Studia doktoranckie

Informacje dla doktorantów dotyczące języków obcych

Informacje dotyczące egzaminu z języka obcego:
– dla kandydatów na studia doktoranckie;
przed obroną pracy doktorskiej.

Zapisy na zajęcia z języków obcych semestr letni 2019/2020

Warunkiem uczęszczania doktoranta na zajęcia  jest: zlecenie od Dziekana Wydziału lub Kierownika Studium Doktoranckiego.

Zapisy odbywają się na początku każdego semestru. Szczegółowa informacja o zapisach jest zamieszczana na stronie SJO 1 tydzień przed rozpoczęciem zajęć.
Miejsce zajęć proszę sprawdzać na stronie SJO w zakładce Plany zajęć.

Rezygnacja
Doktoranci, którzy zgłosili się na kurs, mogą zrezygnować z kursu w ciągu 2 pierwszych tygodni zajęć. Rezygnację należy zgłosić elektronicznie na adres: Elzbieta.Chrzczonowska@pw.edu.pl lub bezpośrednio do lektora.
Niezgłoszenie rezygnacji traktowane jest jak uczestnictwo w kursie.