Kierownictwo

Kierownik

mgr Lucyna Skwarko
e-mail: lucyna.skwarko@pw.edu.pl

Zastępca ds. języka angielskiego

mgr Mirosława Anna Wojtaś
e-mail: anna.wojtas@pw.edu.pl

Zastępca ds. pozostałych języków

mgr Piotr Czarnecki
e-mail: piotr.czarnecki@pw.edu.pl

mgr Mirosława Ropelewska

Zastępca ds. administracyjnych

mgr Mirosława Ropelewska
e-mail: miroslawa.ropelewska@pw.edu.pl

Dyżury Kierownictwa w semestrze zimowym 2019/20

PEŁNOMOCNICY KIEROWNIKA SJO w roku akad. 2019/2020:

 • ds. lektoratów tematycznych – mgr Anna Soczówka
 • ds. e-learningu – mgr Małgorzata Wieczorek
 • ds. doskonalenia nauczycieli w SJO PW – mgr Małgorzata Witczak
 • ds. studentów zagranicznych – mgr Marta Szpak
 • ds. internacjonalizacji i studiów anglojęzycznych – mgr Joanna Kożuchowska
 • ds. nauczania języków na II stopniu – mgr Magdalena Potts
 • ds. metodyki w OJA SJO – mgr Dorota Chromińska
 • ds. BHP – mgr Piotr Czarnecki
 • ds. kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym – mgr Adam Feliński
 • ds. Biura Tłumaczeń – mgr Wiesława Barnaś
 • ds. zamówień publicznych – mgr Marta Puchalska

Wzór podania do Kierownika SJO: