egzamin B2 ACERT w sesji letniej roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się w formie zdalnej na platformie Moodle PW (część pisemna) oraz MS Teams (część ustna).

 • Najważniejsze wymagania techniczne dotyczącego zdalnego egzaminu B2 ACERT

  • Student musi dysponować komputerem umożliwiającym pracę na platformie Moodle i obsługującym aplikację MS Teams.
  • Do udziału w części ustnej niezbędne są kamera i mikrofon zapewniające odpowiednią jakość video i audio.
 • Regulamin

Część pisemna

Termin części pisemnej: 17.06.2021 (czwartek), czas trwania – 105 minut

I tura – godz. 9:00

II tura – godz. 11:00

 • Wyjątki

  • Studenci, którzy w poprzednich sesjach egzaminacyjnych zaliczyli wyłącznie część pisemną egzaminu B2 ACERT i w tej sesji chcą przystąpić do egzaminu ustnego, w sprawie zapisów należy kontaktować się mailowo na adres: katarzyna.melaniuk@pw.edu.pl.
  • Studenci wznawiający, którzy nie mogą zapisać się przez USOS, proszeni są o kontakt mailowy na adres: elzbieta.chrzczonowska@pw.edu.pl.
  • Studenci dysponujący zaświadczeniami o dysleksji, niedosłuchu lub innych problemach zdrowotnych proszeni są o przesłanie skanu zaświadczenia na adres: elzbieta.chrzczonowska@pw.edu.pl lub poinformowanie mailowe o złożeniu zaświadczenia w poprzednich sesjach.

Wyniki

Wyniki egzaminu pisemnego B2 ACERT będą dostępne 21.06.2021 w systemie USOSweb.

Część ustna

Część ustną egzaminu B2 ACERT zaliczyć można w jeden z następujących sposobów:

 1. Oceną z zaliczenia 2 modułów (więcej informacji).
 2. Certyfikatem FCE na ocenę C. Po ogłoszeniu wyników części pisemnej należy skontaktować się mailowo z Komisją Egzaminacyjną
 3. Zdaniem części ustnej egzaminu w formie zdalnej.
  Na egzamin ustny zapisują się tylko studenci, którzy chcą zdawać część ustną w bieżącej sesji.

Egzamin zostanie przeprowadzony za pomocą aplikacji MS Teams.

Zapisy na część ustną egzaminu B2 ACERT odbędą się przez USOSweb

w dniach od 21.06.2021 od godz. 14:00 do 23.06.2021 do godz. 14:00

Terminy egzaminów ustnych:

 • 25.06.2021 w godz. 9:00-16:00
 • 28.06.2021 w godz. 9:00-16:00
 • 29.06.2021 w godz. 9:00-12:00

Egzamin komisyjny

Informacje o warunkach, które należy spełnić, aby zostać dopuszczonym do egzaminu komisyjnego, dostępne są na stronie Egzamin komisyjny.

Podania do Dyrektora SJO o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego należy wysłać na adres elzbieta.chrzczonowska@pw.edu.pl do 29.06.2021 do godz. 14:00. Podania dostępne są na stronie Pliki do pobrania.

Do maila należy dołączyć dokument potwierdzający, że do absolutorium brakuje jedynie egzaminu B2. Akceptujemy przesłanie maila przez pracownika dziekanatu wydziału z powyższą informacją.

Egzamin komisyjny odbędzie się w dniu 30.06.2021 w godz. 12:00-14:00.