Część pisemna B2 ACERT Egzamin ACERT część pisemna: 17.06.2024 (poniedziałek) I tura, godz. 9:00-11:00…


Author:
logo
SJO PW

Część pisemna B2 ACERT

Egzamin ACERT część pisemna: 17.06.2024 (poniedziałek)

 • I tura, godz. 9:00-11:00
 • II tura, godz. 12:00-14:00

Czas trwania – 120 minut

Zapisy na część pisemną

Zapisy odbędą się w dniach od 15.04.2024 do 17.05.2024 do godz. 23:59 przez system USOSweb (Dla studentów -> Rejestracja -> Rejestracja na przedmioty).

 • Wyjątki

  • Studenci, którzy w poprzednich sesjach egzaminacyjnych zaliczyli wyłącznie część pisemną egzaminu B2 ACERT i w tej sesji chcą przystąpić do egzaminu ustnego, zobowiązani są zadeklarować egzamin B2 w bieżącej sesji egzaminacyjnej. W tym celu, w terminie zapisów na część pisemną egzaminu B2, w systemie USOSweb należy wybrać grupę nr 3 lub kontaktować się mailowo na adres: studenci.sjo@pw.edu.pl.
  • Studenci wznawiający, którzy nie mogą zapisać się przez USOSweb, proszeni są o kontakt mailowy na adres: studenci.sjo@pw.edu.pl.
  • Studenci dysponujący zaświadczeniami o dysleksji, niedosłuchu lub innych problemach zdrowotnych proszeni są o przesłanie skanu zaświadczenia na adres: studenci.sjo@pw.edu.pl lub poinformowanie mailowe o złożeniu zaświadczenia w poprzednich sesjach.

Wyniki części pisemnej

Wyniki będą dostępne w systemie USOSweb 19.06.2024 o godz. 14:00.

Podczas Dyżuru Komisji Egzaminacyjnej będzie można obejrzeć prace egzaminacyjne.

Część ustna B2 ACERT

Ważne

Część ustna egzaminu odbędzie się online w aplikacji MS Teams.

Część ustną egzaminu B2 ACERT zaliczyć można w jeden z następujących sposobów:

 1. Oceną z zaliczenia 2 modułów (więcej informacji).
 2. Certyfikatem FCE na ocenę C. Po ogłoszeniu wyników części pisemnej należy skontaktować się mailowo z Komisją Egzaminacyjną
 3. Zdaniem części ustnej egzaminu.
  Na egzamin ustny zapisują się tylko studenci, którzy chcą zdawać część ustną w bieżącej sesji.

Zapisy na część ustną

Zapisy odbędą się od 20.06.2024 od godz. 9:00 do 21.06.2024 do godz. 14:00 przez system USOSweb (Dla studentów -> Rejestracja -> Rejestracja na egzaminy).

Terminy egzaminów ustnych:

 • 25.06.2024 (wtorek) w godz. 9:00-16:00
 • 26.06.2024 (środa) w godz. 9:00-16:00
 • 27.06.2024 (czwartek) w godz. 9:00-12:00

Egzamin komisyjny

Informacje o warunkach, które należy spełnić, aby zostać dopuszczonym do egzaminu komisyjnego, dostępne są na stronie Egzamin komisyjny.

Podania do Dyrektora SJO o dopuszczenie do egzaminu komisyjnego należy wysłać na adres studenci.sjo@pw.edu.pl do 27.06.2024 do godz. 14:00. Podania dostępne są na stronie Pliki do pobrania.

Do maila należy dołączyć dokument potwierdzający, że do absolutorium brakuje jedynie egzaminu B2. Akceptujemy przesłanie maila przez pracownika dziekanatu wydziału z powyższą informacją.

Egzamin komisyjny odbędzie się w dniu 28.06.2024 w godz. 12:00-16:00.

Regulamin

Regulamin egzaminu B2 ACERT dostępny jest na stronie Regulaminy.