AKTUALNOŚCI

Egzamin B2 7.09 - wyniki studia niestacjonarne

Egzamin B2 1 września - informacje o zapisach na egzamin ustny

Egzamin B2 1 września - wyniki egzaminu pisemnego

Zapisy na zajęcia z języków obcych

Przepisywanie ocen i wpisy do indeksów - sesja wrześniowa

Harmonogram roku akademickiego 2014/2015

Polish language courses for foreign students of Warsaw University of Technology

Terminy zajęć z języka angielskiego dla repetentów

Do studentów rosyjskojęzycznych !!

Studia niestacjonarne - Informacja dla studentów rozpoczynających lektoraty

Studia stacjonarne - Informacja dla poszczególnych wydziałów i dla studentów rozpoczynających lektoraty

Paid courses of English for foreigners

Paid courses of Polish for foreigners / Платные курсы польского языка для иностранцев


Dyżury w sesji jesiennej 2013/2014