AKTUALNOŚCI

Uwaga!! - Sale i Gmachy na zajęcia LT i LOT

Uwaga!! - Lektoraty nie-angielskie – grupy nieutworzone

Uwaga!! - Lektoraty LT i LOT – grupy nieutworzone

Zapisy na zajęcia z języków obcych

Harmonogram roku akademickiego 2014/2015

Polish language courses for foreign students of Warsaw University of Technology

Terminy zajęć z języka angielskiego wg modułów – (dla repetentów)

Do studentów rosyjskojęzycznych !!

Studia niestacjonarne - Informacja dla studentów rozpoczynających lektoraty

Studia stacjonarne - Informacja dla poszczególnych wydziałów i dla studentów rozpoczynających lektoraty

Paid courses of English for foreigners

Paid courses of Polish for foreigners / Платные курсы польского языка для иностранцев


Dyżury w semestrze zimowym 2014/2015

Wpisy i przepisywanie ocen