Uwaga

Nie prowadzimy nowego naboru na kurs języka polskiego. Kurs zakończył się w czerwcu 2023.

Kto może zapisać się na zajęcia?

Na kurs zapisać się mogą studenci Politechniki Warszawskiej, którzy: 

  • są obywatelami Ukrainy i przekroczyli terytorium Polski po 24 lutego 2022 r.
  • oraz posiadają numer PESEL.

Zajęcia

Kurs obejmuje 120 godzin nauki języka polskiego i przygotowuje do państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1. Uczestnicy kursu otrzymają materiały potrzebne do nauki. 

Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu:

  • we wtorki w godz. 18:15-19:45
  • w czwartki w godz. 18:15-19:45

Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesłać do 24.10.2022 r.

Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy, należy zalogować się danymi do poczty politechnicznej w domenie @pw.edu.pl.

Uwaga!

Zgłoszenie nie oznacza kwalifikacji do grupy. Ostateczną decyzję podejmuje kierownik zadania.

Test kwalifikacyjny

Kolejnym etapem rekrutacji będzie napisanie testu kwalifikacyjnego 27 października 2022. Szczegółowa informacja zostanie przesłana do zarejestrowanych kandydatów.

Oświadczenie

Uczestnicy, którzy rozpoczną kurs, zobowiązani są do podpisania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych.

Regulamin