Sesja letnia 2023/2024 Egzamin pisemny B2 dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się…


Author:
logo
SJO PW

Sesja letnia 2023/2024

Egzamin pisemny B2 dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w dwóch terminach:

  • 09.06.2024, godz. 8:30-10:30 (czas trwania – 120 minut) – Wydział Elektryczny, Geodezji i Kartografii, Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Inżynierii Lądowej
  • 15.06.2024, godz. 8:30-10:30 (czas trwania – 120 minut) – Wydział Zarządzania

Egzamin w sesji letniej 2023/2024 odbędzie się stacjonarnie.

Zapisy na część pisemną z języka angielskiego

Uwaga

Zapisy odbędą się przez USOSweb w dniach od 15.04.2024 do 17.05.2024 do godz. 23:59

Wyjątki

  • Studenci, którzy w poprzednich sesjach egzaminacyjnych zaliczyli wyłącznie część pisemną egzaminu B2 i w tej sesji chcą przystąpić do egzaminu ustnego, w sprawie zapisów należy kontaktować się mailowo na adres: katarzyna.wesolowska@pw.edu.pl

    Część ustna dla studentów, którzy nie uczęszczali w bieżącym semestrze na zajęcia i nie mają zaliczenia, odbędzie się w dniu 22.06.2024 poprzez platformę MS Teams.
  • Studenci wznawiający, którzy nie mogą zapisać się przez USOSweb, proszeni są o kontakt mailowy na adres: katarzyna.wesolowska@pw.edu.pl
  • Studenci dysponujący zaświadczeniami o dysleksji, niedosłuchu lub innych problemach zdrowotnych proszeni są o przesłanie skanu zaświadczenia na adres: katarzyna.wesolowska@pw.edu.pl lub poinformowanie mailowe o złożeniu zaświadczenia w poprzednich sesjach.

Wyniki części pisemnej

Wyniki egzaminu pisemnego B2 będą dostępne 20.06.2024 w systemie USOSweb.

Ocena końcowa z Egzaminu B2 zostanie przeniesiona w USOSweb w protokół egzaminu ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej.