Kursy z języka angielskiego dla pracowników administracyjnych Politechniki Warszawskiej

Przeznaczone dla pracowników PW zaangażowanych w proces umiędzynarodowienia Uczelni.
Przewidziana jest organizacja 6 grup w 3 edycjach kursu.

Poziom: od A2+; celem jest osiągnięcie poziomu B1;

Termin: październik – czerwiec;

Zajęcia odbywać się będą przez 2 semestry,  po 60h w semestrze (120 godzin).

Nabór:  wrzesień 2019, wrzesień 2020, wrzesień 2021

Wyjazdowe kursy języka angielskiego dla pracowników administracji Studium Języków Obcych PW

Zadanie obejmuje organizację wyjazdowych kursów języka angielskiego, skoncentrowanych na rozwoju umiejętności swobodnej komunikacji werbalnej i pisemnej w środowisku anglojęzycznym.

Okres realizacji: 06.2020 – 06.2022

W ciągu trzech lat akademickich przewidziana jest organizacja wyjazdów językowych dla 6 pracowników administracyjnych Studium Języków Obcych PW.

Wyjazdowe kursy metodyczne dla pracowników dydaktycznych Studium Języków Obcych PW

Zadanie obejmuje organizację wyjazdowych kursów metodycznych dla pracowników dydaktycznych Studium Języków Obcych PW.

Kursy metodyczne obejmować będą zagadnienia takie jak: zastosowanie nowych mediów w nauczaniu, projekty w nauczaniu, nowoczesne metody nauczania.

Okres realizacji: 07.2020 – 09.2022

W ciągu trzech lat akademickich przewidziana jest organizacja wyjazdów metodycznych dla 20 pracowników dydaktycznych nauczających różnych języków obcych.