Lektoraty – LT

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na LT

Od semestru letniego 2017/18 Lektorat Ogólnotechniczny LOT jest lektoratem nieobowiązkowym. Każdy student, który zdał egzamin B2, może zapisać się na ten lektorat, wybierając go z oferty Lektoratów Tematycznych w danym semestrze.

Oferta LT na semestr zimowy 2019/2020sprawdź

Oznaczenia rodzajów lektoratów tematycznych:
B – lektorat biznesowy
O – lektorat ogólny
T – lektorat techniczny

Jeżeli chcesz zapisać się na Lektorat Tematyczny (LT):
1. sprawdź ofertę lektoratów tematycznych;
2. sprawdź, czy spełniasz warunki wymienione w opisie lektoratu (np. ocena z B2, poziom znajomości języka, wydział oraz kierunek, dla którego lektorat jest przewidziany) – niespełnienie warunków skutkuje skreśleniem z listy uczestników lektoratu;
3. zaloguj się do systemu zapisów – link;
4. wybierz opcję: Lektoraty Tematyczne;
5. wybierz grupę;
6. po kliknięciu: „zapisz” na ekranie pokaże się potwierdzenie zapisu.

Regularnie loguj się na swoim koncie i sprawdzaj, czy jesteś nadal zapisany na wybrane lektoraty. Jeśli nie spełniłeś warunków określonych w LT, mogłeś zostać skreślony z listy uczestników lektoratu.

Jeśli chcesz zapisać się na dwa Lektoraty Tematyczne, możesz to zrobić, ale NIE na dwa LT angielskie w tym samym semestrze. Proponujemy: LT angielski + LT w innym języku (niemieckim, rosyjskim, francuskim) lub LT angielski + lektorat modułowy z innego języka.
Jeśli chcesz zapisać się na dwa LT:
– zaloguj się do systemu – link;
– wejdź w opcję: Lektoraty Tematyczne;
– pokaże się lektorat, na który jesteś zapisany;
– wejdź w zakładkę „Pokaż ofertę”;
– wybierz nowy lektorat;
– kliknij: zapisz;
– otrzymasz informację, na jakie lektoraty jesteś zapisany.

Chcesz zapisać się na Lektorat tematyczny (LT):
Jeśli jesteś studentem niższych semestrów nauki języka, wybierz najpierw LT ogólny. Lektoraty specjalistyczne (techniczne i biznesowe) zostaw na wyższe semestry nauki.

Jeśli chcesz wypisać się z lektoratu:
– zaloguj się do systemu – link;
– pokaże się lektorat, na który jesteś zapisany;
– kliknij klawisz „wypisz”.

UWAGA! Nie możesz zapisać się na Lektorat Tematyczny w sytuacji, gdy:
– nie spełniłeś warunku zaliczenia Egzaminu B2 (brak wpisu do indeksu albo karty zaliczeń) – zgłoś się wtedy do Komisji Egzaminacyjnej;
– uczęszczałeś już na ten Lektorat Tematyczny;
– będąc studentem studiów anglojęzycznych chcesz uczestniczyć w LT z języka angielskiego na poziomie C1 i niżej – dla studenta studiów anglojęzycznych przewidziane są poziomy C1+ i C2.