Egzaminy doktoranckie

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Z JĘZYKA OBCEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE

Egzamin z języka obcego dla kandydatów na studia doktoranckie przeprowadzany jest przez Studium Języków Obcych PW na zlecenie Dziekana lub kierownika Studiów doktoranckich danego wydziału.

Egzamin jest ustny i składa się z dwóch części:

  1. Rozmowy ogólnej na tematy związane z kierunkiem studiów doktoranckich, zainteresowań kandydata, hobby, rodziny oraz wydarzeń bieżących.
  2. Czytania i tłumaczenia wybranych fragmentów z 10 przygotowanych przez kandydata stron tekstu literatury fachowej. Przyniesiony tekst musi być oryginalny, nie może być tłumaczeniem.

Szczególnej ocenie podlega poprawność tłumaczenia zarówno pod względem merytorycznym jak i poprawności językowej (wymowy, struktury gramatycznej itp.).

ORGANIZACJA EGZAMINU:

  1. Dziekan lub kierownik studiów doktoranckich kieruje zlecenie przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów na studia doktoranckie do Kierownika Studium Języków Obcych. Kandydat lub osoba upoważniona na wydziale zgłasza się ze zleceniem do Studium do Beaty Pawelczyk, pok. 420 w Gmachu Głównym.
  2. Na podstawie zlecenia umawiany jest termin egzaminu dla kandydata lub grupy kandydatów.
  3. Kandydat przychodzi na egzamin z przygotowanym oryginalnym, nie tłumaczonym tekstem literatury fachowej w języku, z którego będzie zdawał egzamin, o tematyce kierunku studiów doktoranckich, 10 stron formatu A4.
  4. Po zakończeniu egzaminu lektor egzaminujący wpisuje ocenę i poziom umiejętności kandydata na otrzymanej liście lub zleceniu.
  5. Egzaminator Studium jest zobowiązany do złożenia kopii protokołu egzaminacyjnego do pokoju 420 w Gmachu Głównym.

Pytania i wątpliwości dotyczące egzaminów doktorskich prosimy kierować do p. Beaty Pawelczyk, tel. (+48 22) 234-7399, e-mail: osobowe.sjo@pw.edu.pl