Informacje ogólne

W roku akademickim 2021/2022 w ramach projektu NERW 2 PW organizowane są wyjazdowe kursy języka angielskiego dla pracowników administracji SJO PW.

Celem kursów jest podniesienie kompetencji językowych pracowników tak, aby mogli swobodnie komunikować się ze studentami międzynarodowymi i pracownikami z zagranicy, a także prowadzić korespondencję w języku angielskim.

Ważne dokumenty

Zgłoszenia

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres nerw.sjo@pw.edu.pl do 4.02.2022.