Praktyki studenckie

EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA OBCEGO

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu upoważniającego do starania się o wyjazd na zagraniczne praktyki studenckie w ramach Programu Erasmus lub Programu Leonardo da Vinci można otrzymać na podstawie:

 1. Zdanego egzaminu (nieodpłatnie z listy CWM lub odpłatnie)
 2. Wpisu do indeksu egzaminu B2

1. Na podstawie zdanego egzaminu

Do nieodpłatnego egzaminu uprawnieni są studenci z listy Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, przekazanej do Studium Języków Obcych PW. Odpłatnie (36 zł) mogą zdawać egzamin osoby spoza listy CWM.

EGZAMIN
Egzamin ma na celu sprawdzenie umiejętności komunikacji językowej.
Egzamin trwa około 10-15 minut i składa się z 3 części.

 1. W części pierwszej egzaminowani odpowiadają na pytania o sobie, studiach (wydział, rok, specjalizacja), zainteresowaniach, rodzinie, planach na przyszłość.
 2. W części drugiej egzaminowani odpowiadają na pytania dotyczące planowanego wyjazdu na praktyki: gdzie, na jak długo, czym będą się zajmować. Mogą być pytania na temat podróżowania, poznawania świata itp.
 3. W części trzeciej egzaminowani odpowiadają na ogólne pytania dotyczące Polski, sytuacji ekonomicznej, społecznej, politycznej. Ma to na celu zasygnalizowanie potrzeby umiejętności prowadzenia rozmowy na podobne tematy w czasie pobytu zagranicą.
 • Studenci, którzy chcą zdać egzamin zgłaszają się do Działu Obsługi Dydaktyki SJO pok. 420, Gm. Główny:
  1. po skierowanie na egzamin (osoby zdające odpłatnie z dowodem wpłaty 36 zł)
  2. ze skierowaniem zgłaszają się do wyznaczonego lektora w godzinach konsultacji
  3. odbierają w sekretariacie SJO zaświadczenie o zdanym egzaminie.

Opłatę należy wnieść na konto:
Politechnika Warszawska Studium Języków Obcych
Bank PEKAO S.A. IV O/Warszawa
65 1240 1053 5111 6420 0010 0091
tytułem: 6420 SJO spotkanie kwalifikacyjne „LdV” (imię i nazwisko)

2. Na podstawie wpisu do indeksu za egzamin B2

Studenci PW, którzy mają wpisany do indeksu uczelniany egzamin B2 na ocenę 4,0; 4,5 oraz 5,0 zgłaszają się do Działu Obsługi Dydaktyki SJO, pokój 420 GG po zaświadczenie o zdaniu egzaminu upoważniającego do starania się o wyjazd.