Kierownictwo

Kierownik

mgr Lucyna Skwarko
e-mail:lucyna.skwarko@pw.edu.pl

Zastępca ds. języka angielskiego

mgr Mirosława Anna Wojtaś
e-mail: a.wojtas@sjo.pw.edu.pl

Zastępca ds. pozostałych języków

mgr Piotr Czarnecki
e-mail: p.czarnecki@sjo.pw.edu.pl

Dyżury Kierownictwa w sesji letniej 2017/18

PEŁNOMOCNICY KIEROWNIKA SJO w roku akad. 2017/2018:

 • ds. lektoratów tematycznych – mgr Anna Soczówka
 • ds. e-learningu – mgr Małgorzata Wieczorek
 • ds. doskonalenia nauczycieli w SJO PW – mgr Małgorzata Witczak
 • ds. Komisji Egzaminacyjnej – mgr Małgorzata Komorowska
 • ds. informacji i promocji – mgr inż. Anna Malinowska
 • ds. studentów zagranicznych – mgr Marta Szpak
 • ds. internacjonalizacji i studiów anglojęzycznych – mgr Joanna Kożuchowska
 • ds. nauczania języków na II stopniu – mgr Magdalena Potts
 • ds. metodyki w OJA SJO – mgr Dorota Chromińska
 • ds. Erasmusa – mgr Anna Drzewińska
 • ds. BHP – mgr Piotr Czarnecki
 • ds. kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym – mgr Adam Feliński
 • ds. Biura Tłumaczeń – mgr Wiesława Barnaś
 • ds. zamówień publicznych – mgr Marta Puchalska

Wzór podania do Kierownika SJO: